Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4070 (Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4070, 26 Travanj 1947

LJUBAV…

Beskrajno duboka je Moja Ljubav za vas ljude, a vaš zemaljski život vam za to treba biti dokaz, jer sam vam njega Ja dao, kako bih osvojio vašu Ljubav, koju ste vi Meni jednom uskratili, jer Me niste prepoznali. Ja se udvaram vašoj Ljubavi, tako dugo dok ju vi sami Meni ne date, dok vi ne budete Moji za vječnost… Ljubav je blaženstvo, Ljubav je osjećaj pripadnosti i želja da se usreći, da se da. A, kada vi ljudi na Zemlji osjetite Ljubav, onda vi nećete otpočinuti, sve dok predmet vaše ljubavi nije u vašem posjedu, i onda ćete biti zadovoljni. A to vi možete osjetiti tek vrlo slabo, jer ne biste mogli izdržati puninu Ljubavi koju sam Ja vama spreman dati, i koja Me poziva da vas uvijek iznova susrećem, tako da Me vi smognete prepoznati, i da Ja osvojim vašu Ljubav. I stoga Ja nikada neću osuditi ništa što za uzrok ima Ljubav, jer kada vi u srcu nosite najsvetiji osjećaj, kada osjećate čistu Ljubav, onda je to već usklađivanje (izjednačavanje) s Mojim Bićem (Mojom Suštinom), i to je znak da ste zapalili iskru Božanske Ljubavi, koja je bila vaše izvorno biće, jer ste proizašli iz Moje Ljubavne snage. Ono dakle, što se sjedinjuje u Ljubavi, ima Moj blagoslov, jer se to ne može onečistiti, jer Ljubav je čista i velikodušna (plemenita) sve dok u čovjeku prevladava volja da ne griješi. Ali, ako imate sumnje, ako vi ne možete razlikovati ispravno od neispravnog, onda pitajte Mene, i Ja ću vam odgovoriti. I opet vam kažem: Čuvajte Ljubav… Ona je Božanska, Ona je Moj udio, Ona vas prenosi preko svega, Ona vas vodi naviše, Ona vas vodi Meni, Ona vas također može poticati jedino na dobre misli i djela, inače to ne bi bila Ljubav… Jer ljubav koja uzme pogrešan smjer, zapravo je žudnja za posjedovanjem, no jedan duhovni tragalac će uistinu imati ispravan osjećaj za to, da li je Ljubav ispravna, ili je tek samoljublje, koje samo zahtijeva, a ne želi dati. Ljubav koja daje, uvijek je Božanska i ima Moj blagoslov, ali Ljubav koja zahtijeva, ne misli nikad na drugoga, nego samo na sebe. A ovo je osobina Ljubavi koja je blagoslovljena od Mene, da ona blagoslivlja i povećava se, da ona nastoji usrećiti i da ona ne zatomljuje (ne potiskuje, ne blokira) Ljubav prema Meni, odnosno da Ja neću biti uklonjen (isključen) iz misli, što će međutim uvijek biti slučaj, kada ljubav uzme pogrešan smjer, kada je ona tek samoljublje.

AMEN

Spread the Truth