Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4061 (Rad Božjih slugu po pitanju formalnih vjernika… Kristova Crkva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4061, 11 Lipanj 1947

RAD BOŽJIH SLUGU PO PITANJU FORMALNIH VJERNIKA… KRISTOVA CRKVA…

Vaš je osobit zadatak izvršiti utjecaj na mnoge vjernike koji se osjećaju pripojeni crkvi a ipak se ne mogu smatrati kako pripadaju Mojoj Crkvi, jer oni više ne stoje na temelju vjere. Oni su izgradili njihovu crkvu na pijesku, koja će se urušiti pod njihovim stopalima ako će njihova vjera biti prokušavana. Oni sebe smatraju pobožnima i također ispovijedaju sa njihovim usnama što im crkva kaže da vjeruju. Unatoč tome, oni nisu duboko uvjereni u ijednu religijsku doktrinu, oni bi bili nesposobni kompletno se složiti sa ijednom ako bi morali ozbiljno o njoj formirati mišljenje. I ova konvencionalna vjera, koja je bila jedino usvojena i neće biti odbačena poradi izvanjskog svijeta je skoro gora od nevjere, jer jednoj nevjernoj osobi se mogu priskrbiti objašnjenja u obliku rasprava, čak prepirki, dok raniji nudi malo mogućnosti da ga se obavijesti budući će on opet jedino sve ispovijedati sa njegovim usnama a ipak je daleko udaljen od toga da postane uvjereni predstavnik onoga što priznaje sa svojim usnama. I on će pripadati onima koji otpadnu kada je odluka vjere zahtjevana od njega. Jer jedino onda će on dati njegovo mišljenje u svezi spornih pitanja i, kako nema nikakvog znanja i posljedično nikakvog shvaćanja značenja i vrijednosti istinske vjere, on će totalno glupavo (neupućeno) odbaciti ono što je najvrijednije, vjeru u Mene kao Stvoritelja neba i Zemlje, vjeru u Isusa Krista kao Iskupitelja svijeta i vjeru u nastavak života nakon smrti, koja bi ga motivirala da živi jedan prikladno odgovoran život na Zemlji, što Mi on duguje kao Ocu i Sucu od vječnosti. Ali oni neće naći milosrđa u Mojim očima, jer mnogo puta im je bila ponuđena prilika da prodru u religijske istine i da steknu živuću vjeru, ipak oni ne prihvaćaju nikakve poduke i niti oni otvoreno izjavljuju njihove protivne točke gledišta nego jedino uvijek ostavljaju njihova bližnja ljudska bića pod utiskom da oni pripadaju crkvi koju sam Ja utemeljio na Zemlji kao ljudsko biće.

Ja Sam sažeto opisao vjernu kongregaciju sa riječju ‘Moja Crkva’ i uvijek ću jedino smatrati za one ljude kako pripadaju Mojoj Crkvi koji imaju živu vjeru, jer Moja Crkva nije svjetovna organizacija, ona ne može biti izvanjski prepoznata već je ništa doli sjedinjenje vjernih ljudi na Zemlji, to je Moja kongregacija koja je, premda je mala, Meni izuzetno draga. Formalni vjernici, međutim, stoje izvan kruga Mojeg pritoka Ljubavi, unatoč tome, oni se mogu pridružiti Mojoj kongregaciji u svako vrijeme kada je ono što oni vjeruju za sebe da jesu postala stvarnost, kada oni posjeduju živu vjeru i vrlo su sretni posjedovati je. A znak žive vjere je činjenica da oni rado govore o Božanskim stvarima, da oni traže i entuzijastično drže duhovne razgovore i da oni osiguravaju razjašnjenje gdje su njihova bližnja ljudska bića i dalje u mraku. Jer jednom kada netko pripada Mojoj crkvi on će također cijeniti Moja blaga, on će znati u svezi značenja vremena i nadolazećeg Kraja. On će ostati odan Mojoj Crkvi jer na Zemlji nije preostalo ništa što bi za njega bilo poželjno. Živa vjera je za njega otvorila ovo znanje, i on zna alarmantne posljedice konvencionalne vjere, dušine sudbine u onostranom, naknadno on će učiniti štogod je potrebno da privuče pažnju ljudi na opasnost u kojoj se nalaze; on će ih pokušati nagnati razumjeti tako da će oni i dalje biti sposobni steći živu vjeru u posljednji čas. Ali da li je to uspješno to sasvim zavisi o volji ljudskog bića, sloboda koje neće biti ograničena ako će duši biti moguće uspeti se. A ipak vaš je zadatak izvršiti utjecaj na formalne vjernike koliko god je to moguće budući oni jesu, naposlijetku, u velikoj opasnosti i prema tome su u potrebi za pomoći budući im nedostaje shvaćanja, i gdjegod je pomoć potrebna ona će biti dana, tako da nitko ne može reći da su ga blagoslovi Božanskog milosrđa mimoišli… Ja želim pomoći svim ljudima, ali da li je Moja pomoć prihvaćena to je odlučeno od strane samih ljudi, i Ja im dozvoljavam zadržati njihovu slobodu.

AMEN

Spread the Truth