Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4060 (Uvjeti za djelovanje duha… Sjedinjenje s Bogom kroz Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4060, 9 Lipanj 1947

UVJETI ZA DJELOVANJE DUHA… SJEDINJENJE S BOGOM KROZ LJUBAV…


Vi možete crpiti znanje iz svih područja, ako to želite i dopustite glasu Duha da vas podučava. Ali uvjet je da prije svega ispunite ono što tražim od vas, ono što vam je najavljeno od Mojih slugu, da prihvatite i djelujete u skladu sa Mojom doktrinom Ljubavi. Ovo je pretpostavka da bi se zatim također prodrlo u duboko znanje. Ako isto znanje primate putem ljudskih naučavanja bez prethodnog djelovanja u Ljubavi, onda ništa nećete moći učiniti sa njime, nećete ga moći dati vašim bližnjima na živ način, jer s obzirom da ono još nije pronašlo pristup vašem srcu, nedostaje vam dar da ga predstavite kao i žar unutarnjeg uvjerenja, te zvuči potpuno bez učinka ušima onih koji ga slušaju, ako slušatelj nije u stanju kroz djelovanje u Ljubavi, koje je uvjet, primiti znanje sa srcem i s razumom. Onda Moj Duh djeluje kao i u tim ljudima, on je podučen unutar sebe od Duha, pa iako kroz usta onoga koji je i sâm ispunjen shvaćanjem toga što predaje drugima. Ispravan stav duše prema Meni, prema Mojim zapovijedima, je temeljni uvjet za biti u znanju sukladnom Istini, bez obzira na koji način i u kojem obliku je ono ponuđeno. Zbog toga ovi prijenosi, što se donose ljudima kao misaono duhovno dobro iz duhovnog Kraljevstva, nisu nikada razmatrani od strane čovjeka kojemu nedostaje glavna stvar, povezanost s Bogom kroz Ljubav. Iskrena istraga i iskrena prosudba neizbježno zahtijevaju djelovanje Duha, a Moj Duh djeluje samo tamo gdje je isključeno svako djelovanje od strane protivnika, gdje duhovna Božanska iskra uspostavlja kontakt sa Duhom Oca iz vječnosti, što je moguće jedino kroz pretvorbu u Ljubav.

Čovjek sebe može preoblikovati u Ljubav u svakoj životnoj situaciji, i zato svatko može također učiniti svoj Duh učinkovitim, ali prijem duhovnog dobra mora također biti prakticiran, inače glas Duha nije čujan, kako treba također biti obraćena pažnja na misli, kada se Duh ne može izraziti na čujan način. To nije neki svjetovan jezik kojega Duh koristi, to su Riječi svjetlosti i Ljubavi, Riječi koje prenose spoznaju, koje objavljuju duboko znanje i prečistu Istinu i veliku Ljubav Božju, koju dobar Otac saopćuje Svojoj djeci. I radi toga srce mora prihvatiti te Riječi, jer sâm razum dakako može zaprimiti sadržaj, ali ne može nikada dubinski dokučiti njegovo značenje, jer Božanska Riječ mora biti percipirana, a ne samo slušana. I ovo je radnja srca, inače Ljubav Božja ne može biti prepoznata i stoga niti najmanje postati učinkovita. Ljudsko srce je sjedište osjećaja, tj. duša se odnosi na tijelo kroz srce, i tako se Duh također želi izraziti putem srca.

Duh se uključuje u život osjećaja duše i želi istovremeno biti nošen u poslušnosti tijela. On se želi na neki način sjediniti s dušom za jednako djelovanje. On želi privući dušu u duhovno Kraljevstvo i također učiniti tijelo prikladnim svojoj volji. I stoga čovjek mora surađivati u ovom sjedinjenju tijela sa dušom, mora željeti da bude nagrađen od Duha, da bude podučen, i doprinjeti da bi čuo glas, što je moguće samo kada je oblikovao svoju dušu kroz život u nesebičnoj Ljubavi, na način da je više naklonjen duhu nego tijelu, da je ponukan u srcu željeti svjetlost i Ljubav, kako bi onda njegova žudnja bila ispunjena, jer ovo je uvjet, kako bi se čeznulo za Darovima Duha.  

Razum će sam po sebi ispitivati ili će prosuđivati, ali nikada pod utjecajem osjećaja, sâm razum zahtijeva dokaze, kojima duhovne Istine ne mogu biti potkrijepljene, ali srce se zadovoljava i daje vrijednost svome osjećaju kao dokazu i radi toga će prosuđivati više vjerodostojno i točnije, te će prepoznati Istinu kao Istinu. Ono zato posjeduje jednu sposobnost na koju razum ne može polagati nikakvo pravo. I tako je stoga razumljivo da se može ispravno prosuđivati događaje djelovanja Duha samo kada se za to ispitivanje traži savjet od Duha i kada sebe učini dostojnim za Svoje očitovanje, tj. kada ispunjava sve uvjete koji mu osiguravaju djelovanje Duha.

Jer sada se također i njegovo znanje produbljuje i postaje sve opsežnije, i jasni su mu svi odnosi, u čije dubine ne bi nikada mogao zaći samo sa razumskim razmišljanjem. Bog se sakriva ljudima koji su još uvijek udaljeni od Njega, kako bi Mu prišli i tražili Ga za pomoć, da Ga zazivaju za prosvijetljeno razmišljanje, jer to zazivanje dolazi iz srca i također mu donosi ono što je duši potrebno za sjedinjenje sa Njegovim Duhom. Srce će moći primiti Ljubav i milost i nikada neće ostati prazno, kada se otvori kroz intimnu molitvu Bogu, Koji će ga uvijek saslušati.

AMEN

Spread the Truth