Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4056 (Zajednički rad za Božje Kraljevstvo… (Osobno))

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4056, 5 Lipanj 1947

ZAJEDNIČKI RAD ZA BOŽJE KRALJEVSTVO… (OSOBNO)

Vi trebate živjeti u potpunoj složnosti, i Moje zapovijedi učiniti linijom vodiljom vašeg načina života, morate vršiti svako zamislivo pružanje pomoći, ako kroz to možete bližnjemu donijeti ususret Ljubav, i opet probuditi Ljubav. Vi se ne trebate razdvajati, ne trebate ići odvojenim putevima, nego hodati zajedno, kako sam to Ja odredio od vječnosti. Što prisnije (dublje, iskrenije) ste vi povezani u Ljubavi, to više otvarate vaša srca duhovnim strujanjima, budući ova mogu djelovati jedino tamo gdje je Ljubav. No, onda će i vaš zemaljski život biti za duše uspješno prevaljen, ako vlada (dominira) Ljubav jer, gdje je Ljubav, tamo je također zajamčeno Moje prisustvo, a Moje prisustvo znači uspon naviše, blaženstvo već na Zemlji, i jednom u vječnosti. Nemojte jedan drugoga ostaviti iz vlastitog poticaja, nego ostanite povezani, dok god vas Ja ne razdvojim Mojom voljom. Vi imate jedan zadatak kojeg morate ispuniti, a ovo zahtjeva zajednički rad… vi trebate ispuniti jednu Misiju, koja od vas zahtjeva svu angažiranost (zalaganje), i poradi ove Misije sam vas Ja doveo zajedno (povezao), te zaista nije Moja volja da vi sami od sebe poduzmete promjenu, prije nego Ja mijenjajući interveniram u vašem životu, jer se najprije mora ispuniti vrijeme, a u ovom vremenu je vaše zajedničko djelovanje od najvećeg blagoslova, iako vi to sada  još ne prepoznajete. No, vrlo skoro će doći vrijeme o kojem je pisano, a onda ćete također uvidjeti nužnost vaše veze, vi ćete sebe potpuno Meni povjeriti, a to možete jedino u čvrstoj vjeri u Mene, koju vi trebate dovesti do još veće snage zbog Misije koja vas čeka, zbog čega Ja vaše korake vodim tako, da su oni vama isprva neshvatljivi. Još će proći kratko vremena, i vi ga trebate iskoristiti za gorljivu Ljubavnu aktivnost, kako prema bližnjemu, tako i samo među vama. Dajte što drugome izgleda poželjno, budite spremni pomoći, i ne bojte se nikakvog pomanjkanja snage, budući vam Ja ovu dajem u rastućoj mjeri, čim dođe čas vašeg djelovanja za Mene. A onda ćete vi uvidjeti koliko je važan vaš zajednički rad u službi za Božje kraljevstvo. Onda ćete vi Mene Ljubiti sa svom prisnošću (dubinom, iskrenošću), vi ćete to prepoznati kao Moje djelovanje i vođenje, koje se odnosi samo na izbavljenje nezrelog duhovnog, čemu pripadate i vi ljudi, koje Ja želim spasiti od propasti, prije nego dođe Kraj. Vi međutim, trebate Meni služiti do Kraja.

AMEN

Spread the Truth