Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4055 (Očeve Riječi Njegovim slugama na Zemlji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4055, 3 Lipanj 1947

OČEVE RIJEČI NJEGOVIM SLUGAMA NA ZEMLJI…

(Psalmi 91)

Sve vaše brige će postati ništavne ako uzmete u obzir koliko je kraj blizu. Svatko tko je odlučio raditi za duhovno kraljevstvo treba uvijek pamtiti zadatak koji mu je dodijeljen i koliko puno odlučnosti će trebati ako taj zadatak želi ostvariti potpuno. I zato on uvijek jedino treba stremiti primiti veću snagu volje, on se treba okrenuti Meni zatražiti ju i Ja doista neću podbaciti odgovoriti na njegovu molitvu, Ja ću utjecati na njegove misli, voditi njegovu volju u ispravnom pravcu i tako mu ukazati stazu do Mene kojom će on krenuti budući će biti privučen od strane Moje ljubavi… Predavši Mi sebe on će postati Moje vlasništvo, a jednom kada nešto posjedujem Ja to nikada neću pustiti, Ja ću ga uvijek više snažno privlačiti (na)više, i budući neprestano hodam pored njega Ja mu neću dopustiti da zastrani, podupirući ga i držeći ga kada mu prijeti rizik da će pasti. Ono što je Moje Vlastito može sigurno/pouzdano hodati svaki korak na Zemlji, jer Ja ću rasprostrijeti Moje ruke pod njegovim stopalima i nositi ga iznad životnih litica. Naračun njegove volje on će postati dio Mene, a ono što je Moje Vlastito ne može ponovno zalutati. Iz ovog razloga vi morate prihvatiti sve promjene u vašim okolnostima, vi morate priznavati/raspoznati Moju volju u svemu što vam se događa i znati kako se Moja ljubav posebice brine o vama i odlučuje Moje intervencije ako svijet želi sebe nagurati u prvi plan sa namjerom da vas obuzme/opčara. Putujte vašom stazom bez brige i ne zaboravite da ću Ja uvijek hodati pored vas, da ću vas voditi duž cvjetnih staza budući vam Moja ljubav želi također podariti radost na Zemlji, ali da ćete također morati hodati kroz trnje i koprive budući Moja ljubav zna da će to koristiti vašoj duši. I stoga uvijek Mi dopustite da budem vaš neprestani vodič i drug, zazivajte Me ako dođete do raskršća i ne znate kojim putem ići, i vi ćete zasigurno osjetiti da Ja stojim pored vas i nježno vas gurkam ka stazi koju trebate slijediti do kraja… koja će voditi do Mene, u duhovno kraljevstvo gdje možete očekivati blaženstvo i mir koje nikad za nikad nećete pronaći na Zemlji.

AMEN

Spread the Truth