Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4054 (Prenošenje Božanske Riječi na Novu Zemlju…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4054, 1 Lipanj 1947

PRENOŠENJE BOŽANSKE RIJEČI NA NOVU ZEMLJU…

Samo će malo stado očekivati Moj dolazak prije Sudnjeg Dana; biti će samo nekolicina ljudi koje Ja mogu zvati Mojim Vlastitima, koji ostaju snažni u vjeri i priznaju Me pred svijetom, i koji će prema tome biti progonjeni na svaki način i morali bi se bojati za njihove živote kada ne bi imali duhovnu viziju i ne bi bili duhovno orijentiranog uma. Ali ova mala grupica ljudi će znati u svezi kraja, oni će Me očekivati sa vrlodobokom vjerom i prema tome će požrtvovno otrpjeti izuzetno vrijeme nevolje. Oni će priznati Isusa kao Sina Božjega pred svijetom i stoga ću ih Ja podignuti ka Meni (1 Solunjanima 4:16, 17) i osigurati im nebesko mjesto boravka dok se ne mogu vratiti na preoblikovanu Zemlju… Ovo malo stado ima zadatak prenošenja (ili ‘predavanja dalje’) Moje Riječi njihovim potomcima, tako da će im ona biti ponuđena iznova onako neiskvarena kako Sam Ju saopćio/dostavio ljudima i ostati će temeljno učenje Kršćanstva na Novoj Zemlji. Jer Ja ću se nastaviti brinuti za Moje Vlastite, koji uključuju sve koji su prihvatili Moju volju, koji Me čeznu dohvatiti i prema tome djeluju sa Ljubavlju, budući je njihova žudnja za Mnom već očitovanje njihovog osjećaja Ljubavi koji sebe također izražava spram njihova bližnjega. Stoga će oni ispuniti Moje zapovijedi, i oni će također primiti Moju Riječ od Mene, bilo direktno ili indirektno.

Moja Riječ obuhvaća učenje koje je Isus Krist propovijedao na Zemlji budući je On bio prožet Mojim duhom Ljubavi, budući je ljudsko biće Isus bio već pronašao sjedinjenje sa Mnom na Zemlji. I kako bi ljudi ostvarili potpuno sjedinjenje sa Mnom na Novoj Zemlji oni moraju biti obaviješteni o Kristovom učenju. Tako Čista Istina, koja je trenutno ponuđena vama ljudima sa nebesa, mora biti ponešena kao Moja Riječ na Novu Zemlju, gdje će njezina najviša dubokoumnost i mudrost biti prepoznati kao poruka od gore, kao direktna poduka od strane Boga. Iz ovog razloga ona će ostati temeljno učenje jedno jako dugo vrijeme, sve dok ljudi ponovno ne postanu materijalno orijentirana uma i još jednom naprave popravke i izmjene na Mojoj Riječi. Ovo je već sljedeći uzrok odstupanja od njihovog znanja i zamračit će njihovo stanje uma, što uzrokuje da još jednom šaljem Moju Riječ na Zemlju. Ali jedno će vrijeme ona ostati čista i doseći mnoge ljude. Svaka će Riječ biti priznata kao Moj dar ljudima i ljudi će Me ljubiti i služiti, oni će ljubiti jedni druge i biti sretni na Zemlji. Jer oni će živjeti u neprestanom kontaktu sa Mnom i prema tome su također primatelji svjetla i snage, budući će Moja blizina rezultirati u tome da postanu snažni i mudri, kao što Sam obećao.

AMEN

Spread the Truth