Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4049 (Izlijevanje Duha… Učenici…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4049, 26 Svibanj 1947

IZLIJEVANJE DUHA… UČENICI…

Vi trebate izvršiti Misiju, baš kao i Moji prvi učenici na Zemlji, koje Sam Ja također poslao u svijet da ljudima navijeste Evanđelje. Ali, tko postavljen od Mene upravlja nekom službom, također treba od Mene imati sposobnost za to, i tako vi, kao Moje sluge na Zemlji, morate biti obrazovani za tu funkciju,  kao Moji učenici u vremenu Kraja, vi morate biti vrlo aktivni, jer opet je važno ljudima donijeti Evanđelje… Posljedično, vi morate na neki način od Mene primiti, ono što opet trebate prenijeti ljudima. A ovaj zadatak zahtijeva djelovanje duha, koji kao iskra Mog Božanskog Duha drijema u vama, sve dok on, kroz Ljubavni život, nije probuđen, želi se sada izraziti, i njegove izjave mogu se uzeti kao apsolutna Istina. Djelovanje Duha ovisi o volji samoga čovjeka. Milost nije svima dodijeljena, ali ne zato što Ja na jednog mislim manje nego na druge, nego jer milost djelovanja putem Duha nije tražena ili na Božanski dar nije obraćena pažnja, a ovo je međutim, najdragocjenije što može biti ponuđeno ljudima na Zemlji kao Moj dar. Dar mora biti primljen radosnim srcem, treba biti procijenjen i srazmjerno vrjednovan, prije svega, otvoreno srce mora biti spremno da u sebi omogući pritjecanje struje milosti, odnosno, čovjek treba željeti da Bog u njemu djeluje, i učiniti se dostojnim Moga djelovanja… Onda se Moj Duh izlijeva na čovjeka koji je odabran za jednu misiju na Zemlji, jer se on Meni dobrovoljno ponudio. Ovo izlijevanje Duha se dogodio nakon Mog uzlaženja u nebo, kao pokretanje djelovanja Mojih učenika, tako da su oni sada mogli prihvatiti svoj zadatak i predavati dalje čistu Riječ, Koju Sam Ja Osobno podučavao na Zemlji. Da bi proglasili ovu Moju Riječ, Moji učenici su najprije trebali biti podučeni, morali su raspolagati znanjem kako bi mogli dati razjašnjenje sukladno Istini, kao odgovor na njima upućeno pitanje… Stoga su oni sami  morali stajati u Istini… A ovu Istinu, vama ljudima prenosi Moj Duh… (26 Svibanj1947) Svi vi možete postati posude za prihvaćanje Moga Duha, na svih vas želim izliti Mojega Duha, ako ste voljni oblikovati se u posudu, putem djelovanja u Ljubavi. Jer, Ja Osobno Jesam Ljubav, a Moj Duh je snaga Moje Ljubavi, te tako također i posuda u koju će se izliti Moja snaga, mora biti Ljubav, srce treba biti voljno i sposobno Ljubiti, a za to čovjek mora sam sebe oblikovati… Ovo je Moj zahtjev, inače Ja nikada ne mogu u vama djelovati… To je učenje, koje Sam Ja dao Mojim slugama na Zemlji, koje trebaju proširiti među bližnjima, da ih navede da i u sebi učine mogućim djelovanje Duha, jer gdje Ja mogu djelovati kroz Moj Duh, zajamčen je uspon uvis, gdje Ja mogu djelovati, tamo je svjetlo, a gdje je svjetlo, tamo je također i život… Ja želim vama ljudima dati vječni život, stoga vam šaljem Moje sluge na Zemlju koje trebate slušati; jer oni su Moji učenici, Moji učenici vremena Kraja koji su ponovno izabrani od strane Mene, jer Sam ih prepoznao kao prikladne radnike, angažirao Sam ih za važnu aktivnost, malo prije Kraja… Moje Evanđelje treba iznova biti izneseno u svijet. Moja mudrost prepoznaje neodgodivost, i Moja Ljubav želi donijeti pomoć gdje je velika duhovna nevolja. Ja Osobno želim govoriti ljudima, i za to trebam vas, koji ste voljni Meni služiti. A najprije djelujem u vama, prije nego preko vas mogu voditi ljude u Istinu. Želim ostati sa vama sve do Kraja… Čovječanstvo dobro poznaje izlijevanje Duha na Moje učenike, ali oni više ne znaju da time želim učiniti sretnima sve ljude, i da jedino volja pojedinca određuje hoće li Moj Duh moći biti učinkovit u njemu. I stoga vi, Moji učenici, morate njima dati znanje, trebate Mi omogućiti da govorim kroz duh u vama, trebate dati dalje ono što čujete, što vi primate iz duhovnog kraljevstva kao direktno zračenje Mene Samoga… U Posljednje vrijeme pred Kraj, vi trebate Meni Osobno dopustiti djelovati kroz vas, jer trebam organe kroz koje Se Ja Osobno mogu izraziti, tako da Moji vlastiti budu ojačani u njihovoj vjeri i da vjeru mogu steći također i oni koji su Mi još daleko ili su slabe volje. Jer skoro je Kraj i vrijeme milosti je isteklo, kako je najavljeno u Riječi i Pismu.

AMEN

Spread the Truth