Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4048 (Milosti Božje tijekom posljednjeg vremena – Pojava glasnika…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4048, 24 Svibanj 1947

MILOSTI BOŽJE TIJEKOM POSLJEDNJEG VREMENA – POJAVA GLASNIKA…

Milosti Božje i dokazi (Božje) ljubavi tijekom Posljednjeg Vremena mogu ljudima u potpunosti kompenzirati  nevolje i patnje tog vremena, jer im osiguravaju brži uzlazak/uspon (samo) ako dobro iskoriste darove milosti i teže ka sazrijevanju/usavršavanju svojih duša. To je vrijeme o kojem je pisano, da će Bog sa Svojima biti u duhu sve do kraja. To je vrijeme kada Ga ljudi vide kako dolazi na oblacima, kada povezanost između neba i Zemlje postaje očigledna, ne samo u ljudskoj mašti, već u stvarnom životu, svjelosna bića će biti aktivna na Zemlji i širiti svjetlo, i ljudi će biti poučavani od gore, kada se Bog Osobno spusti na Zemlju u Riječi, uručujući Svojima Nebeski kruh, kada ljudi mogu, cijelo vrijeme, crpiti iz izvora života, pošto im Bog Osobno nudi piće života da bi ih osnažio.

U tom vremenu će se pojaviti jedan (one will become known = će jedan postati poznat), koji je određen da bude posljednji glasnik prije Gospodinova dolaska, koji će biti Njegov vijesnik/preteča i neustrašivo govoriti istinu ljudima, iako će ga to staviti u opasnost da izgubi slobodu (= da ga uhvate/zgrabe). Prema tome, on se ne boji svijeta, jer on zna, koliko je blizu kraj i što očekuje one koji u to ne vjeruju. Njegova pojava, također, je izvanredna milost, pošto on stalno podsjeća ljude o blizini kraja i hrabri ih da rade na svojim dušama, te tako usmjerava njihovu pažnju ka vječnosti. On će također posjedovati moć da liječi bolesne i da pomaže tamo gdje pomoć bude potrebna i gdje se ljudima bude činilo da pomoći nema (= da je nemoguće pomoći). On će voditi primjeran/uzoran život ljubavi i bit će ispunjen Božjim duhom. Bog Osobno će djelovati kroz njega, i tko njega bude slušao, sluša sâmog Boga. On (= koji njega sluša) čuje Božju Riječ kroz ljudska usta, ali baš kao da je došla od Njega (= Boga).

A to vrijeme je došlo – konačno vrijeme milosti, koje može donijeti uspjeh onima koji teže savršenstvu. Čak i ako možda budu užasno patili u zemaljskom smislu, oni postižu veliku dobrobit, samo ako iskoriste te milosti; jer sada znaju da je kraj blizu, pošto u njemu prepoznaju Gospodinovog vijesnika/glasnika i čekaju na Njega sa radošću. I On će se uskoro pojaviti da bi spasio Svoje od velike bijede/nevolje i vodio ih do zemlje mirâ, kako je i obećao.

AMEN

Spread the Truth