Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4043 (Žrtvovanje Bogu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br.  4043, 18 Svibnja 1947

ŽRTVOVANJE BOGU ….

Ono što vam je drago na Zemlji trebate žrtvovati Meni, tj. dobrovoljnog srca to prepustiti Meni i ostaviti Mi da Ja odlučim što ću vam od toga htjeti dati. Tek tada je vaša Ljubav prema Meni tako duboka da je mogu uzvratiti na način da ste vječno blaženi. Vaša volja za žrtvovanjem svjedoči o vašoj Ljubavi prema Meni, jer dok god ste još ovisni o zemaljskome, vaša Ljubav je samo mala. Ja želim biti kralj vašeg srca, Ja želim u njemu posjedovati prvo mjesto, Ja želim uvijek i vječno u vama vladati, pošto vas želim skroz ispuniti Mojom Ljubavnom snagom a to je moguće jedino ako vi iz svog srca izagnate sve drugo, ako žudite jedino Mene i Meni date svo pravo nad vama.

A Ja vas želim usrećiti vremenski i vječno, jer Moja Ljubav je dragocjenija od svega zemaljskoga, Moja Ljubav izdiže vas u duhovne sfere iz kojih vas više nikada ne vuče na Zemlju, pošto je tamo blaženost bez mjere i vi spoznajete ništavnost zemaljskih dobara i užitaka. Predajte se Meni i prezrite svijet …. Ne dajte se očarati kvazi-srećom, koja je bez stabilnosti i koja vas udaljuje od Mene. Držite si srce čistim, i priređujte ga za prijem Mene, Koji se želim useliti kod vas kako bih stupio u Moju kraljevsku vladavinu. Izvojujte pobjedu nad vama samima time što Mi žrtvujete sve, sreću i zemaljsko blagostanje, a za to žudite zamijeniti samo Mene ….

Ja vam uistinu ne želim oduzeti ništa nego vam samo dati, tako da Moji savjeti izlaze samo iz najdublje Ljubavi, jer vi još ne prepoznajete što Moje nastanjivanje u vašim srcima znači, vi još ne znate o najvećem osjećanju sreće koje Moja Ljubav u vama uzrokuje ako ste postali skroz Moji. No to možete shvatiti tek onda kad u vašim mislima ne date prostora niti jednoj drugoj želji osim da budete sjedinjeni saMnom. I stoga vas Ja neprestano privlačim k Sebi, Ja vam uskraćujem sve kako biste naučili nadvladati, da biste dobrovoljno odustali od onoga što vam se čini žudnje vrijedno, da od toga odustanete Mene radi kako biste na taj način zadobili Moju Ljubav ….

Dajte Mi dobrovoljno da vam Ja to ne trebam uzimati i nanostiti vam bol radi vas samih. A Ja vam želim dati bogatstvo koje vam ne može biti oduzeto; Ja vam želim dati sreću sjedinjenja sa Mnom, koja po blaženstvu ne može biti nadmašena i koju vi zato trebate žuditi uz potpuno odustajanje od onoga što vaše srce na Zemlji raduje. Žrtvujte Mi sve i zamjenite za to Moju Ljubav …. I postići ćete neizrecivi dobitak za vječnost ….

AMEN

Spread the Truth