Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4042 (Osoba puna Ljubavi neće nikada biti izgubljena…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4042, 17 Svibanj 1947

OSOBA PUNA LJUBAVI NEĆE NIKAD BITI IZGUBLJENA…

Ljudi koji su Ljubav učinili vodećim principom njihova dnevnog života se nikad neće izgubiti čak ako su u svojem razmišljanju i dalje na pogrešnoj stazi i odbacuju Čistu Istinu. Oni se nalaze pod utjecajem sila koje se posebno žilavo bore za takve duše, a pošto njihova volja još nije donijela jasnu odluku, budući osoba ne stremi potpuno svjesno spram Boga, ove sile pokušavaju utjecati na njegovo razmišljanje (mentalno). I one uspijevaju do te mjere da je čovjekova razumska aktivnost sada manje aktivna po pitanju otkrivanja Istine, da osoba ima malo volje da se približi Istini. Zbog njegovih akcija nesebične Ljubavi spram bližnjega on je već sebe predao Bogu, Koji mu neće nikada dopustiti da opet padne. Ljubav je najveća sila i sve manje vrijedne sile se uzalud bore protiv nje. Ako, prema tome, osoba živi u Ljubavi, borba za dušu od strane tih duša je uzaludna budući Bog ne ispušta dušu iz ruku poradi Njegova velikog prava na nju. On će sigurno prepoznati Istinu čim prihvati savjet da formira mentalno mišljenje u svezi duhovne informacije koja mu je ponuđena. Kada Ljubavi puna osoba razmišlja o njoj on će također donijeti ispravan zaključak, i biti će sposoban razdvojiti pogrešku od Istine i svjesno stremiti spram potonje. Prema tome, Ljubavi puna osoba ne može nikada zastraniti budući je on zaštićen od strane Ljubavi, budući je ujedinjen sa Bogom kroz Ljubav i neće Ga zanijekati. I time Bog Sebe također očituje njemu čineći Sebe perceptibilnim na način koji stimulira čovjekove misli i on se budi iz duhovne tromosti (ravnodušnosti). Duh osobe koja ljubi želi biti aktivan; on se probudio u život kroz Ljubav ali mu još nije dozvoljeno djelovati sve dok je volja ljudskog bića još neodlučna (nestalna), sve dok osoba odbija kontemplirati o pitanjima koja se tiču duhovne oblasti. Ali sa najmanjom promjenom volje čovjekov duh započinje funkcionirati i postavlja razmišljanje ljudskog bića u red, daje mu objašnjenje iznutra, daje mu moć percepcije, i time najprije privlači dušu i onda tijelo k sebi, i njegov utjecaj doista neće biti nebitan. Osoba koja ljubi nije nikada izgubljena budući ga Bog ne ispušta iz ruku i ne ostavlja ga Njegovu protivniku. Međutim, ljudsko biće mora imati volju zaputiti se stazom do Boga… I ova će mu staza biti ukazana. Bog doista vodi sudbinu svake pojedinačne osobe tako da će on uvijek imati priliku zaputiti se ispravnom stazom. On će ga susresti tako očigledno, budući je zbog njegova života Ljubavi Bog vrlo blizu osobi, da On uvijek može biti prepoznat, I svatko tko Njega iskreno traži će Ga pronaći. On će prepoznati Istinu kao takvu i usrdno žudjeti za njom, i njegova će duša biti spašena za vječnost.

AMEN 

Spread the Truth