Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4040 (Period Spasenja sa Isusom Kristom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4040, 15 Svibnja 1947

PERIOD SPASENJA SA ISUSOM KRISTOM…

Dan Suda je završetak jednog perioda iskupljenja koji je bio izrazito značajan u razvoju duhovnoga. Jer u tom periodu na Zemlji je bio Isus Krist, Božji Poslanik, Sin Svjetla, Koji je sišao iz duhovnog područja kako bi spasio čovječanstvo. Razvoj duhovnoga bio je stao, nije više bilo napretka, nije više bilo stremljenja Bogu, Svjetlu, Vječnoj Istini.

I Ljubav je bila ohlađena među ljudima …. Bilo je došlo do jako niskog duhovnog stanja na Zemlji koje je zahtjevalo pomoć inače bi sve duhovno opet bilo prepušteno onome koji je bio uzrokom velike duhovne tame u duhovnom svijetu. Pomoć je hitno bila nužna i mogla je biti pružena jedino u obliku svjetlosne zrake iz Neba …. Jedno biće svjetla moralo je prevaliti put na Zemlji kako bi poučilo ljude i istovremeno im dalo živi primjer ispravnog života na Zemlji kao dokaz da se može ispuniti to što Bog zahtijeva od ljudi koji se žele osloboditi od vlasti Njegovog protivnika.

A takvo jedno biće svjetla po Svojoj duši bio je Isus, dok je međutim Njegovo tijelo bilo čovjek sa svim slabostima i emocijama koje su svojstvene ljudskoj prirodi s kojom se On morao boriti kao što mora i svaki drugi čovjek. Njegova duša je doduše stremila u pravcu Boga, bez da je znala o Svom početku, jer kao čovjeku svako sjećanje bilo Mu je oduzeto, čovjek Isus morao je ići istim putem na Zemlji, inače Njegovo djelo spasenja ne bi moglo biti tako vrednovano, inače ono ne bi bilo žrtva otkupljenja koju je On Bogu podnio za grijehe čovječanstva.

Tako da se čovjek Isus morao boriti …. Morao je izdržati istu borbu protiv tame koja se traži od svih ljudi, borbu koje ne može biti lišen nitko tko vječno želi biti blažen. A On je kao pobjednik izišao iz te borbe protiv tame i time dakle ljudima dao dokaz da je pobjeda moguća, samo ako se njoj ozbiljno stremi. Jer kad god je Njegova duša žudjela za Bogom, za Svojom istinskom domovinom, Njegovo tijelo moralo je plaćati danak zemaljskome, i svaki napredak bio je čin slobodne volje, svaki povećani stupanj zrelosti bio je rezultat prevazilaženja svijeta, plaća za borbu protiv Sebe samoga, protiv svih zemaljskih požuda i odustajanja od zemaljskih radosti i naslada.

A tu volju pokazao je čovjek Isus …. Sam je Sebe oslobodio i tražio je i postigao potpuno sjedinjenje s Bogom već na Zemlji …. I istovremeno je izbavio i cijelo čovječanstvo od okova smrti, jer Bog je prihvatio Njegovu žrtvu koju Mu je jedan slabi čovjek podnio za čitavo čovječanstvo …. Tako da je ovaj period spasenja bio od izuzetnog značaja za čovječanstvo kao i za duhovno koje još gladuje i pati u materiji i koje još mora prevaliti dugi razvojni put. Duhovno osjeća olakšanje i teži svome utjelovljenju kao čovjek, da bi se moglo poslužiti milošću djela spasenja za konačno izbavljenje iz forme.

No, duhovno, koje je utjelovljeno kao čovjek na to ne obraća pažnju, ili to čini jako slabo, i dopušta da vrijeme milosti prolazi pored njega, vrijeme koje bi morao i mogao iskoristiti sa najvećim uspjehom. Čovječanstvo ne obuhvaća značaj tog perioda i ostaje pod grijehom i krivicom …. I tako je predviđen završetak perioda iskupljenja koje je dano duhovnome za razvoj prema gore i od vječnosti je određen Dan u koji će biti zatražen obračun od živih i od mrtvih …. Dan Suda, na koji se svi moraju opravdati za svoj stav i usklađenost sa Isusom Kristom i za njihov način života; tada će primiti svoju plaću ili pak kaznu s obzirom po zasluzi ….

A vi ljudi ogromnim koracima idete u pravcu tog dana …. budite svjesni ogromnog značaja toga, i iskoristite još jako kratko vrijeme za vaše duhovno spasenje (ili duš. dobrobit, zdravlje). Nađite svoje utočište u Isusu Kristu, i molite Ga za pomoć, i On će vas još u zadnji čas spasiti, ako se od Njega hoćete dati spasiti, ako vjerujete u Njegovo poslanje i ako Ga priznajete kao Božjeg Sina, Koji se spustio odozgor, kako bi ljude izbavio od vlasti Sotone …. Vjerujte u Njega i molite Ga za snagu i nećete se trebati plašiti zadnjeg dana, on za vas neće biti sud, nego spasenje, samo ako sebe preporučite Njemu i Njegovoj Milosti ….

AMEN

Spread the Truth