Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4037 (Maska Sotone… Svjetlosna ukazanja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4037, 7-9 Svibnja 1947

MASKA SOTONE …. SVJETLOSNA UKAZANJA…


Božji protivnik se maskira kad ljude treba dovesti do pada i pokrenuti ih na okretanje od Boga. Također dolazi kao svjetlosno ukazanje i zasljepljuje ljude, tako da više ne mogu prepoznati što je pravo i ne prepoznaju njegovu lažnu igru. On se uvijek nalazi tamo gdje su ljudi lakovjerni, znači bez razmišljanja prihvaćaju što im je nuđeno kao Istina, te dakle ni ne razmišljaju o tome kad se mračne sile izražavaju u lažnoj pobožnosti. Ali i to spletkarenje se može prozreti od strane onoga koji ozbiljno traga i žudi za Istinom. Samo što je jako malo onih kojima je Istina toliko dragocjena, da preispituju sve što im se čini kao dostojno vjerovanja ….

Tako da će se u posljednje vrijeme mračne sile revno truditi zbuniti razmišljanje ljudi, time što će se povezati i djelovati ujedinjeno, kako bi proizvele prikazanja koja bi trebala predstaviti anđele svjetla a ipak su sile tame (2 Korinćanima 11:14). I trude se djelovati na lakovjerne ljude, kako bi im dostavile krivu ideju (zabludu) i navele ih na krivi put, a kod njih najčešće imaju uspjeha, jer si ovi ne razjašnjavaju bitna pitanja, jer su se dali podučiti od neupućenih učitelja i tako dakle primili kriva učenja, koja odvode od Boga koji je Sâm vječna Istina.  

A na takvim krivim učenjima grade te sile, koje se opet izražavaju kao svjetlosna ukazanja i pojačavaju zabludu kako bi ljude odgurnuli od Boga. Ljudima najčešće nedostaje moć rasuđivanja, i ne mogu razlikovati zabludu od Istine, tako da bezuvjetno prihvaćaju sve bez da su si misaono to objasnili kako bi otkrili zabludu, nju kao takvu prepoznali uz dobru volju za Istinom. No ta svjetlosna ukazanja biti će razotkrivena od ljudi duboke vjere kod kojih je probuđen duh koji čovjeku daje prosvijetljen sluh i prosvijetljeni vid (u duhovnom smislu) ….

Znanjem o Istini, koje mu je dano glasom duha, on je osposobljen svaku zabludu kao takvu prepoznati, tako da će odbiti (ne-prihvatiti) kako zabludu tako i onoga koji je daje, koga ovaj prepoznaje kao mračnu silu, pa čak i kad se skriva pod maskom ‘nositelja svjetla’, pošto Duh iz Boga drugačije uči, a ono što nije u skladu s tim duhovnim blagom, to se mirna srca može odbaciti i ‘ožigosati’ kao neistina. Osim toga, ni sama navodna svjetlosna prikazanja neće se moći održati pred onima koji su ispunjeni Duhom Božjim, jer vrlo brzo će ih se prozreti pošto iz njih ne govori Ljubav, nego je njihovo nastojanje usmjereno na to da se ljudi okreću svijetu, već kad su krenuli duhovnim putem, i da ostali budu spriječeni prepoznati pravi put, za što je nužan život u Ljubavi.

Stoga obratite pažnju na to kako se ove svjetlosne prilike izražavaju, obratite pažnju na to da li upućuju na Samog Boga, da li potpomažu direktno općenje sa Bogom ili Boga isključuju, žele vidjeti ispunjena zemaljska djela koja ne pridonose postizanju duševne zrelosti; obratite pažnju na to i prepoznat ćete i odbiti sva duhovna bića koja ne dolaze iz područja svjetla, jer tko ima volju za Istinom, taj svakako i prepoznaje sve što je usmjereno protiv Istine, i njegov pogled postaje jasan i oštar, kako bi (čovjek) pružio otpor a i bližnje mogao uvesti u Čistu Istinu, ako su oni za to voljni. 

No protivnik Boga imat će veliku moć nad lakovjernim ljudima, a ljudima koji su u Istini i koji prepoznaju tamne sile trebat će veliki trud uvjeriti ih u zabludu, pa će se tako moći objasniti i to što će se u vrijeme kraja množiti i te pojave koje nemaju u Bogu svoje porijeklo, a ipak su od mnogih ljudi smatrane Božanskim otkrovenjima; no tu u stvari protivnik Boga kao anđeo svjetla želi zadobiti ljude, ‘prenoseći’ ih tako  u mračnu noć. Jer njegove pristalice ne žele odustati od toga, brane se kad im je zabluda objašnjena na razuman način, pa iako nemaju direktne duševne štete nepristupačni su za Čistu Istinu.

A to je posve bitno, pošto jedino Istina vodi do Boga i pošto svako ukazanje iz duhovnog područja biva protumačeno onako kako to Božji protivnik namjerava, jer u njegovim mislima shvaćanje ljudi je utemeljeno, i on će uvijek širiti krive ideje pod maskom pobožnosti i nikad neće upućivati na Kraj, tako da su ljudi spriječeni da se na Kraj pripreme, a što je Božja Volja. Stoga se protiv toga treba revno boriti, kako bi se mnogi ljudi koji još tumaraju u tami izbavili iz kandži Sotone.

AMEN

Spread the Truth