Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4034 (Proglašenja kroz vidjeoce i proroke…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4034, 2 Svibanj 1947

PROGLAŠENJA KROZ VIDJEOCE I PROROKE…

Što proglašavam vama ljudima kroz vidjeoce i proroke mora biti uzeto ozbiljno… Takva je Moja volja, i ako želite postupati u skladu sa Mojom voljom onda ne bi trebali malodušno i nezainteresirano prihvatiti što vam Moja Ljubav daje. Ali vi jeste nezainteresirani ako doista slušate Moju Riječ a ipak podbacite organizirati vaš život sukladno Mojim predskazanjima, ako ne stremite ozbiljno ka promjeni u vašem karakteru i ispunjavate Moje zapovijedi Ljubavi. Sa Mojim proglašenjima Ja vas želim upozoriti da ne profućkate vaš život, Ja vas želim opomenuti da još iskoristite vrijeme koje vam je preostalo do Kraja, Ja želim stimulirati vaše duhovno stremljenje i voditi sve vaše misli tako da vi potpuno sazrijete dok još živite na Zemlji. Ali ako ne uzmete Moju Riječ, Moja proročanstva, ozbiljno, vi ćete pustiti da sve ove instrukcije mimoiđu vaše uši neopažene i Moja će opominjanja i upozorenja biti zaludna. A kada dođe čas da ste opozvani vi ćete jedino biti sposobni dati (u smislu ‘imati za svoju odbranu’) slabo svjedočanstvo, jer vi ćete podbaciti na Zemlji time što niste uhvatili Moju Ljubavi-punu Očevu ruku kada vam je bila ponuđena. Ako imate duhovnog čuvara vi morate također bezuvjetno sebe Njemu povjeriti jer on će vas zasigurno voditi u ispravnom pravcu. Ali sada, tijekom vremena potrebe, Ja Osobno želim biti vaš Vodič i Čuvar, i ako Mi podarite jedino malo povjerenja vi se doista više ne trebate brinuti o vama samima, niti tjelesno niti duhovno, jer Ja Osobno ću se pobrinuti za vas, vi se jedino trebate pobrinuti da neprestano primate snagu od Mene koja vam osigurava stazu koja ka usponu. I vi jedino možete primiti ovu snagu u obliku Moje Riječi. Zato ako vam dam znanje u svezi nadolazećeg događaja to je za vas vrlo veliki blagoslov, jer onda ćete imati mogućnost steći Moju naklonost sa vašim ispravnim načinom života, do takvog jednog opsega da vas Ja nikada opet neću napustiti, da ću vas dohvatiti i podići do vrhunca.

Međutim, Ja sada od toga činim stvar posebne nužde, jer vi nemate još puno vremena ostavljeno da promijenite vaše duše. I to je zašto vam se Ja približavam i pozivam vas sa svakim otkrovenjem, sa svakim proglašenjem, i ako prepoznate Očev glas vi ćete se također odazvati na njega, poput male izgubljene ovčice vi ćete obratiti pažnju na glas dobrog pastira, vi ćete slijediti Njegov poziv i to će biti za vaš najveću korist. Ali svatko tko ne zamjeti Moj glas će teško pronaći kontakt sa Mnom, i jednom kada je čas Kraja došao on će biti slab i neće okrenuti njegove oči spram neba budući će on i dalje biti isuviše privezan za Zemlju. I to je što Ja želim odvratiti od vas, Ja vam želim pomoći i prema tome vam opetovano šaljem Moju Riječ odgore i sa njom također razlog za Moju Riječ, tako da ćete Ju vi uzeti sve više ozbiljno, tako da Ju vi slušate i čitate Ju gdjegod prilika sebe predstavi. Vjerujte Mojoj Riječi, vjerujte da nećete imati puno preostalog vremena do Kraja, tako da vi vrlo ozbiljno započnete vaš psihološki zadatak, tako da još primite mnoge blagoslove od njega, jer vrijeme je kritično ozbiljno i za vas je hitno nužno pokušati zamisliti da će vas Kraj iznenaditi i vi nećete imati više vremena za vaš stvarni zemaljski zadatak. Slušajte Me i vjerujte Mojoj Riječi i ona će vas uvijek i zauvijek ispuniti sa snagom, Ja Osobno ću biti sposoban pobrinuti se za vas čim Me vi potražite u mislima. I vi ćete biti u stanju svladati sve poteškoće budući je Moja volja da će Mnogo snage biti poslano onima koji čuvaju njihovu vjeru u Moju moć i Ljubav, i Ja ću im pomoći da napreduju duhovno.

AMEN

Spread the Truth