Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4029 (Antikrist – Spasitelj?… Anti-duhovni aktivizam…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4029, 23 Travanj 1947

ANTIKRIST – SPASITELJ?… ANTI DUHOVNI AKTIVIZAM…

(1 Ivanova 4:2-3)

Duh Antikrista je takav da će on pristupati ljudima zamaskiran u spasitelja premda se njegova volja sasvim suprotstavlja Bogu utoliko što on ne priznaje Boga Ljubavi, baš kao što će on, u stvari, odbaciti svu duhovnost kao natprirodnu i prema tome nešto što se ne može ovjeriti, time ne-postojeću. Čak će mu priroda Krista biti tako nepoznata da neće biti sposoban vjerovati u Njegovo djelo Spasenja i Njegovu misiju na Zemlji, i time će on njega pokušati prikazati tek kao dio mašte, čineći svaki napor da istisne ovu obmanu iz ljudskih srdaca. Njegova vlastita priroda nije ista kao Kristova, i prema tome je razumljivo da će Ga on smatrati za, te se boriti protiv Njega kao protiv duhovnog neprijatelja.

Predstojeća Antikristova osobnost će prekoračiti prirodni okvir; on će biti jedno izvanredno nadareno ljudsko biće čija posebna snaga počiva u njegovoj samo-uvjerenosti, u njegovom ponašanju sa onima koji su odgovorni za dobrobit nacije. I prema tome će biti uspješan, njemu će biti podarena najviša kontrola za kojom stremi, pretpostavljat će se kako se kroz njega mogu očekivati opsežne obnove za dobrobit opće javnosti. Ali on će posebice intervenirati protiv natprirodnog duha, protiv svih religijskih grupa baš kao i crkava ili duhovnih pokreta koji su utemeljeni na Isusu Kristu i Njegovu učenju, budući će prikazati Ljubav prema bližnjemu kao stanje slabosti protiv kojeg se treba boriti pod svaku cijenu. I svatko tko se pridruži njegovim nastojanjima je također smatran za antikrista; on se smatra Bogu-protivnim i dokazat će se neljubaznim spram njegova bližnjega i time također živi u duhovnoj sljepoći, budući on pripada Sotoninom carstvu. Ali kao vladar nad mnogima Antikrist će prouzročiti ogroman kaos sa njegovim mjerama, koje će biti lišene sve ljudske dobrote i jedino dizajnirane da bi unijele mržnju i nesklad među čovječanstvo, da bi ugušile Ljubav i uvukle ga (u smislu: da bi ono propalo) u krajnju duhovnu nevolju. I onda će Božje protumjere postati od krajnje važnosti, koje će biti objašnjene Božjom očiglednom aktivnošću kroz Njegove sluge na Zemlji, budući On, također, treba biti prepoznatljiv na Zemlji onima koji pripadaju Njegovoj strani. On mora Sebe očitovati jednako izvanredno tako da ne može biti odbačen već treba biti prepoznat od strane ljudi koji su voljni hodati ispravnom stazom, koji ili svjesno ili ne-svjesno pristupaju Stvoritelju neba i Zemlje time što traže Njegovu pomoć u vremenima duhovne nevolje. I onda će borba između dobra i zla postati posebice intenzivna, budući se posljednji čas sve više približava i razdvajanje duhova se mora dogoditi pomoću Sudnjeg Dana (Matej 25:31-46)…

Ovo razdvajanje se jedino može dogoditi kada su ljudi ozbiljno suočeni sa izborom da ili priznaju ili zaniječu Boga. Ovo će pitanje prisiliti njihovu odluku i kako bi ju prouzročio, protivnik će doći otvoreno na vidjelo time što će vršiti utjecaj na njegove predstavnike na Zemlji da poduzmu i nametnu mjere koje prikazuju neprijateljsko razmišljanje spram Boga. I tako će započeti posljednja borba na Zemlji… vjerska borba, borba protiv Krista, sa rezultatom da će se ljudi konačno odlučiti za ili protiv Njega. I onda dolazi Sud… budući će se oni okrenuti za ili protiv Boga njihovom vlastitom slobodnom voljom, i za ovu slobodnu volju oni trebaju odgovarati. Ovaj je konflikt neizbježan kako izričito naglašava prirodu Antikrista, i svo će čovječanstvo biti onda u stanju procijeniti misli i djelovanja onoga koji se pojavljuje pod maskom spasitelja kako bi ostvario svoje sramotne planove; koji se otvoreno bori protiv Boga i prema tome će opet biti prognan u Zemlju za jedno dugo vrijeme, odakle on ne može sebe osloboditi sve dok nije opet pomognut od strane ljudi čija pogrešna ljubav spram materije će osloboditi Sotonine okove. Ali neće nikada biti moguće istisnuti Isusa Krista, On će ostati pobjedonosan na Sudnji Dan, i Njegovo će učenje ispuniti sva srca. Njegovi će ga sljedbenici ponijeti sa sobom prilikom njihova prenošenja na Novu Zemlju, i stoga će se također izuzetno cijeniti kao duhovno znanje na Novoj Zemlji, ono će biti ilustrirano primjerom i ljudi će živjeti u potpunoj realizaciji i svijetlit će sa najdubljom Ljubavlju spram Boga. I Božji protivnik ga neće nikada biti u stanju zamijeniti budući će mu sva moć biti oduzeta za jedno dugo vrijeme.

AMEN

Spread the Truth