Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4028 (Kristova Crkva… “Petar, Stijena”… Svjetovne organizacije…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4028, 22 Travanj 1947

KRISTOVA CRKVA… PETAR, STIJENA… SVJETOVNE ORGANIZACIJE…

Oni koji pripadaju Mojoj Crkvi će pronaći jedni druge i formirati čvrstu vezu, i oni će uvijek željeti znati Istinu, živjeti sa Ljubavlju i služiti Meni u vremenu i vječnosti. Jer oni nose Moj Duh unutar njih samih, oni su probudili duhovnu iskru, koja je Moj udio, u život i na taj način postali članovi Moje Crkve koju Sam Ja Osobno utemeljio. I Ja ću ih blagosloviti zauvijek. Svatko tko poznaje Istinu, to jest, tko je podučen od strane Mojega Duha unutar njega, također zna kako su Ljubav i vjera temelj Moje Crkve; on također zna kako Ja želim da bude shvaćena Moja Riječ: ‘Ti si Petar, i na ovoj ću stijeni izgraditi Moju Crkvu…’ (Matej 16:18) On nadalje zna da ona ne treba biti shvaćena kao jedna organizacija formirana od strane ljudi nego da Moja Crkva obuhvaća sve ljude koji su uspostavili ispravan odnos sa Mnom kao rezultat njihove volje i njihove Ljubavi za Mene i njihova bližnjega. Ja jedino zahtjevam ljudsko ispunjavanje Mojih zapovijedi Ljubavi i snažnu vjeru i obećao Sam vječno blaženstvo, vječni život, onima koji vjeruju u Mene (Ivan 11:25, 26)… ali vjerovati u Mene znači prihvatiti Moje učenje kao Božansko i živjeti sukladno… I njima Sam obećao vječni život. Posljedično tome oni također moraju pripadati Mojoj Crkvi, zajednici vjernika koje Ja nazivam Mojom Crkvom. Ali da li to znači da oni potrebuju svjetovno udruženje koje je ustanovljeno pristupanjem jednoj organizaciji koja ima svjetovno porijeklo? Ovo je pitanje od tako velikog značaja da ono mora biti razmotreno u svoj dubini (detaljno/iscrpno). Ni jedna organizacija ne postoji koja bi se mogla dičiti kako je bila ustanovljena od strane Mene, međutim, svaka može potpuno i kompletno sebe pripojiti Crkvi koju Sam utemeljio. Otud, njihovi članovi bi bili sposobni za sebe smatrati kako pripadaju Mojoj Crkvi ako su sebe oblikovali u stijenu vjere… Karakter Moje Crkve najprije mora prevladati u jednoj organizaciji, njezini sljedbenici moraju biti ispunjeni sa vrlodubokom vjerom u Mene, onda će svjetovno utemeljena Crkva uključivati Moje vjernike i oni, zauzvrat, sebe mogu smatrati u svakoj organizaciji kao kandidate Mojega kraljevstva, jer oni pripadaju Mojoj Crkvi koju Sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji. Moje Riječi moraju biti shvaćene čisto duhovno, to jest, one sadrže zahtjev za nepokolebljivom vjerom, i o ovome jedino zavisi djelovanje duha, koje je najizvjesnija karakteristika Moje Crkve, jer svatko tko ima istinsku vjeru ima također Ljubav, budući je istinska vjera jedino živa kroz aktivnost Ljubavi. I znak života je izražaj Mojega Duha u ljudskom biću. Svatko tko je tako podučen od strane Mojega Duha, tko je prožet njegovom Istinom, može sa pravom tvrditi kako pripada Mojoj Crkvi, on pripada Mojim Vlastitima, i on će također istupiti za Moje učenje sa uvjerenjem, jer on ga je apsorbirao sa njegovim srcem i umom, ono je učvrstilo njegovo vjerovanje i učinilo ga slobodnim i sretnim, i on je pokretan od strane Ljubavi da želi dati isto njegovim bližnjim ljudskim bićima… 

Međutim, svjetovna-religijska organizacija nije ni u kojem slučaju nužna da najprije oblikuje ljude u stremitelje ka duhovnom kraljevstvu, jer opet, Ja jedino gledam u čovjekovo srce, njegovu volju i njegove misli. Ako oni streme spram Mene onda Me on već pronašao… ako oni skreću od čiste duhovnosti onda jedna crkvena organizacija neće ostvariti promjenu, jer štogod se događa pod prisilom nije od nikakve vrijednosti pred Mojim očima. Ali žudnja za Mnom može jedino biti probuđena/stimulirana u svakom čovjeku kroz proglašavanje Moje Riječi. To je zašto Ja ne osuđujem svjetovne-religijske organizacije nego ih podupirem ukoliko su učitelji koji u njima rade podesni, pod uvjetom da njihov život korespondira sa Mojim zapovijedima Ljubavi u isto vrijeme. I ako jedan od njih pripada Crkvi koju Sam Ja utemeljio, tako da on prema tome čvrsto i postojano vjeruje u Moju Ljubav, silu i mudrost, onda ću ga Ja također prožeti Mojim Duhom, omogućavajući mu da uspješno izvrši utjecaj na stado njegove male religijske zajednice tako da će oni, također, žudjeti Riječ koja jedina čini za njih mogućim da potpuno sazriju. Unatoč tome od daleko je veće vrijednosti ako se čovjek bori i traži sam od sebe, ako on obraća pažnju na njegov unutarnji glas koji će ga uvijek savjetovati o onome što je ispravno i ohrabriti ga da bude Ljubav-no aktivan. Ako on udovolji ovom glasu on će se približiti Meni znatno ranije, on će imati živo razumijevanje Moje Riječi, on Nju prihvaća u njegovo srce i također će živjeti sukladno… on će u Istini pripadati Kristovoj Crkvi, koja je nesavladiva i stajat će čvrsto čak pred najjačim nasrtajima koje će paklene sile još poduzeti prije kraja. Jer Ja Sam također dao ljudima obećanje da vrata paklena neće prevladati nad njom (Matej 16:18), budući je Moja Crkva nepromjenjiva i nastavit će postojati do kraja… Ona će također postati temeljem sveg duhovnog stremljenja na Novoj Zemlji. Svatko će pripadati Mojoj Crkvi budući će jedino vrloduboko vjerni ljudi koji Me ljube iznad svega drugoga nastaniti ovu Novu Zemlju, dok će svi drugi otpasti ako su samo članovi svjetovnih-religijskih organizacija koje su bez unutarnjeg života.

AMEN

Spread the Truth