Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4020 (Sumnja u Božanska otkrovenja… Elementi prirode…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4020, 9 Travanj 1947

SUMNJA U BOŽJA OTKROVENJA… ELEMENTI PRIRODE…

Vi toliko hitno potrebujete primiti Moju Riječ a ipak jedva da joj ikada vjerujete… Vi neprestano dozvoljavate sebi da budete okruženi/pritješnjeni sumnjama s obzirom na to da li vam Moje sluge dostavljaju Istinu. Vi odbacujete ono što vam izgleda neprihvatljivo a što je unatoč tome neizbježno u skladu sa vječnom odredbom. Ja uvodim vas, čiji je duh probuđen, u Moj plan Spasenja tako da ćete prepoznati vrijeme Kraja i možete također skretati pažnju vaših ljudskih bića na Kraj. Ja vam naznačavam znakove i sve od početka ovog perioda Spasenja sam također predskazao posljedice niskog duhovnog stupnja kako bi vam dao priliku da sebe pripremite tako da će Kraj za vas biti jedan blaženi.

Ipak Moja se objavljivanja ne uzimaju ozbiljno, stoga Ja nastavljam Sebe otkrivati opet i iznova, i ne samo kroz Riječ koja proizlazi iz Mene i svjedoči o Meni, nego Ja također želim biti prepoznatljiv onima koji neće dati pouzdanje Mojoj Riječi, koji neće dozvoliti sebi da budu podučenima kroz Moje sluge na Zemlji i koji prema tome također gledaju Moja predskazanja sa potpunim nevjerovanjem. Ja im želim pristupiti na drugačiji način, Ja im želim Sebe otkriti kao Gospodara Stvaranja Kojem ni jedna ljudska volja ne može pružiti otpor… Ja im se želim suočiti sa Silom koju ni jedna ljudska volja ne može slomiti ili poraziti… Ja im želim govoriti u jeziku koji je glasan i jasan, Ja želim govoriti glasom groma i elementi prirode će Me poslušati i svjedočiti za Mene. I ovo će biti posljednja Riječ opominjanja koju Ja izgovaram kako bi onda pustio da se događaji odviju njihovim tokom do Kraja. I ovaj posljednji izražaj Moje moći i snage će biti blagoslov za cijelo čovječanstvo, ipak on će jedino biti učinkovit za mali broj ljudi, budući svatko tko Me ne prizna neće vidjeti ništa neobično u ogromnoj prirodnoj katastrofi već će na nju gledati tek kao jedan čin prirode čak ako se složi kako on nema kontrolu nad ovim činom. A ipak, Ja neću odstupiti od Mojeg plana od vječnosti i nastavit ću nagovještavati opet i iznova da ću Sebe otkriti kroz prirodnu katastrofu jednog takvog opsega koju svijet nikada prije nije doživio. Zašto ću Ja to napraviti?

Vrijeme hita prema Kraju, ljudi žive malodušno i letargični su… oni ne shvaćaju važnost vremena i stoga će biti probuđeni, Ja Osobno im želim pristupiti, jer u njihovoj akutnoj fizičkoj nedaći kada su suočeni sa smrću misao o Stvoritelju će se unatoč tome pojaviti i nekolicina će i dalje pronaći i krenuti stazom ka Meni… I poradi ovih nekoliko što je proglašeno u Riječi i Pismu će biti ispunjeno. Bezbrojni ljudi će doista izgubiti njihove živote i ući u kraljevstvo onostranog u jednom nesavršenom stanju, ipak Ja ću im biti milosrdni Sudac i cijeniti posljednju žrtvu koju Mi prinose sa njihovom ranom smrti time što ću ih osigurati sa većim prilikama da postignu zrelost u duhovnom kraljevstvu i podarujući im potporu na svaki način. Unatoč tome, Ja ću govoriti kroz prirodu bez ikakve sumnje, i svi vi ćete biti tome svjedocima i biti ćete u stanju sebe uvjeriti u Istinu Moje Riječi koja dolazi čista i jasna odgore, budući je to Moja volja da vi nećete doživjeti nešto tako silno da bi to moralo šokirati svačiji način razmišljanja samo ako imaju malo vjere u Stvoritelja i Zaštitnika neba i Zemlje. Ali svatko tko je ujedinjen sa Mnom ne bi trebao sumnjati u Moju Riječ, jer Ja izražavam Sebe kroz Moje sluge na Zemlji i želim da Moja Riječ bude predana dalje i prihvaćena kao Čista Istina i sve sumnje da budu prognane iz srdaca Mojih Vlastitih, budući vam Ja Osobno govorim i neću nikada dopustiti da Moja Riječ bude predana ili protkana sa greškom ljudima dobre volje… koji Mi žele služiti i prema tome su unajmljeni od strane Mene kao radnici u Mojem vinogradu tijekom posljednjih dana prije Kraja (Matej 20:1-16).

AMEN

Spread the Truth