Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4017 (Što je vjera?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4017, 6 Travanj 1947

ŠTO JE VJERA?…

Ljudsko biće treba postati blaženo kroz njegovu vjeru… Ali što je vjera? Kada ljudsko biće može sa pravom tvrditi da on vjeruje? Ako su mu duhovne doktrine predstavljene on nikada neće biti sposoban zahtjevati ili proizvesti za njih dokaz, jer duhovne stvari su iznad njegove razumske aktivnosti i ne mogu nikada biti potvrđene. Otud ljudsko biće, ako vjeruje, mora smatrati da je nešto istinito što ne može biti dokazano. A ipak, ako on želi postati blažen, više se od njega očekuje od slijepe vjere, koja se sastoji od činjenice da se ljudsko biće neće sporiti protiv toga, da on time naizgled prihvaća doktrine koje su mu ponuđene… Od njega se zahjeva da on to izvanjski bezrezervno potvrdi, da prihvati učenje budući je izvanjski u njega uvjeren čak i bez dokaza. Ovo unutarnje uvjerenje će, međutim, uvijek biti proizvod mentalne aktivnosti, formiranje jednog mišljenja u svezi onog što se od njega očekuje vjerovati. I ovo formiranje mišljenja mora biti inicirano od strane njega bez izvanjske prisile, doktrina mora, tako reći, njega držati zaokupljenim, on mora uzeti u obzir pluseve i minuse, sve dok konačno nije došao do stajališta, ali onda će ga on također biti u stanju poduprijeti ako se od njega zahtijeva izjava. O religijskoj doktrini se treba temeljno porazmisliti prije nego može postati stvarno mentalno znanje, inače se može govoriti o ništa nego slijepoj vjeri, koja je pred Bogom kompletno beskorisna. Rezultat njegova promišljanja zavisi o njegovoj volji za Istinu i njegovoj žudnji za Bogom, koja ga nesvjesno također nagoni u akcije Ljubavi. Bog doista neće ostaviti u pogrešci (zabludi) ozbiljnog tragatelja za Istinom ako on kroz njegovo vladanje u životu sebe učini dostojnim primanja Istine. Međutim, pošto je pogreška raširena cijelim svijetom, pošto princ laži (Ivan 8:44) pokušava rasprostrijeti tamu svugdje i želio bi utrnuti svo svjetlo, razumljivo je da je pogrešno vjerovanje bilo ustanovljeno među ljudskom rasom, budući Bog poštuje slobodnu volju svakog bića i čak je Njegova sveta Riječ, koja jamči najčišću Istinu, ostavljena na milost i nemilost ljudske slobodne volje; posljedično, mora također biti ostavljeno volji ljudskog bića da vjeruje ili ne vjeruje, ako on pomno ispita pojedinačne doktrine i formira o njima mišljenje…

Ali kako bi bio uvjeren u potonje prijeko je potrebno  da ih on pomno ispita, tj. on mora o njima promišljati, i ako je njegova žudnja ozbiljna i on ispuni uvjete koje je Bog postavio kako bi podario duhovno znanje on će postati rastuće razumski prosvjetljen, i za njega će biti jasno i vjerojatno što njegovo srce potvrđuje. I onda on može također reći uvjerljivo i bez dokaza: Ja vjerujem… Kako drugačije bi bilo moguće prepoznati obmanjujuće učenje, i kako bi Bog mogao zahtijevati odgovornost od ljudi ako bi bila Njegova volja da ljudi trebaju isključiti mentalnu aktivnost i nadomjestiti ju sa bezuvjetnom slijepom vjerom? U tom slučaju ljudi ne bi bili odgovorni osim nekolicine koji pokušavaju raširiti ovo učenje i žele spriječiti svako protivljenje tako što zahijevaju slijepu vjeru. Ipak ovo nije Božja volja, naposlijetku, psihološki rad jedino započinje nakon mentalne aktivnosti koja, u ranijem slučaju, obično ostaje zanemarena. Jedino mentalna aktivnost uspostavlja vezu sa duhovnim kraljevstvom, onda će svjetlosna bića biti sposobna stupiti u akciju i započeti njihov stvaran rad poučavanja, ovo je, međutim, nemoguće ako ljudsko biće vjeruje naslijepo. I on će sa sigurnošću doći do zadovoljavajućeg zaključka ako je ozbiljan po pitanju istinskog znanja, po pitanju njegova mišljenja o Bogu i njegove duše. Jer Bog neće ostaviti u tami one koji traže svjetlo, i osoba će uvijek pronaći mentalni zaključak zadovoljavajućim ako ga je stekao nakon vjerne molitve Bogu Koji ga jedini može prosvjetliti s obzirom na to da li ili ne on razmišlja ispravno. Ako vjerujete u Boga Ljubavi, mudrosti i svemoći onda će to biti sasvim dovoljno za steći uvjerenu vjeru kroz učenja koja su potekla iz Boga baš kao i za prepoznati ljudske dodatke i do koje mjere se oni podudaraju sa Istinom. Jer Bog, vječna Istina, će uvijek pomoći osobi da ispravi njegovo razmišljanje, On će mu dati moć prosudbe samo ako je voljan prepoznati što je ispravno i braniti ono što prepoznaje kao Istinu pred njegovim bližnjim ljudskim bićima… jer Božja je volja da Istina mora biti raširena, budući jedino Istina vodi do uspona i blažene sreće.

AMEN

Spread the Truth