Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4015 (Božansko otkrovenje je najveći izvor milosti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4015, 4 Travanj 1947

BOŽANSKO OTKROVENJE JE NAJVEĆI IZVOR MILOSTI…

Ni jedna osoba ne bi trebala ignorirati Božansko otkrovenje jer ono je neprocjenjivi izvor milosti; gdje Bog Sebe izražava On naumljava pomoći ljudima napredovati u njihovu razvoju i želi ih izvesti na ispravan put budući su oni zalutali; a Bog Sebe otkriva jedino u vremenima duhovne nevolje gdje su ljudi u opasnosti otpasti od Njega ili gaje pogrešne misli. U tom slučaju Bog pokušava njima saopćiti Istinu, a Istina može biti dostavljena na Zemlju jedino od strane Boga Osobno.

Doista, ima li išta više moćno nego biti direktno podučen od strane Boga Osobno? Ima li išta više slađe nego biti hranjen od strane Njega direktno sa hranom za dušu koja osigurava snagu u izobilju? Može li biti, u stvari, zamjene koja bi čak izdaleka imala isti učinak? Zar nije Riječ Božja najdragocjeniji dar milosti kojeg ljudsko biće na Zemlji može primiti?

Njegova Riječ, direktno zračenje Njega Samoga, se može čuti od strane čovjeka i predati dalje drugim ljudima tako da oni isto tako mogu doći  u posjed ovog dragocjenog dara milosti. Budući Bog Osobno govori ljudima oni također trebaju imati veći poticaj udovoljiti Njegovoj Riječi, to (ili ‘Ona’) treba motivirati volju da postane aktivna, baš kao što bi volja ljudskog bića trebala, u stvari, biti potaknuta od strane Riječi u ispravnom pravcu. Ipak ovo će jedino biti slučaj ako ljudi vjeruju da Riječ dolazi odgore, da je Ona direktna komunikacja Božanske Istine, jer jedino ovo vjerovanje će ohrabriti ljudsko biće da živi način života koji korespondira sa Riječju. I ovo vjerovanje može biti stečeno od strane osobe ako Ju on ozbiljno ispita i apelira Bogu da prosvjetli njegovo razmišljanje. Onda će on doista osjetiti u srcu kakav dar milosti prima… 

Onda će ga posjedovanje Božanske Riječi učiniti jako sretnim, onda Ju on neće nikada željeti propustiti i uvijek će dopustiti sebi da bude hranjen sa nebeskim kruhom od strane Boga Osobno, sa hranom koja garantira dušin život i koja je prema tome tako izuzetno vrijedna i ukusna. Vi trebate gladovati za njom, onda ćete također doživjeti snagu koja vam pritječe prihvaćanjem nebeske mane, i vi nikada nećete željeti biti bez nje, budući tako vrijedan dar milosti ne može biti zamijenjen od strane ničega drugoga na Zemlji. Vaša žudnja za Njom će rasti sve snažnija i također vas voditi do Boga bez greške, jer Bog je Istina, i Bog je vječna Riječ.

AMEN

Spread the Truth