Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4001 (Predskazanje… Prividno zakopavanje sjekire… Posljednja faza…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4001, 17 Ožujak 1947

PREDSKAZANJE… PRIVIDNO ZAKOPAVANJE SJEKIRE… POSLJEDNJA FAZA…

Svjetski su događaji određeni/odlučeni od strane viših zakona, premda ljudska volja u njima igra veliku ulogu. Vječni Zakonodavac Osobno usmjerava i vlada nad svime i Njegov vječni plan uzima posljedice ljudske volje u obzir. I tako će sjekira prividno biti zakopana ali vatra još nije utrnuta, ona nastavlja tinjati, jedino da bi iznenada planula u moćni plamen sa uništavajućim učincima.

I zbiti će se kako je bilo proglašeno od strane glasa duha. Novo poglavlje života zori za čovječanstvo, i dobro za one koji ne cijene previše zemaljski život, dobro za one koji su prepoznali svijet privida i nisu njegovi robovi; dobro za one koji znaju značenje i svrhu života, koji su sebi postavili viši cilj nego samo udovoljavanje svjetovnim požudama i zadovoljstvima… Oni će ući u borbu za postojanje koje buduće vrijeme vuče sa sobom… Oni će biti ostati pobjedonosni…

Čovječanstvo će ući u novu fazu, za pojedinca će nastati teška borba, on će morati otrpjeti teške svjetovne poteškoće i duhovno će preživjeti najveću borbu, konačni konflikt vjere, koja će prethoditi posljednjim danima. Ovo će se neopozivo dogoditi kako je rečeno/otkriveno, budući je vrijeme isteklo, i duhovno nizak stupanj diktira zaustavljanje. Sudnji dan će zaustaviti razvoj sve duhovne supstance na Zemlji kako bi omogućio njezin razvoj na Novoj Zemlji.

Čovječanstvo će uskoro ući u ovu posljednju fazu, i dobro-obaviještena, duhovno upućena osoba će prepoznati njezin početak po napretku svjetovnih događaja. Budući će se svjetovni događaji najprije morati odviti/zaputiti njihovim tijekom, vatra mora biti nanovo zapaljena da bi nevolja dosegla svoj najviši vrhunac kako bi opravdala Božju intervenciju… kako bi Bog Osobno prekorio borce time što će ščepati oružja iz njihovih ruku i uzrokovati da se na svih sruči ogromna katastrofa, tako da će ljudi okrenuti njihove oči prema narodima gdje je Bog jasno progovorio. Jer On će Sebe indentificirati, On će govoriti jezikom kojeg može razumjeti svatko tko želi razumjeti. On će također objaviti Sebe vjernicima, On će biti sa ljudima u duhu, On će djelovati sa Njima i dati snagu onima koji su puni vjere. Jer oni će trebati Njegovo prisustvo, oni će potrebovati Njegovu pomoć, budući će vrijeme nevolje njih također afektirati i borba protiv svih vjernika će se intenzivirati kako se kraj približava.

Posljednja faza će biti samo kratkog trajanja ali će biti veliki teret ljudima i jedino podnošljiva uz Božju pomoć. Ipak svatko tko živi u i sa Bogom, tko Ga ljubi i čuva Njegove zapovijedi, će preživjeti borbu budući on neće biti sam. On će osjetiti Božje prisustvo i uvijek biti sposoban crpsti snagu iz Njegove Riječi, koju će On, u Njegovoj Ljubavi, dostaviti ljudima tako da će oni ostati vjerni Bogu i ustrajati do kraja.

AMEN

Spread the Truth