Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6790 (Pročišćavanje božanskog rasadnika…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6790, 24 Ožujak 1957

PROČIŠĆAVANJE BOŽANSKOG RASADNIKA…

Moj Božanski rasadnik često mora proći kroz temeljit postupak čišćenja kada korovi ta(/toli-)ko ugrožavaju obrasti svo dobro sjemenje da se čak zdrave biljke više ne mogu razviti na način da Me njihov rast zadovoljava. U tom slučaju će sve dobre biljke morati biti pažljivo odvojene, korovi se moraju iščupati i spaliti, zemlja mora biti preorana, i jedino onda ona može primiti novo sjemenje, jedino onda će biti sposobna ponovno uroditi valjanim plodovima, novi život može pustiti korijena i usrećiti Me, što ranije više nije bilo moguće. I takav temeljit pročišćavajući postupak je bio naumljen od vječnosti, i vi ljudi ga možete očekivati svakog dana i sata… Zemlja više ne poslužuje svoju svrhu, zlo dominira nad svime, čak često guši nježne sadnice koje žele izbiti kako bi postigle svjetlo i život… Otrovni svjetovni dah uništava život, i zato venu mnoge sadnice koje su obećavale postati snažne i zdrave… Ljudi bivaju uvučeni u vrtlog svijeta, i mnoge duše koje su bile namjenjene za život u njemu pronalaze smrt. Atmosfera u kojoj su ljudi sebe trebali usavršiti više nije čista, ona nije ništa drugo nego carstvo grijeha i pokvarenosti/nemoralnosti… I iz tog razloga se spomenuto pročišćavanje više ne može izbjeći… neovisno o tome da li vi ljudi u to vjerovali ili ne…

Jednog dana će se doseći najniža točka i stoga također čas kada će Moj plan Spasenja, koji uključuje ovo temeljito čišćenje zemlje, biti sproveden. I stoga će, jednom kada nekolicina koji su pronašli život budu odvojeni, sve što nije sposobno živjeti morati biti uništeno… Jer više nije dovoljno jedino otkloniti ono što je zlo i neprikladno, pošto prevladava… ali Ja ne dozvoljavam da propadne/bude žrtva i ono što se dokazalo/izborilo protiv zla… Ja ću sakupiti ljude koji jesu i koji će ostati Moji Vlastiti i koji sebi nisu dozvolili biti porobljeni od Mojeg protivnika… Uznijet ću ih i maknuti sa Zemlje zbog toga da bi prouzročio potpunu transformaciju i da bi Zemlju ponovno učinio prikladnom školom odgajanja za novu ljudsku generaciju. Sve što dobri zemljoradnik čini kada ore svoje polje, kada ga čisti i priprema za novo dobro sjemenje, to ću Ja također napraviti, jer vrijeme za to je došlo i pošto jednog dana Ja, također, želim ponovno postići dobar urod, pošto je to sada postalo nemoguće. Jer ljudi obično napuštaju Zemlju u beživotnom stanju, njihov zemaljski život ne rezultira u nikakvom napretku, oni ostaju kakvi su bili na početku njihovog zemaljskog života ili postaju zakržljali i nesposobni za život, a to nije svrha njihovog utjelovljenja na Zemlji.

I zato ću morati pripremiti hranjivo tlo za sljedeću ljudsku generaciju, Ja moram pročistiti zemlju i Mojem protivniku (= Sotoni) zanijekati pristup jedno određeno vrijeme, Ja moram dušama stvoriti mogućnost ponovno biti u stanju potpuno sazrijeti, jer njegovo vrijeme, koje je on uistinu dobro iskoristio da bi iskvario/uništio ljude, je došlo do kraja. Čak će i za Mojeg protivnika jednog dana doći čas kada će njegova aktivnost biti spriječena… Pri svemu tome, Ja istovremeno također moram onemogućiti aktivnost njegovih sljedbenika. A to je jedino izvodljivo kada je sve što mu pripada ponovno prognano (u materiju), zbog čega ću ‘učiniti’ da nastane nova Zemlja sa svakojakim novim tvorevinama koje će ponovno udomaćivati ove duhove sve dok se nisu primirili i mogu ponovno započeti razvojni postupak… Zemlja se ponovno mora napraviti prikladnom, tako da ljudi na njoj mogu ostvariti savršenstvo, pošto Moja beskrajna ljubav prema Mojim živim tvorevimana njima teži dati život a ne smrt koja se, međutim, uvukla u ovu Zemlju. A Ja želim potisnuti/odbiti smrt i Zemlju ponovno pretvoriti u polje života, odakle će slabi također biti u stanju još jednom crpsti njihovu snagu i postići život.

AMEN

Spread the Truth