Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6732 (Tradicija… Sakramenti… Sakramentalni učinci…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6732, 10 Siječanj 1957

TRADICIJA… SAKRAMENTI… SAKRAMENTALNI UČINCI…

Zasigurno nije za pohvalu (ili ‘ne služi vam ugledu’ = ne donosi vam kredit’) ako vi ljudi dozvolite da vaši razmišljanje, djela i volja budu određeni jedino tradicionalno prihvaćenim gledištima, ako najozbiljnije ne formirate vaše vlastito mišljenje da li i do koje mjere su takva gledišta opravdana i do koje mjere na njih treba gledati jedino kao na rezultat ljudskih mišljenja. Od ljudi se očekuje da na Zemlji ostvare savršenstvo… i to je tako ozbiljna stvar da bi ju svatko trebao najozbiljnije istražiti. Međutim, u tom bi slučaju on također imao sumnje u vezi s time da li je ono što se od njega zahtjeva opravdano, i počet će postavljati pitanja da li su te tradicije u stvari potekle iz Mene, da li su utemeljene na čistoj istini ili na istini koja se tijekom vremena iskvarila. Jer ozbiljna volja za postizavanjem savršenstva na Zemlji će zasigurno probuditi takve sumnje… posebice kada je povezana sa jako iskvarenim doktrinama, jer tada bi Ja Osobno postavio sumnje u čovjekovo srce kako bi ga iz stanja mraka izveo na svjetlo… Ne može se negirati da tako zvane ‘tradicije’ sadržavaju mnogo iskvarenih podataka, pošto je toliko puno običaja i loših navika, a također i pogrešnih doktrina, bilo izvedeno iz Moje doktrine, koju sam Ja Osobno propovijedao na Zemlji, tako da je čisto Evanđelje Ljubavi… suština Moje doktrine… bilo gurnuto u pozadinu dok ljudski dodaci potražuju glavnu pažnju.

A ljudi sebi dozvoljavaju biti zarobljeni/zavezani, oni ulažu svaki napor kako bi udovoljili zahtjevima (koje pred njih ne postavlja Bog već drugi ljudi) i ne usuđuju se promijeniti stare tradicije i običaje koji, međutim, nisu od nikakve dobrobiti za razvoj njihovih duša. Usprkos tome, njih se ne može opravdati pošto je svako ljudsko biće sposobno razmišljati i time također ima obavezu reflektirati na doktrine koje odlučuju njegovu sudbinu u vječnosti. On svoj život na zemlji mora uzeti puno ozbiljnije i ne vjerovati kako ću Ja biti zadovoljan sa potpuno bezvrijednim izvedbama/predstavama… u koje je također uključeno ‘primanje sakramenata’, koji u stvari uopće nisu sakramenti… pošto jedino ono što vjera probuđena ljubavlju može primiti direktno od Mene može imati posvećujući učinak, prema tome kada je kroz ljubav bilo ostvareno sjedinjenje sa Mnom. Onda ću Ja tako obilno blagosloviti osobu da će biti u stanju ostvariti savršenstvo na ovoj Zemlji… Onda će svi sakramentalni blagoslovi sebe manifestirati u čovjeku… On će primiti krštenje duha… a zauzvrat će biti učitelj i glasnik svojim bližnjima; njemu će uvijek biti dozvoljeno blagovati kruha nebeskog, Moje tijelo i Moju krv… Blisko ujedinjen sa Mnom on će biti oživljen sa mudrošću i ljubavlju pošto više neće biti opterećen krivnjom grijeha koji mu je bio oprošten zaradi Isusa Krista, Kojeg je njegovo ljubavlju ispunjeno srce prepoznalo i sada priznaje pred svijetom. On će biti ispunjen Mojim duhom… pošto je oživio kroz svoju ljubav i svoju vjeru. Međutim, on ove blagoslove ne može primiti ispunjavajući tradicionalne obaveze.

Zasigurno je dobro voditi djetetetove misli ka svrsi njegovog života na zemlji i njegovom zadatku… ali ono nikad ne bi trebalo biti naučavano vršiti beživotne obrede, umjesto toga ga uvijek treba podučavati da ljubi. I čovjekov duhovni razvoj u potpunosti ovisi o njegovom odnosu prema doktrini ljubavi… On jedino može postići savršenstvo kroz život ljubavi i jedino to će donijeti sakramentalne blagoslove. Jer svako ljudsko biće mora potpuno dobrovoljno težiti za svojim savršenstvom, ali će u tome biti spriječen zahtjevima i zapovijedima koje su navodno Moja volja. Pošto treba postići život… on također treba biti živ u svom razmišljanju, svojoj volji i akcijama. Svaka vrsta formalnosti, međutim, će uništiti ovaj život a nešto čisto (iz)vanjsko ne može ostvariti unutarnju promjenu. Ali svaka osoba je sama odgovorna za svoju dušu, i u budućnosti neće imati opravdanja kako je bila krivo obaviještena, jer svakom čovjeku koji iskreno teži za savršenstvom će biti dana mogućnost primiti čistu istinu od Mene, pod uvjetom da ima želju zadobiti Mene i Moje kraljevstvo i uvijek želi živjeti u skladu sa Mojom voljom.

AMEN

Spread the Truth