Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6712 (“Mnogi su pozvani…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6712, 11 Prosinca 1956

“MNOGI SU POZVANI …. “

Da bi mogli biti uvedeni u Istinu vama obavezno mora upravljati volja, potreba za Istinom, inače vam ne može biti uručen poklon koji ste vi nekoć odbili: svjetlo spoznaje. Doduše, uvijek vam to biva nuđeno, no prvo je potrebna volja za primiti taj poklon. Vi ste nekoć dobrovoljno otišli u mrak ostavljajući svjetlo iza sebe, odustali ste od predivnog posjeda, koji je bio vaš, jer on je bio jedan od značajki savršenosti, u kojoj se nalazilo svako od Mene stvoreno biće ….

Dobrovoljno ste odustali od vašeg savršenstva i postali bića bez svjetla; sve značajke vašeg savršenstva bile su izgubljene. No Moja Ljubav ne želi da ostanete tako kako ste se sami oblikovali. I stoga vam nudim sve što bi vam pomoglo ponovo doći do savršenstva. Ali preduvjet je vaša volja da uzmete ono što vam Ja pružam. Tako da, Ja vas ljude želim uvesti u Istinu, ako je težnja za tim u vama. 

I bez iznimke vi ljudi ste pozvani da ponovo zadobijete blaženost i da tako dakle i budete na svjetlu Istine. Tako da ne možete reći da je nekome dano manje Milosti pa da zato nije mogao postići cilj koji vam je postavljen. No spremnost ljudi za prihvaćanje vrlo je različita, a stoga je i djelovanje Milosti različito, a to vas ljude navodi na to da vjerujete u ograničenje Milosti.

Svi vi ste pozvani, jer Ja ne izostavljam niti jedno biće kad dijelim Milost koja vam treba pomoći da dođete do blaženstva …. No samo su rijetki odabrani …. Rijetki darove Milosti uzimaju tako spremno i žude ih sve više tako da i mogu biti prebogato obdareni, da Milost može postati djelotvorna na njima i da oni tako pripadaju onima koji se već na Zemlji opet penju ka gore, koje Ja tad mogu obdariti tako da se oni ljudima čine kao “izabrani” …. No njihova vlastita volja, njihova spremnost i njihova čežnja donijela im je njihovo zrelo stanje, i stoga je i bilo moguće da im se dostavi Istina, da im se opet da(ruje) svjetlo koje nedostaje ljudima, jer ovima nedostaje voljnost za to. 

Nema onog bića koje žudi za svjetlom a koje će morati biti u mraku …. Jer Ja ću Moja stvorenja uvijek obdarivati u skladu sa njihovom žudnjom, u skladu sa njihovom voljom, i nikada ih neću prisiljavati na prihvaćanje Božanskih darova. A prisila bi bila kad bi ljudi bez svoje volje bili obdareni izvanrednim darom Milosti, koji bi ih dakle prisilno uveo u svjetlo. No tad bi takvo jedno biće bilo osuđeno, ne bi bilo biće koje odlučuje samo o sebi, koje kao što može potonuti nisko, isto tako može uzdići se i izrazito visoko već s obzirom na svoju volju.

Tako da znate da svako biće koje se nalazi na svjetlu Istine, da je ono sebi priskrbilo to svjetlo putem svoje volje, i po tome možete po stupnju spoznaje prepoznati Meni naklonjenu volju, jer samo Ja činim da sija svjetlo Istine u srce čovjeka koji se sa Mnom želi sjediniti ….  

Čovjek koji Me niječe i odbija, koji nema veze sa Mnom, on nikada ne može biti u Istini, i taj nikada  ni neće žudjeti za Istinom: za znanjem koje mu daje svjetlo o njegovom porijeklu i o njegovom određenju …. Njime upravljaju samo zemaljski usmjerene misli i planovi, on se kreće u jednom samo zemaljskom svijetu, duhovno kraljevstvo on ne spoznaje, i on stoga ni ne može dobiti informacije o tom duhovnom svijetu, jer njegova volja određuje misli koje mu pritječu, a baš ta volja je usmjerena samo na svijet, čime ga dakle i ispunjavaju samo svjetovne misli. A bez vaše volje nikada ne možete dospjeti do Istine ….

AMEN

Spread the Truth