Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6709 (“Čije god grijehe otpustite…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6709, 8 Prosinac, 1956

“ČIJE GOD GRIJEHE OTPUSTITE…”

(Ivan 20:23 + Matej 9:2; Marko 2:5)

Ako riječi Svetih Pisama čitate jedino u njihovom literalnom/doslovnom značenju tamo je puno toga što nećete razumjeti ili ćete protumačiti pogrešno, jer ‘slovo ubija… ali duh daje život…’ (2 Korinćanima 3:6) I zato je potreban prosvjetljeni duh da bi pojmio i protumačio značenje Riječi koje Sam izgovorio dok Sam hodao Zemljom. Moji su Me učenici razumjeli pošto im je Moj Duh razotkrio svaku Riječ koju Sam izrekao. Morao Sam im pomoći na ovaj način budući prije Moje smrti na križu Moj Duh nije mogao djelovati na način kako je to radio nakon što je djelo Spasenja bilo kompletirano. Sada, međutim, svako ljudsko biće može omogućiti djelovanje Mojeg Duha u sebi ako svjesno koristi blagoslove djela Spasenja i sebe oblikuje kroz ljubav tako da on postane posuda za Moj Duh, koji ga onda podučava i ‘uvodi ga u istinu’ (Ivan 16:13) kao što Sam obećao… I on će također razumjeti značenje Riječi ‘Čije god grijehe otpustite, bit će im otpušteni; a čije god grijehe zadržite, zadržani su (im)…’ (Ivan 20:23)

Rekao Sam ove Riječi Mojim učenicima znajući da će nakon izlijevanja duha oni jasno prepoznati prirodu ljudi koji će im doći sa svakojakim bolestima zbog njihovog tereta grijeha/krivnje… Znao sam da će oni doći Mojim učenicima da bi bili ozdravljeni, i također Sam znao koji je od njih osjetio ovaj grijeh/krivnju a koji je samo želio biti ozdravljen od njegovih bolesti… I Moji su učenici to također znali, jer njihov je duh bio prosvjetljen i oni su se potpuno podredili Mojoj volji, htijući živjeti i djelovati jedino u skladu sa Mojom voljom. I tako im je Moj Duh također dao instrukcije kada su, nakon Moje smrti, oni krenuli obavljati njihovu službu širenja Moje Riječi svijetom. Oni su, također, sada prepoznavali tko je bio dostojan oproštenja grijeha, ozdravljenja bolesti, a tko je i dalje bio tako uronjen u grijeh da on nije želio biti bez grijeha već jedino biti ozdravljen od njegovih bolesti. Tako Sam Ja samo uvjerio učenike sa ovim Riječima da će oni doista prepoznati unutarnje stanje ljudi i djelovati ispravno time što će slijediti upute Mojeg Duha. Otud će istinski učenik, čovjek koji postane posuda za Moj duh poradi njegovog života ljubavi… čovjek u kojem Ja Sam mogu djelovati posredstvom Mojeg Duha, također biti prosvjetljen i protumačiti ove Moje Riječi ispravno…

Moja je Riječ također zadržala svoju valjanost… u toj mjeri što opet i iznova (ili ‘opetovano’) od njihovih bolesti mogu biti ozdravljeni ljudi koji Mi pokajnički (= sa grizodušjem) priznaju svoje grijehe, koji vjeruju i time imaju pouzdanja u Mene Osobno ili u jednog od Mojih prosvjetljenih slugu… Međutim, isti će sluga također prepoznati kroz unutarnje upravljanje/vodstvo Mojeg Duha gdje je ova pokajnička unutarnja ispovijed grijeha/krivnje odsutna i onda se iscjeljenje ne može dogoditi… Ja Sam rekao ove Riječi Mojim učenicima, onima čija srca Sam poznavao i koje je voljnost da prime Moj Duh učinila pogodnima da idu u svijet kao Moji apostoli i propovijedaju Moje Evanđelje svim narodima… A iste Riječi su također važile za njihove nasljednike…

Kako god, pod ‘nasljednicima’ Ja mislim na one koji su, kroz njihov način života, kroz mijenjanje sebe u ljubav i kroz njihovo duhovno dozrijevanje, stvorili preduvjet da učine djelovanje Mojeg duha u njima mogućim… Ja nikad nisam mislio na one koji samo okupiraju isto mjesto ali nikad sami nisu doživjeli ‘izlijevanje duha’… Potonji ne mogu pretpostaviti da su Moje Riječi bile adresirane njima i posljedično tome neće niti biti sposobni ‘oprostiti ili zadržati grijehe’…

Razmotrite besmisleno izobličavanje Mojih Riječi koje je bilo prouzročeno doktrinom kakva je danas ponuđena ljudima (u Rimokatoličkoj Crkvi)… da se ljudi osjećaju određenima opraštati ili ne opraštati grijehe njihovim bližnjim ljudskim bićima… ljudi (tj. svećenici), kojima nedostaje sve duhovne zrelosti, koja bi sebe otkrila u očiglednom ‘djelovanju duha’… Moj Duh sebe može jedino rijetko izraziti na očigledan način budući on da bi to učinio zahtjeva vrlo duboku ljubav i živu vjeru … Ali tisuće i tisuće (svećenika u toj Crkvi) ‘opraštaju grijehe’… i vjeruju kako su primili ovlaštenje za to od Mene. Ipak gdje Moj Duh djeluje (tj. gdje ljudi sebe živom vjerom u Isusa Krista i djelima nesebične ljubavi pripreme za ulijevanje i rad Duha) oni to pokušavaju spriječiti, gdje čista istina pokušava donijeti razjašnjenje, djelovanje je Sotone insinuirano (te govore kako je svako takvo djelovanje Isusa Krista posredstvom prosvjetljenog sluge rad nečistih sila), što ponovno dokazuje da duhovna sljepoća vlada gdje (= znači u vladajućoj Crkvi) čovječanstvo traži spasenje (= u koju ljudi dolaze da bi pronašli put do Boga = Matej 15:14). Ali tama je već previše gusta da bi se svjetlo prihvatilo, i tako jedino ljubav može biti propovijedana ljudima, jer jedino će ljubav zapaliti svjetlo, i jedino osoba u plamenu ljubavi (ili ‘u kojoj je ljubav potpaljena’) prepoznaje istinu i uzmiče od takvih obmanjujućih učenja.

Bez ljubavi je svaka Riječ isprazna, ona nije shvaćena i njezino je značenje jedino uvijek izvrnuto/iskrivljeno… Jedino ljubav rezultira u prosvjetljenju duha i razumijevanju Moje Riječi… A jedino kada postanete istinski učenici kroz ljubav možete sebe smatrati nasljednicima t(akv)ih učenika, onda će vaš duh biti prosvjetljen i vi možete uvjeravati doista pokajničke grešnike da su njihovi grijesi oprošteni, jer vi onda znate da ću se Ja Osobno pobrinuti za svakog grešnika i oprostiti svakome tko pokajnički i u svjesnosti o njegovoj krivnji dođe do križa… I doista, Ja ću također ozdraviti njihove fizičke bolesti, Ja ću dati duhovno probuđenim slugama veliku snagu i tako će Moja Riječ sebe ispuniti ‘Čije grijehe otpustite, oni su im otpušteni; a čije god grijehe zadržite, zadržani su (im)…’ Jer Moj Duh je koji djeluje u njima.

AMEN

Spread the Truth