Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3996 (Vršenje pritiska na svjetlonoše od strane protivnika… Božja pomoć…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3996, 10 Ožujka 1947

VRŠENJE PRITISKA NA SVJETLONOŠE OD STRANE NEPRIJATELJA …. BOŽJA POMOĆ ….

Ispunjavanje duhovnih zadataka zahtjeva izuzetno jaku volju, jer Božji protivnik posebno se trudi utjecati na volju kako bi čovjeka odvratio od zauzimanja za Čistu Istinu, što je zadatak čovjeka koji je stao u službu Boga. Uvijek će biti dvije struje među ljudima: pristaše i zastupnici Čiste Istine, i oni koji pristaju uz neistinu, i uvijek će se svjetlo morati boriti protiv tame, pošto knez laži neprestano pokušava pobiti Istinu i trudi se na njeno mjesto staviti neistinu.

Knez mraka bori se protiv Boga, laž protiv Istine, mrak protiv svjetla …. A ta borba će trajati sve dok Zemlja postoji kao stanica za formiranje duhovnoga koje se treba osloboditi. Ta borba posebno će onda postati vidna kad se Istina iz visina jasno dostavlja na Zemlju. Tad Božji protivnik primjenjuje sva zamisliva sredstva kako bi ju potisnuo, i on onda dolazi u svjetlosnom obličju kako bi se podmuklo ušunjao i utvrdio tamo gdje mu se pruža premalo otpora. 

I kao prvo gleda da onesposobi svjetlonoše time što koristi svaku mogućnost kako bi im slomio volju, tako što se trudi da na njih utječe kako bi ostavili rad za Boga i umjesto toga tražili zamjenu u svjetskim užicima. Ne uspije li mu da putem svijeta Božjeg slugu uzbudi i zainteresira, onda nastupa oštrije, time što sve duhovne uspjehe na njegovim bližnjima nastoji potkopati, tako što djeluje na njih i potječe ih na neprijateljski stav i time ovima koji šire svjetlo njihovu misiju na Zemlji otežava na svaki način.

A tu je onda potrebna snažna volja kako bi se i pored tog protudjelovanja uspio sprovesti zadatak na Zemlji, potrebna je izuzetno jaka volja i predanje u Ljubavi prema Bogu, kako bi čovjek ostao vjeran sluga na Zemlji, kako bi se prepoznalo i omrzlo protivnika te se sprovodio rad na bližnjima sa istrajnošću i marljivošću da bi na kraju (čovjek) naspram njega (protivnika) stao kao pobjednik, kad je završena zadnja borba. No Bog ne ostavlja niti jednog od Svojih slugu i radnika na Zemlji neosnažene, On mu u svako doba pomaže ako bi ovaj bio slab, ako mu je volja izložena snažnim potresima putem neprestanog djelovanja protivnika Istine. Onda On Sâm stupa u akciju, a Njemu se protivnik mora skloniti….

Istina i hoće uvijek potisnuti neistinu, ako se sami ljudi ne opiru i neistinu radije izabiru nego Istinu …. Tad im Bog pušta po volji i daje im to što sami žude. A tad Božji protivnik pobjeđuje, no tome se neće dugo radovati, on za sebe dobija samo ono što mu već dugo pripada, a ne ono što stremi k Bogu i što zbog toga od Boga i biva zahvaćeno i vječno ne može biti izgubljeno. A onaj koji je zastupnik Istine na Zemlji, njegova volja će u svako doba doživjeti ojačanje putem dostave svjetla iz visine.

I njegova volja neće više moći biti oslabljena u toj mjeri da on Istinu odbaci ili da se više za nju ne zalaže. Jer on nalazi zadovoljstvo i u svojoj službi te pun marljivosti vrši svoj posao koji mu je Sâm Bog zadao i koji On stoga i blagoslivlja. A Njegov blagoslov znači neprestanu pomoć, pritok snage i neprestanu dostavu Njegove Riječi, Koja kao stalni izvor snage njegovoj duši donosi i zrelost koja ga sasvim oslobađa od vlasti mraka i izmiče ga svakom utjecaju mračnih sila. I on će biti pun snage i zalagat će se za Boga i vječnu Istinu, i na Zemlji će biti vrijedan radnik u vinogradu Gospodnjem ….

AMEN

Spread the Truth