Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3973 (Predstavnici pravog Kršćanstva u vremenu Kraja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3973, 11 Veljača 1947

PREDSTAVNICI PRAVOG KRŠĆANSTVA U VREMENU KRAJA ….

Vjerujućih Kršćana ima još jako malo u vrijeme Kraja, stoga je utoliko više za cijeniti kad ti rijetki izdrže i ostanu u svojoj vjernosti Bogu, pošto im se od strane njihove okoline izrazito otežava da vjeruju u Boga i posebice u Isusa Krista kao iskupitelja svijeta. Jer ti ljudi pokušavaju sve spuštati i predstaviti kao nestvarno, oni pokušavaju vjeru uzdrmati u njenim temeljima, pokušavaju razumskim putem vjernicima dokazati njihovo krivo razmišljanje, i tko ne stoji skroz čvrsto, srušiti će se ….

Stoga je znanje o Čistoj Istini obavezno kako bi (tom) nastojanju nevjernika bila suprotstavljena ta Istina i njima isto tako precizno moglo biti dokazano da su oni u zabludi. Samo onaj tko je u posjedu Čiste Istine iz Boga, može pružati otpor, samo je on sposoban podučiti ovoga što krivo misli i posredovati snagu onome koji je još slabe vjere, kako bi i on ostao vjeran Bogu. Kršćanima će se po tradiciji doduše nazivati još mnogi ljudi pa opet to neće biti, jer kako bi se bilo Kršćaninom, mora se voditi život Ljubavi ….

Tek tada će Isus Krist i značaj Njegovog čina spasenja biti prepoznat i biti Mu poklonjena potpuna vjera. No, dokle god Ljubav nedostaje ljudima, dovoljan je i najmanji poticaj da bi se odustalo od sve vjere, tako da će predstavnici pravog Kršćanstva na Zemlji živjeti u još samo malom broju te stoga voditi izrazito težak život, pošto bi se i ovi rijetki trebali prikloniti načinu razmišljanja ostalih i od strane svijeta se uređuje sve kako bi se Kršćanstvo istrijebilo. No onda će se pokazati koja sila počiva u Ljubavi i u dubokoj nedvojbenoj vjeri  …. i kojom snagom vjernici raspolažu u posljednje vrijeme pred Kraj …. 

I zato se podučavanje ljudi u Čistoj Istini ne može uzeti dovoljno ozbiljno, zato će Istina odozgor biti davana njima direkno, kako bi Ju voljan čovjek i mogao prepoznati i prihvatiti kao Istinu. Pa se stoga traži revan posao za Boga i Njegovo kraljevstvo, jer ne preostaje više puno vremena do Kraja, no broj neupućenih je ogroman i treba još biti smanjen za broj tih koji su doduše slabi, ali dobre volje, kako ne bi pali kao žrtve u zadnjem napadu, nego da u vjeri izdrže i budu blaženi (spašeni) ….

AMEN

Spread the Truth