Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3918 (Nesebično Služenje… Siromaštvo… Želja za davanjem…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3918, 29 Listopad 1946

NESEBIČNO SLUŽENJE… SIROMAŠTVO… ŽELJA ZA DAVANJEM…

Sve što činite vi bi trebali činiti u saznanju da izvršavate Božansku volju. Prema tome, vi sve vaše misli, riječi i djela trebate povjeriti Njemu, vi za to trebate zatražiti Njegov blagoslov i u potpunosti se preporučiti Njegovom Božanskom vodstvu… vi trebate postaviti Njegovu volju da u potpunosti vodi vaš dnevni život, tj. (= preciznije rečeno), vi jedino trebate željeti da vaš način života bude ugodan Njemu i uvijek činiti najbolje da bi postignuli Njegovu ljubav. Onda ne možete niti govoriti niti činiti nešto što se suprotstavlja Bogu i vaš život na Zemlji neće biti bezuspješan za vaše duše. Vi ispunjavate Božju volju kada zapovijed ljubavi postane vodeći princip vašeg života, onda živite u skladu sa najvažnijim zakonom (= u smislu, ‘onda vaše ponašanje zadovoljava najvažniji zakon’) i Bog će vas blagosloviti, duhovno baš kao i materijalno.

Vaša svrha (= u smislu, ‘svrha vašeg života’) na Zemlji je nesebično služenje (ili ‘služiti nesebično’) i vi to možete činiti u svakoj situaciji (= u smislu, ‘vi na taj način možete proživjeti svaku situaciju’), bez obzira da li ste siromašni ili bogati, veliki ili mali, cijenjeni i moćni ili neprimjetno slabi… vi uvijek možete biti korisni (= možete služiti = možete biti od pomoći drugima) pod uvjetom da želite služiti/biti od pomoći. Svakom čovjeku je ponuđeno dovoljno mogućnosti da ljubazno/dobronamjerno služi i nitko ne bi trebao vjerovati kako je sam u potrebi primiti (= kako je njemu samome potrebna) pomoć reducirajući time svoju vlastitu odlučnost/hrabrost da daje pošto sam nema ništa za dati… Čak i najsiromašniji može da(va)ti… i ako nema materijalno bogatstvo onda može da(va)ti ljubav i na taj način probuditi ljubav u drugima… on može biti voljan da(va)ti i njegova volja je onda poput dobrog djela (ili ‘slična dobrom djelu’).

Ali Bog uvijek gleda u srce i ni jedan impuls/nagon Mu tamo ne ostaje sakriven. Jedno na van/vani očigledno/prividno veliko djelo ljubavi može biti bezvrijedno u očima Božjim ako srce ne osjeća ljubav koja prikazuje djelo: i čak je najmanji dar Bogu mio ako je pružen (ili ‘ako ga je čovjek dao’) sa blagonaklonim srcem (= srcem koje je ispunjeno sa ljubavlju).

I svatko tko iskreno želi davati sa radošću će također dati od ono malo što ima, on neće sa strahom ispitivati već će umjesto toga dijeliti… I bit će mu vraćeno puno puta više pošto Gospodin kaže: ‘Kako/koliko dajete, toliko ćete i primiti…’ a Njegova Riječ je istina.

Stoga nitko kada nastoji živjeti u skladu sa Božjom voljom ne bi trebao zabrinuto čuvati svoje vlasništvo za sebe, on bi trebao davati sa radošću pošto će ga njegova akcija ljubavi nagraditi sa puno većim blagoslovima nego mu to malo njegove imovine ikad može pružiti. Budući da će on primiti iznimno više, i zemaljski i duhovno… njegova duša će sazrijeti, on će uvijek biti ispravno vođen pošto Bog Osobno brine o onima koji žele živjeti na Njemu ugodan način (= način koji Njega zadovoljava), i pošto je Njegovo vodstvo garancija za postizavanje cilja.

Jedino jedan faktor se potražuje od vas: da živite za ljubav… da vaše misli, riječi i akcije uvijek budu vođene ljubavlju vašeg srca i da se pobožno preporučite Njemu, Koji vam je dao vaš život tako da vaše duše mogu sazrijeti… Sa Njegovom milošću i snagom vi možete učiniti sve, čak i u vremenima najvećih fizičkih i duhovnih poteškoća vi možete činiti djela dobrote pod uvjetom da se kroz molitvu sjedinite sa Vječnom Ljubavlju Osobno, što će vam dati neograničenu snagu i milost pošto Mu se vi želite približiti sa djelima ljubavi.

AMEN

Spread the Truth