Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3778 (Iskrenost molitve snaži vjeru…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3778, 23 Svibanj 1946

ISKRENOST MOLITVE SNAŽI VJERU…

Iskrenost molitve povećava prijemčivost za Moju Riječ, i time vi ćete uvijek primiti snagu i milost ako Mi se molite u duhu i u Istini. I bez obzira kako često svijet želi stati između vas i Mene, on će biti nesposoban prekinuti vašu povezanost sa Mnom, baš kao što nikada neće biti sposoban spriječiti Me od toga da vam se približim u Riječi sve dok Me vi ne zaboravite zazvati za pomoć. Ipak Ja očekujem vaše molitve Meni sve dok vaša vjera nije dovoljno snažna da čak najgora svjetovna opasnost više neće biti sposobna uništiti vašu svjesnost o Mojem prisustvu. Jedino onda ćete vi biti neuklonjivo sjedinjeni sa Mnom. Slaba će vjera, međutim, olabaviti vezu; ona će uvijek nanovo trebati biti uspostavljena kroz molitvu. Ipak Ja vas uvjeravam da se ona neće nikada prekinuti, jer Ja poznajem Moje Vlastite i privlačim ih k Meni sve dok oni nisu nerazdvojivo povezani sa Mnom. Ono što se tek treba dogoditi Zemlji će biti tako golemo da će biti nužna velika snaga vjere ako osoba to želi preživjeti bez štete za njegovu dušu. I svaka zemaljska kriza je priprema za ovo vrijeme koje će se dogoditi neizostavno sukladno Mojem proglašenju. Ja sasvim izvjesno postavljam težak teret na čovječanstvo, Ja dopuštam da velika patnja nadođe na njih, ipak Ja također znam njihove rezultate i jedino uvijek razmatram spasenje duša ljudi, kojima Ja želim pomoći u njihovoj duhovnoj nevolji.

Međutim, ako ste vrloduboko vjerni vi ćete biti mirni i spokojni, i čak najveća nedaća vas neće preplašiti ili oslabiti. Težite postići ovu vjeru, uvijek i zauvijek pokušajte uspostaviti vezu sa Mnom, ne obraćajte puno pažnje na svijet i njegove zahtjeve nego uronite sebe sve više duboko u Moju Riječ, prihvatite snagu direktno od Mene kroz Moju riječ, dozvolite sebi biti hranjeni i osvježeni od strane Mene tako da ćete biti preplavljeni sa snagom i više nećete osjećati tjeskobu, tako da ćete živjeti u svjesnosti o Mojem prisustvu i preporučiti sebe Mojoj Ljubavi i milosti bez brige. Ja znam sve vaše probleme, Ja znam klonulost vaše duše, tjeskobu vaših srdaca, Ja procjenjujem sve sukladno tome kako se vaša volja odnosi spram Mene. I podudarno Ja ću usmjeriti sva događanja tako da će ona biti od dobrobiti za vaše duše. Nikada ne zanemarite iskrenost molive, uvijek Me tražite u svakoj nedaći i opasnosti, i Ja ću čuti vaš poziv i pomoći vam. Jer vi trebate postati Moji vlastiti sa svakom žilicom vašeg srca, vi trebate tražiti najintimnije sjedinjenje sa Mnom tako da će vaša vjera zadobiti takvu snagu da se vi više nećete bojati ničega što nadođe vašim putem.

AMEN

Spread the Truth