Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3749 (Neopozivi Kraj… Božanski Red i kršenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3749, 22 Travanj 1946

NEOPOZIVI KRAJ… BOŽANSKI RED I KRŠENJE…

Vrijeme za Kraj je definitivno pristiglo, i to svatko može vidjeti ako hoće. Ja ne želim držati Moje žive tvorevine u neznanju, Ja ih obavještavam o ovome Osobno, ali svatko kome nedostaje vjerovanja u Moju Riječ, svatko tko ne reflektira o uzroku potpunog opadanja/raspada i nesposoban je to povezati sa duhovno niskim stupnjem, ne može isto tako ni primiti dodatnu informaciju. Niti mu vjerodostojnost Moje Riječi može biti dokazana budući on odbacuje svaki dokaz. Vrijeme Kraja čini sebe zamjetno osjetnim, međutim, sve što je zemaljski prepoznatljivo može također biti objašnjeno od strane ljudi na jedan zemaljski, tj. prirodan način. A ipak za sve ima duhovni uzrok koji prvi treba biti opažen; ljudi moraju pokušati riješiti duhovni uzrok ako će posljedice biti odvraćene/izbjegnute. Ali ljudi ne prave taj pokušaj, i time se vrijeme neopozivo približava Kraju, to jest Zemlja doživljava svoje posljednje dane u njezinom sadašnjem obliku. Ja govorim ljudima jasno ali oni prikrivaju njihove uši, oni ne mogu prikupiti volju niti snagu da prihvate informaciju koja bi im omogućila da otkriju jedan red čak u (pro)opadanju, u ogromnoj bijedi i svim događajima… oni ne žele znati u svezi toga i ne žele isto tako biti istinski podučeni. I opet i iznova im Ja šaljem Moje sluge i glasnike da ih uvedem u ispravan način razmišljanja…

Ali Moj plan od vječnosti je predodređen, Moja mudrost prepoznaje nužnost mijenjanja postojećeg stanja, i Moja Ljubav i Moja volja sprovode što je neizbježno potrebno kako bi se i dalje spasila nekolicina koji žele biti spašeni. Jer aktivnost čovječanstva mora ostati unutar granica, i jednom kada su ove prekoračene vrijeme Kraja je također pristiglo. A činjenica da se ljudi ponašaju u suprotnosti sa Božanskim redom se može lako vidjeti od strane svih. Time, što bi bilo više logično nego obnoviti iznova red u skladu sa Mojom voljom? Unatoč tome, to se ne može dogoditi na način za kojim čovječanstvo čezne nego se mora dogoditi u skladu sa Mojim zakonom od vječnosti… Ljudski izumljena promjena na ovoj Zemlji ne bi rezultirala u ikakvoj duhovnoj promjeni, ona ne bi rezultirala u ikakvom duhovnom napretku, ali ovaj je jedina svrha za život Mojih živih tvorevina na Zemlji, i ovaj se mora dogoditi; otud za njega također moraju biti dostupni nužni uvjeti također i sastoje se od sasvim novih tvorevina za duhovne supstance koje i dalje ostaju protivne Meni.

Stara će Zemlja stoga proći utoliko što će sve tvorevine na njoj biti uništene (Sefanija 1:2, 3), kako bi bila opet nastanjena potpuno novim tvorevinama u skladu sa Mojom voljom, što predstavlja početak novog zemaljskog perioda, start nove epohe iskupljenja u duhovnom smislu. Lako je razumjeti da promjena stanja na Zemlji (koja je) u protivnosti Mojem redu također mora rezultirati u potpunoj dezintegraciji; ali svatko tko ne priznaje jednog vječnog Zakonodavca će također odbiti priznati kršenje Mojega reda, budući on sam ne živi unutar Mojeg reda utoliko što on više vrednuje zemaljsku materiju nego duhovno kraljevstvo koje, međutim, treba biti svrha i cilj njegova zemaljskog života. Čovjek koji ne ostane unutar Mojeg reda kroz akcije Ljubavi i svjesni kontakt sa Mnom neće također imati u-red-ne misli, i njegovo znanje je obmanjujuće znanje bez trajne vrijednosti. Ali svatko tko otvori njegove oči i uši će prepoznati duhovno opadanje/raspad i također zna da je Kraj blizu. On će stremiti ostati unutar Mojeg vječnog reda i time se neće bojati Kraja budući je on početak novog života za njega, života vječnog blaženstva.

AMEN

Spread the Truth