Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3727 (Izvođenje čuda u vremenu Kraja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3727, 27 Ožujak 1946

IZVOĐENJE ČUDA U VREMENU KRAJA…


U Moje Ime, vi ćete biti u stanju izvoditi čuda. Jer snaga i moć Mojega Imena treba postati očigledna u posljednjim danima. Prema bezbožnom svijetu ovo više nije prisila vjere, jer ljudi odvraćeni od Mene nastoje sebi sve prirodno objasniti; Mojim vjernicima međutim ne nedostaje razumijevanje, pa tako oni znaju da ništa nije nemoguće, čim se to obavlja sa Mojom snagom i u podložnosti Mojoj volji. Posljednje vrijeme zahtijeva velike znakove, kako bi izašlo na vidjelo Moje djelovanje, kako bi Me još pronašli oni posljednji, slabi u duhu, koji će kroz to iskusiti osnaženje, tako da njihova odluka bude u ispravnom smjeru… A, Moje sluge na Zemlji će imati iznimnu (natprirodnu) snagu i ovu će biti u stanju primijeniti prema slabima i bolesnima, potrebitima duhovne i tjelesne pomoći, koji nisu sasvim bez vjere. Jer, Moj protivnik također djeluje na način da on sebe očituje kroz lažne proroke, tako da on ljudima koji su mu podložni privodi snagu, da također ostvare stvari koje se čine natprirodne, kako bi obesnažio istinska čuda koja Ja činim kroz Moj Duh, i tako odvratio od Mene vjernike. Ali, Moja opskrba snagom je drugačije vrste, ona ne ovisi o snazi volje čovjeka, nego o njegovoj snazi vjere, ona je ukorijenjena u dubokoj vjeri u Mene i u Moju potporu, a Ljubav čovjeka ju dovodi do učinka, dok se jedna iznimno snažna volja bez vjere u Mene prepušta utjecaju Mojega protivnika, i potom izvršava ono što želi Moj protivnik, što nema nikada za povod Ljubav i nikada ne pobuđuje Ljubav. Stoga obratite vašu pažnju na to, da li su čuda koja vidite djelovanje Ljubavi, izvedena za bližnje koji pate, koji se nalaze u nevolji, ili su ona radnje za umnožavanje zemaljskih dobara… da li je to čisto materijalističko djelovanje, gdje nikakva Ljubav prema bližnjima ne progovara. Jer ako neko čudo ima za cilj zemaljsku raskoš i korist, onda nije željeno ni ostvareno od Mene… Ali, ako ono oslobađa čovjeka od tjelesne ili duhovne nevolje, onda sam Ja Osobno na djelu, i djelujem kroz Moje sluge na Zemlji, kojima Ja dajem snagu u povećanoj mjeri, da se Ja Osobno očitujem kroz njih. A Moje sluge će osjetiti kada su od Mene potaknuti da vrše čudesna djela… oni neće izvoditi nešto racionalno, nego će biti iznenada nagnani iz unutrašnjosti da govore i djeluju, čim ih prožima (protječe) Moja snaga kroz Moju volju. Onda Mi oni više ne suprotstavljaju nikakav otpor, nego žele isto, jer im to objavljujem kroz Moj Duh, i oni će potom govoriti i djelovati kao Moji organi, oni sprovode Moju volju, bližnjima jedino vidljivu kroz osobu sluge na Zemlji, jer vrijeme Kraja zahtjeva izvanredno djelovanje, tako da se Ja Sam, Moja moć i snaga i Ljubav mogu očitovati… tako da se vjernici na tome izgrade, te da Me slabi još pronađu u zadnji čas, prije nego dođe konačni Kraj.

AMEN

Spread the Truth