Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3716 (Opasnost ljenčarenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3716, 17 Ožujak 1946

OPASNOST LJENČARENJA…

Vi sebe ne bi trebali predati lijenosti tijekom vremena posljednjih dana, vi ne bi trebali ostati neaktivni i ravnodušno očekivati Kraj, nego bi namjesto toga trebali raditi neumorno, duhovno baš kao i zemaljski, gdje je to nužno. Jer vaša duša jedino izvlači dobrobiti iz aktivnosti a nikada iz stanja odmaranja. Štoviše, vrijeme Kraja će činiti nužnom energičnu aktivnost kao rezultat teške nedaće koja će prisiliti ljudsko biće sudjelovati u svakoj vrsti rada. Jer jedino oni koji Me izdaju, koji su Me kompletno napustili, će imati dobar standard življenja. Oni koji se zadrže uz Mene će se morati boriti sa silnom nedaćom, svjetovnom također; unatoč tome, sa Mojom pomoći oni će ju biti sposobni nadvladati ako rade marljivo. Ali Ja ću ih držati okupiranima sve do Kraja, Ja ne želim da ostanu neaktivni i čekaju na Moju pomoć budući ne želim da ulete u opasnost napuštanja Mene tako što će poređivati njihov život sa životom ateista i započnu posrtati u njihovoj vjeri u Mene. Marljiva aktivnost će ih zaštititi od obmanjujućih misli budući je aktivnost život, i sve dok je zadatak vršen za dobrobit drugih ljudi to je također blagoslov za ljudsku dušu. A poteškoće vremena će zahtijevati pomoćnu akciju za druge ljude, Moji Vlastiti će morati biti vrlo radini, i čak predstavnici Moje Riječi, Moje sluge na Zemlji, nisu izuzeti, i Ja ću blagosloviti svačiji napor i otkloniti njihovu najgoru nedaću premda će se svijetu činiti kao da ljudsko biće sam sebi pomaže… pošto Moja pomoć sebe jedino ukazuje vidljivo svijetu kada je snaga vjere naumljena postati očigledna.

Međutim, svaka osoba će biti sposobna raditi i stremiti duhovno unatoč najvećih zahtjeva za njegovom fizičkom snagom prije Kraja… Ako on čezne spram Mene, Moja duhovna snaga će obavljati čovjekov rad i njegove će misli biti sposone slobodno lutati u duhovnu oblast, on će biti sposoban biti u kontaktu sa Mnom u svako vrijeme, njegov fizički napor ga neće spriječiti od toga da radi za Kraljevstvo Božje gdje je to prikladno. Jer Ja ću dati svakome položaj gdje će biti sposoban raditi fizički i duhovno u skladu sa njegovim sposobnostima. Pored toga, za aktivnu osobu izgleda da vrijeme prolazi puno brže, dok neaktivno ljudsko biće produžuje njegovo vlastito vrijeme zbog njegova ljenčarenja. Ljenčarenje ne vodi do nikakve vrste uspjeha, niti duhovno niti zemaljski… gospodar podzemlja zaposjeda lijeno ljudsko biće; on ga iskušava sa svjetovnim obećanjima i odvraća njegovu pažnju od njegova stvarnog zadatka na Zemlji. A, budući on želi poboljšati njegov život, lijena osoba ga slijedi itekako drage volje. I Ja ozbiljno upozoravam Moje Vlastite protiv lijenosti… Ja ću blagosloviti svako djelo koje nije očita neljubaznost, i Moj blagoslov će rezultirati u neprestanoj pomoći tijekom duhovne baš kao i zemaljske nedaće. Prema tome, ostanite neumorno aktivni; prisjetite se kako nema još puno preostalog vremena do Kraja i da je bilo koja vrsta aktivnosti život. Ne dokončajte iskustvo života prije njegova vremena, i također koristite pritok životne snage ispravno, onda će duhovna snaga također biti povećana, vi ćete ustrajati do Kraja i ne morate se bojati nedaća budući ćete vi onda živjeti u skladu sa Mojom voljom također i u tom pogledu i uvijek ćete biti sposobni biti sigurni u Moju zaštitu, Moju Ljubav i Moju snagu.

AMEN

Spread the Truth