Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3642 (Priznavanje djela otkupljenja je nužno za sazrijevanje duše…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3642, 31 Listopad 1945

PRIZNAVANJE DJELA OTKUPLJENJA JE NUŽNO ZA SAZRIJEVANJE DUŠE…

Zadobivanju zrelosti duše bezuvjetno pripada otvoreno priznavanje Krista i Njegovog Otkupljujućeg Djela. Čovjek ne može sazrjeti bez Ljubavi… tko međutim ima Ljubav, poznaje i Onoga Tko je Sebe žrtvovao iz Ljubavi za čovječanstvo. On također zna da je Krist uzeo na Sebe smrt na Križu kao otkupninu (nadoknadu, poravnanje, namirenje) za veliku krivnju čovječanstva, da ih je On stoga želio izbaviti iz beskrajno dugog zatočeništva. I stoga će on također priznati i ovo Djelo velike Ljubavi i milosrđa, i sebe samoga staviti pod Kristov Križ, kako bi također sudjelovao u milostima Djela Otkupljenja. No, milosti Djela Otkupljenja prije svega izazivaju sazrijevanje duše, jer Izbavitelj Osobno privlači sada dušu k Sebi, uvis, On joj posreduje snagu da želi i čini ispravno. Tko ne priznaje Isusa Krista i Njegovo Otkupljujuće Djelo, ostaje u vlasti Sotone, on ostaje slabe ili od-Boga-odvraćene volje, duša ostaje na niskom stupnju razvoja, budući joj nedostaje Ljubav… Ljubav međutim prepoznaje Isusa Krista, jer gdje je Ljubav, tamo je također i mudrost, moć spoznavanja Čiste Istine, i tako će onome tko ljubi, Kristovo Djelo Otkupljenja biti u potpunosti razumljivo, dok je čovjek bez Ljubavi u potpunom neznanju o grijehu i o krivnji čovječanstva, o smislu i svrsi zemaljskog života. Ako on zna o svemu ovome, njegov životni put je već život u Ljubavi, i onda će Božanski Otkupitelj za njega biti oličenje najdublje Ljubavi, Koju on mora priznati i Koju on također priznaje pred svijetom, ako je to od njega traženo. A onda njegova duša stremi naviše, i također sa sigurnošću postiže svoj cilj, jer ona ne nastoji iz vlastite snage, nego sa Isusom Kristom, budući je njena volja od Njega osnažena, i duši je neprestano dostavljana snaga i milost, jer Njegovo obećanje glasi: „Tko u Mene vjeruje, ima vječni život…“. Vjera u Isusa Krista i Njegovo Djelo Otkupljenja je bezuvjetno nužna da bi se moglo ući u kraljevstvo koje znači vječni život za dušu, koje je ispunjeno svjetlom i snagom, i znači sretno blaženstvo, koje je Isus obećao onima koji vjeruju u Njega, budući će se oni truditi Njega slijediti i voditi život u Ljubavi, kakvog je Isus živio njima za Primjer, jer jedino Ljubav njima donosi najviše blaženstvo u vječnosti.

AMEN

Spread the Truth