Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3615 (Uvjeti za djelovanje Duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3615, 28 Studeni 1945

UVJETI ZA DJELOVANJE DUHA…

Vaše je znanje površno/nedovoljno sve dok niste poučeni od strane duha unutar vas… i svo vaše mozganje i traženje neće dostajati ako najprije ne kontaktirate Mene… kako bi apelirali Mojem duhu za prosvjetljeno razmišljanje. Svatko tko je stekao njegovo znanje bez da Mi je najprije apelirao za Moju pomoć može zasigurno govoriti o ljudskom uvidu ali nikad ne može tvrditi kako posjeduje Božansku mudrost… znanje koje se odnosi na duhovno kraljevstvo i korespondira sa Istinom… Jer Ja jedini distribuiram ovo znanje, zasigurno svakome tko ga žudi, unatoč tome jedino ako su uvjeti koje potražujem ispunjeni tako da je Moj duh sposoban djelovati u čovjeku. Posljedično tome, znanje, čista duhovna Istina, će jedino biti garantirano ako molitelj sebe potpuno podredi Mojoj volji, ako on živi u skladu sa Mojim učenjem… u Ljubavi spram Mene i njegovog bližnjega (Ivan 14:21, 23)… Ovo je prvi uvjet kojeg će čovjek morati ispuniti ako želi postati dostojan Mojeg dara milosti, primanja Čiste Istine kroz Moj duh…

Dodatno, on mora imati vrloduboku žudnju za Istinom… To je drugi uvjet kojeg očekujem da bude ispunjen ali se rijetko uzima u obzir. Jer kako bi primio znanje koje udovoljava Istini ljudsko biće najprije mora odustati od njegovog ljudski stečenog znanja, to jest, on ne smije pretpostaviti kako je već upućen… inače će biti teško otvoren za upliv Čiste Istina ako ona nije sukladna njegovom prethodnom znanju. On mora biti voljan odbaciti njegovo stečeno znanje kako bi primio Čistu Istinu… A ova volja može biti prikupljena jedino od strane osobe koja još nije uvjerena u istinu njegovog vlastitog znanja. Međutim, ako on vjeruje da poznaje istinu on će teško apelirati za nju, prema tome ona mu isto tako ne može biti priopćena/dodjeljena, njegovo obmanjujuće znanje ne može biti razotkriveno i iskorijenjeno. Sebe potpuno dobrovoljno podrediti Meni i pažljivo slušati ono što mu Ja otkrivam kroz Moj duh… to je jedini način kako bi se pristiglo do Istine…

I stoga osoba mora imati vrlo duboku vjeru, on mora biti čvrsto uvjeren da Sam mu Ja sposoban dostaviti Istinu i da ću to učiniti… On mora biti uvjeren u djelovanje duha unutar njega, u Moju direktnu aktivnost u ljudskom biću, ili on neće ući u samoću i pažljivo slušati ono što mu Moj duh otkriva. Svjesno slušati na-unutra je prema tome sljedeći uvjet kojeg treba ispuniti kako bi se Mene čulo. Jer glas duha je nježan i profinjen i može ga čuti jedino netko tko sebe potpuno udalji iz svijeta, tko sluša na-unutra, time tko uspostavi kontakt sa duhovnim kraljevstvom, sa Mnom kao Davateljem Istine, kao Ocem-Duhom Čiji dio kao duhovna iskra počiva u njegovoj duši… On mora dozvoliti duhu unutar sebe da govori i prethodno tome tako oblikovati njegovu dušu tako da ona postane prijemčiva za izlijevanje duha… I svaka će osoba imati udjela u obilju znanja ako ispuni ove uvjete, ako on iskreno stremi za Istinom i potražuje ju od Mene kao vječne Istine. Jer Moja je volja da dostavim Istinu ljudima, Ja ne želim da žive u duhovnoj tami, Ja ih želim privući u duhovno carstvo, i to je jedino moguće otkrivanjem/saopćevanjem i primanjem Čiste Istine, koja jedina vodi ka Meni budući ona također potječe iz Mene. I svatko tko traži na ovaj način će imati ispravne misli, on će prodrijeti u vrloduboko znanje, duhovnu sferu koja će ostati zatvorena za sve one koji traže negdje drugdje, budući je to Moja volja. Molitva za prosvjetljenjem duha jedino nije garancija za njegovo djelovanje ako se drugi uvjeti također ne ispune od kojih Ja, međutim, neću odustati budući jedan ovisi o drugome… budući duhovni dar može biti ponuđen jedino ako se poštuje Moj zakon, koji je nepromjenjiv za vječnost.

AMEN

Spread the Truth