Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3569 (Vjerska borba… Dolazak Gospodnji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3569, 6 Listopad 1945

VJERSKA BORBA… DOLAZAK GOSPODNJI…

(Matej 24:22)

Svatko tko ispovijeda Kristovu Crkvu će od strane svijeta biti tretiran sa neprijateljstvom i njegova sudbina na Zemlji će biti teška, iako samo jedno kratko vrijeme, jer čim se nevolja bude činila nepodnošljivom, Bog će izbaviti Njegove Vlastite i sva će nevolja dokončati. I Bog vjernike uvijek napućuje na kraj, tako da će se oni nositi sa vanjskim nasrtajima, tako da će vjerno ustrajati dok ih Bog ne izbavi. On će ih obavijestiti odavno unaprijed kako će Sotona bijesniti i On će obećati Svojim Vlastitima Njegovu zaštitu, tako da prepoznaju istinu Njegove Riječi i ostanu čvrsti u njihovu otporu. Ako vjernici stoga prepoznaju istinu Božanske Riječi po tome kako napreduju svjetovni događaji, po napretku vjerske borbe i brutalnog stava/sklonosti svjetovnih vlasti, oni će braniti Njegovu Riječ čak još više gorljivo, budući će ona produbiti njihovu vjeru do takvog razmjera da ju ljudske mjere više neće biti u stanju uzdrmati. I oni će primiti snagu od Boga, sukladno njihovoj volji i njihovoj vjeri, i tako izdržati teško vrijeme, jer Bog neće razočarati one koji Mu žele ostati vjerni ukoliko On ipak ne pozove nekoga u Njegovo kraljevstvo prije kraja ove Zemlje, ako je njegov fizički kraj došao u skladu sa Božanskom svrhom. Međutim, On potrebuje čvrste predstavnike Kristove Crkve tijekom posljednjih dana, tako da se razdvajanje duhova može dogoditi. On potrebuje ljude koji proglašavaju Riječ i propovijedaju Kristovu doktrinu Ljubavi nevjernicima, i to bez straha i sustezanja, tako da će nevjernici prepoznati snagu vjere i još jednom biti protreseni iz njihove duhovne letargije, tako da će oni i dalje biti sposobni promijeniti njihov um u posljednji čas i zaputiti se stazom ka Kristu, Koji im jedini može donijeti spasenje, Koji ih jedini može iskupiti snažeći njihovu volju da sebe oslobode od zla i streme spram Boga. Činjenica da je snaga vjere vidljivo pokazana nevjernicima su konačna sredstva milosti; pa ipak, jako je malo koristi iz njih izvučeno budući je čovječanstvo zapleteno u Sotoninu mrežu laži, budući ono ukazuje pretjerano štovanje svijetu i vidi svoj životni cilj u izobilnom užitku. I prema tome će vam se kraj uskoro dogoditi… i vi to možete prepoznati po činjenici kako se protiv vjere bori na način koji se doista može nazvati Sotonskim. Onda će se Kristovi sljedbenici ujediniti i zajedno čekati pomoć Gospoda i Njegov dolazak, jer svaki dan i svaki čas mogu biti posljednji, budući će zemaljska nevolja postati tako teška da će ona potrebovati Božje neposredno pojavljivanje, tako da će se obećanja obistiniti koja je Bog dao ljudima kroz Njegovu Riječ… da će On izbaviti Svoje Vlastite iz krajnje nevolje.

AMEN    

Spread the Truth