Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3568 (“Prebacite sve brige na Mene…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3568, 5 Listopad 1945

“PREBACITE SVE BRIGE NA MENE…”

(1 Petrova 5:7)

A Ja vam kažem, uistinu je bolje da vi uteknete Meni u molitvi, namjesto da tjeskobno brinete da pokrijete potrebe tijela. Jer, jedino vam Ja mogu dati što vi trebate, i jedino je Moja volja odlučujuća, u kojoj mjeri će vaša zemaljska briga donijeti rezultat (uspjeh). Ako vi međutim molite, onda vi ovu volju opredjeljujete da vam osigura pomoć, i onda je ispravna briga, kada vi nju prepustite Meni. Vi zaista trebate na Zemlji ispuniti vašu obavezu, vi trebate uzeti za ozbiljno vašu dužnost, i zauzeti mjesto na koje ste bili postavljeni, ali morate pustiti da otpadne svaka tjeskobna zabrinutost za budućnost, jer, možete li vi nju sami sebi osigurati? Kada je Moja volja suprotna, vi uzalud brinete, a kada vam Moja volja šalje što vi trebate, onda je otuda vaše nastojanje učinilo ovu Moju volju vama naklonjenom, kroz Meni sasvim ugodan način života i povezanost sa Mnom. Ne zaboravite nikada da vi imate Oca punog Ljubavi, Koji prihvaća Svoju djecu, i pobrinite se samo za to da budete prihvaćeni kao Njegovo dijete… Otac koji ljubi svoju djecu, neće ih nikada pustiti da odu praznih ruku, nego će on pokriti sve njihove potrebe, i nastojati djeci pripremiti bezbrižno postojanje. A tako ste i vi, kao Moja djeca, uvijek u najvjernijoj zaštiti, te vam duhovno i tjelesno ništa neće nedostajati. Ali, vi Mi morate posvjedočiti vaše dijeteštvo, iskreno i prisno moleći se Meni, vašem Ocu od vječnosti. Ne brinite tjeskobno, nego sve vaše brige prebacite na Mene. A Moja Očinska Ljubav će ih od vas uzeti, sukladno vašoj vjeri, i vašem načinu života. I zato vi nastojte na tome da živite prema Mojoj volji, i Moja volja će vam biti naklonjena, Moja Ljubav će potpuno preuzeti brigu za vaše duhovno i zemaljsko dobro, i vi Mi se možete bezbrižno predati… Tko međutim tjeskobno brine, još pripada svijetu, on još u Meni ne prepoznaje Oca, Kojemu on može uteći u svakoj nevolji i opasnosti; on se još uvijek previše oslanja na svoju vlastitu snagu, i stoga je uvijek iznova izložen razočarenjima i novim nevoljama i brigama, sve dok se on ne sjeti Onoga, Koji mu može otkloniti svaku brigu, Koji želi izraziti Svoju Očinsku Ljubav, ali želi da Mu se za to obrati u iskrenoj molitvi… I zato pustite da otpadnu sve zemaljske brige, vi koji želite biti Moja djeca, i dopustite Mi skrbiti za vas… Sjetite se duše, obratite pažnju na njenu nevolju i nastojte ju ublažiti… A Ja vas želim sprovesti kroz zemaljsku nevolju i opasnost, tako da vi osjetite snagu vjere, i sve iskrenije Mi se priljubite. Jer, snažna vjera može odagnati svu nevolju.

AMEN

Spread the Truth