Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3560 (Znanje o vremenu Kraja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3560, 27 Rujan 1945

ZNANJE O VREMENU KRAJA…

(Matej 24:36)

Izuzetno je obmanjujuće izjaviti da će vrijeme kraha biti u dalekoj budućnosti; ova zabluda je štetna za duše budući one neće obraćati nikakve pažnje na opominjanja i upozorenja posljednjih dana. Ali je jednako obmanjujuće pokušati odrediti točku u vremenu, jer ovo znanje je skriveno od ljudi. Bog uvijek upućuje na skori kraj kroz vidjeoce i proroke kako bi ohrabrio ljude živjeti u skladu sa brzo dolazećim krajem, kako bi ih učinio svjesnima njihove odgovornosti spram njihovih duša i da sebe neprestano pripremaju za kraj. Kraj je blizu, ipak nitko osim Boga ne zna dan. Znaci vremena upućuju na kraj, unatoč tome, on će doći iznenada i neočekivano za sve ljude uključujući i vjerne koji su upućeni i ulažu napor živjeti u skladu sa nadolazećim krajem. Ljudski um i ljudski intelekt neće nikada biti sposobni prodrijeti u vječni Božanski plan i prema tome nikada neće biti sposobni odrediti vrijeme niti način kraja. Jedino gdje je Božji Duh na djelu On će podučiti ljude s obzirom na to kako će se kraj dogoditi, ipak uvijek ostavljajući otvorenim dan i čas kada se to događa. Jer ovo je znanje Božje isključivo pravo i prema tome je skriveno od ljudi. Vjerni će biti sposobni prepoznati vrijeme kraja po niskom stupnju duhovnog razvoja, i ako očekuju dolazak Gospodnji svakog dana i uđu u srdačni kontakt sa Bogom oni će također osjetiti kada se približava Dan Suda.

Ali svatko tko želi izračunati vrijeme unaprijed, svatko tko za sebe smatra kako zna bez očiglednog djelovanja Duha, će napraviti pogrešku u njegovom nagovještavanju, ljudi mu ne trebaju vjerovati jer on jedino doprinosi spram povećavanja nevjere u kraj. Čak predvjesnik Gospoda, koji će biti poslat na Zemlju od strane Boga Osobno kako bi spasio i dalje neodlučne, čak on neće specificirati dan… On će, također, proglašavati neminovan kraj i opominjati ljude da ga očekuju svakog dana i časa. On će biti prosvjetljen od strane Duha Božjeg, i Otac-Duh, Koji govori kroz njega, doista zna dan i čas. A ipak će ga on, također, držati u tajnosti od ljudi budući znanje o njemu ne bi za njih bilo od koristi. I stoga će čas doći iznenada i neočekivano, kao što je bilo proglašeno od strane Boga… Njegov glas će odjeknuti usred euforije svijeta, na užas nevjernika ali na utjehu i radost onih koji su vjerni.

AMEN

Spread the Truth