Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3532 (Očeve Riječi Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3532, 1 Rujan 1945

OČEVE RIJEČI LJUBAVI…

Vi pokraj vas (ili ‘na vašoj strani’) imate silnog Pomagača, a ipak i dalje hoćete očajavati/gubiti nadu? Vi Mi možete pristupiti u molitvi u svako vrijeme samo time što ćete iskoristiti ovu milost i prizvat ćete Me k vama i možete sa sigurnošću primiti podršku. Bez obzira na opasnost u kojoj se nađete… Moja je sila veća i može prognati svaku nesreću u jednom trenutku. Imajte ovo na umu ako ste u opasnosti postati zabrinutima i obeshrabrenima. Vaš Otac na Nebu vas neće odbaciti, u krizi vam je On bliže nego ikada sve dok sebe smatrate Njegovom djecom i povjerljivo Ga zazivate za pomoć. Opet i iznova vas Ja uvjeravam u Moju zaštitu, opet i iznova vas Ja podižem kroz Moju Riječ, i opet i iznova vam dodjeljujem snagu da bi se oduprli zlu. I Moja će vas ljubav prigrliti još čvršće nego ikada ako trpite nevolju tijela i duše i u Meni nađete pribježište u potpunom povjerenju da ću vam pomoći. Vi uvijek možete sebe smatrati sigurnima i osiguranima kada je svijet oko vas u gunguli, kada vas zemaljska mjera/faktor plaši i čini da drhtite… Onda vi jednostavno trebate pružiti vašu ruku ka Meni tako da ću vas voditi, i Ja ću vas povesti duž staze koja odvodi od katastrofe… Jer Ja ću hodati pored vas, i sila zla doista neće doći blizu Mene. On Me izbjegava i odabire ljude koji hodaju u tami poput njega samoga i zanemaruje one koji hodaju pored Mene u svjetlu i koji su mu prema tome izvan dohvata. Vjerujte i imajte povjerenja u Mene i ne dozvolite zemaljskim nevoljama da vas sruše/slomiju (isto tako: ‘bace na pod’). Jedino obraćajte pažnju na vaše duše i pustite Meni da se brinem za vaš zemaljski život… i dajte Mi pravo da se pobrinem za vas time što ćete Mi potpuno izručiti vašu volju. I vaš život na Zemlji će biti za vas podnošljiv…  Jer Ja Sam uvijek sa vama sve dok vaše misli pošaljete nagore ka Meni i žudite biti u kontaktu sa Mnom. Ja ću pozvati Moje male ovčice kada Sam ih pronašao, kada su se vratile njihovu pastiru, Ja ih neću opet pustiti da zalutaju, Ja ću ostati sa svima onima koji žele ostati sa Mnom i nikada ih opet neću napustiti. Zato ako Sam vam dao ovo osiguranje, zašto ste i dalje zabrinuti? Moja Riječ je Istina i ostati će Istina za cijelu vječnost. Ja se uvijek približavam Mojoj djeci sa svom Mojom ljubavlju čim i najmanji poziv dopre do Mene, i prema tome vi uvijek trebate doći k Meni ako ste umorni i opterećeni (Matej 11:28)… Moja je ljubav uvijek voljna dati, Moja je ljubav uvijek voljna pomoći, Ja vam mogu pomoći i želim vam pomoći, Ja jedino zahtjevam vašu vjeru, vaše povjerenje tako da Moja snaga Ljubavi može biti učinkovita.

AMEN

Spread the Truth