Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3498 (Duhovni vođe…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3498, 26 Srpnja 1945

DUHOVNI VOĐE ….

Ljudima na Zemlji su dani duhovne vođe (vodiči), dijelom sami kao ljudi utjelovljeni među njima, dijelom duhovno utječući na njih; znači niti jedan čovjek nije potpuno prepušten sam sebi tokom njegovog zemaljskog života. Ti duhovni vođe neprestano su u akciji kad se čovjek nalazi u nevolji duše i tvrdokorno se opire njihovoj pomoći. Znači čovjek si mora htjeti dati pomoći, on mora osjećati svoju nevolju i truditi se izaći iz nje, on dakle to duhovno stanje mora doživljavati kao manjkavo i tražiti otklanjanje istoga, a tada su duhovni vodiči spremni i od strane Boga ovlašteni da mu pomognu.

Pomoć je tim ljudima pružena u obliku objašnjenja o svrsi zemaljskog života i o njihovom zemaljskom zadatku. Jer ljudima kao prvo mora biti dano znanje o tome, da bi onda mogli slijediti svoj zemaljski zadatak. Ljudi moraju biti povjereni duhovnom vodstvu, pošto oni u svom odsustvu spoznaje tumaraju potpuno slijepi i sami od sebe nikada ne bi pronašli pravi put. Stoga će im od strane Boga uvijek biti pridruženo vodstvo, no oni sami nisu svjesni toga koje kraljevstvo je njihova domovina. A ni ti duhovni vođe koji kao ljudi žive među njima neće kao takvi biti prepoznati, jer bi se inače vršio određeni pritisak na vjeru, koji bi bio prepreka za duhovni razvoj. Pa i pored toga, svaki učitelj na Zemlji mora biti Božji odaslanik, inače bi se u njegovo učenje moglo sumnjati.

Međutim i protusila se trudi zadobiti utjecaj na ljude, a taj utjecaj će uvijek proturječiti Čistoj Istini iz Boga. Stoga uvijek valja provjeravati od koga potiče to što se ljudi svojim bližnjima trude ponuditi kao Istinu. Ispravno duhovno vodstvo uvijek će biti prepoznatljivo po tome da razmišljanje ljudi nastoji skretati sa zemaljskog a želi ga navesti na duhovno kraljevstvo. Duhovno vodstvo nastoji misaonim putem utjecati na ljude, nastoji poticati na Ljubav-nu aktivnost, ljude odvraćati od materijalnih težnji, i ono u prvi plan stavlja Ljubav-no, mudro i svemoćno Božanstvo. Duhovno vodstvo slabo sudjeluje u zemaljskom životu, dok misli neprestano usmjerava na duhovno područje.

A kad čovjek stremi tom cilju, kad bližnje nastoji uvoditi u duhovno kraljevstvo, on je ljudima od Boga pridružen kao vođa i prikladan je za pomoć u duhovnoj nevolji. Jer on samo priprema teren, kako bi nevidljivi duhovni vodiči mogli posijati svoje sjeme i putem misaonog prijenosa ljude mogli uvesti u duhovno znanje, kako bi poticali na Ljubav-no djelovanje te time mogli vršiti svoju službu vođenja brinući se tako za duše koje su im povjerene.  

No ako su ljudi svjetovno nastrojeni, duhovnim vođama ne poklanjaju pažnju …. Niti će oni moći podučiti svoje bližnje, niti na njih imaju utjecaja duhovne snage, jer glas svijeta nadglašava fine glasove iz duhovnog kraljevstva. I ako je čovjek još okovan materijom, nedostaje mu svako razumijevanje za duhovni dar …. Tad je teško zadobiti njihove duše, oni se otimaju skrbi njihovih duhovnih pazitelja, ne obraćaju pažnju na svoje misli i nisu Ljubav-no aktivni niti voljni za Ljubav.

S druge strane, oni poklanjaju pažnju onima kojima upravlja protivnik Boga kako bi ljude naveo na neistinu. Jer neistina je njima prihvatljiva pošto se slaže s njihovim željama i žudnjama, s njihovim svjetovnim osjetilima …. A njihovo znanje je neznanje, ono je lišeno bilo kakve Istine, ono je ljudski stvoreno i proizvod je ljudskog razmišljanja, koje ljude (za)vodi na stranputicu i muti im moć spoznaje …. Jedino iz duhovnog kraljevstva dolazi Istina, i jedino od Boga odaslani duhovni vođe nju donose. No njihovo djelovanje ovisi o volji samih ljudi …. 

AMEN

Spread the Truth