Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3489 (Vodstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3489, 17 Lipnja 1945

VODSTVO…

Tko se osjeća slabim, taj neka dođe k Meni …. I tko vjeruje da je napušten, njemu se želim približiti i biti njegov pratitelj na svim njegovim životnim putevima. No priznati Me on mora, inače mu Ja ne mogu pomoći, jer poštujem slobodnu volju čovjeka. Moj cilj je sjedinjenje od Mene otpalog duhovnoga sa Mnom, no do njega mora doći dobrovoljno. Stoga Me vi morate zazvati, vi sami morate žudjeti Moju blizinu i htjeti se dati voditi od Mene. I tko u sebi nosi Meni naklonjenu volju, njega Ja vječno ne napuštam, budući da je njegovo stremljenje usmjereno na sjedinjenje sa Mnom.

No nikada vi koji Me priznajete ne trebate biti deprimirani, nikada vas slabost vjere ne treba nagnati da budete obeshrabreni, nego je uvijek dovoljna samo jedna misao, kratak poziv za snagu i milost, i Moja Ljubav vam neće zakazati …. Moja snaga vam pritječe, i Moja ruka sigurno vas privodi k cilju …. Pa i ako vam se put čini teško prohodnim, sa Mnom za ruku svaki korak biti će pravi, i vi putem možete ići bezbrižno, jer on je pravi, ako Mene imate za pratioca, i vaša volja, vaša žudnja spram Mene donosi vam Moje vodstvo.

U čvrstoj vjeri u to svaka će slabost otpasti od vas, i vi ćete sigurno i bezbrižno ići kroz zemaljski život, jer Ja vam mogu biti blizu, pošto vi žudite za Mnom. A Ja sam uz svakoga tko Me usrdno žudi, i utoliko osjetnije što više Mi je on u Ljubavi naklonjen. I stoga si sami vi ljudi možete olakšati zemaljski život, jer Moja blizina znači snagu, a tko je prožet Mojom snagom, taj uvijek vlada životom, jer on djeluje i stvara u Meni, Kojemu ništa nije nemoguće ….

AMEN

Spread the Truth