Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3487 (Utješne Očeve Riječi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3487, 26 Svibanj 1945

UTJEŠNE OČEVE RIJEČI…

Svi oni od vas koje brine budućnost imate snažnog Pomagača pored vas Kojem možete sebe vjerno povjeriti, pod uvjetom da želite prihvatiti Njegovu pomoć… Ja Osobno ću vas voditi i štititi od sve opasnosti tijela i duše, samo ako ćete Mene odabrati kao vašeg Vodiča. Okrenite se ka Meni, zazivajte Me u vašoj nevolji, i kad god ste u opanosti u Meni nađite utočište, i čvrsto vjerujte da ću vam Ja pomoći, da vas neću ostaviti u nevolji i da ću sve usmjeravati tako da će biti od dobrobiti za vas… Onda ćete biti u stanju očekivati svaki dan bez brige, sve nevolje će iščeznuti u ništavilo, riješenje se uvijek može pronaći i, opet i iznova, Moja će pomoć biti prepoznatljiva. Ne skrivajte sebe od Mene, namjesto toga, sve vaše probleme donesite k Meni (Matej 11:28)… tražite Me tako da mogu Sebi dopustiti biti pronađenim… Ne držite se na udaljenosti od Mene nego žudite za Mojim prisustvom i Ja ću uvijek biti sa vama i nikada vas opet neću napustiti, bez obzira što se dogodilo. I vjerujte da je Riječ koju Sam vam dao Istina kada Sam obećao kako ni jedna molitva neće dodirnuti Moje uho bez da bude uslišena ako vrlo-duboko vjerujete u Mene i imate bezgranično povjerenje u Mene. Ne popuštajte u vašoj vjeri, nego opetovano predočite da vas Ja ljubim kako otac ljubi njegovu djecu kojoj neće zanijekati ni jednu želju ako ih to neće ozlijediti… Izručite sebe Meni kao Moji Vlastiti sa svime što vam je drago i Ja ću usmjeriti vašu sudbinu tako da nećete biti uskraćeni (u smislu: da će vam nečega nedostajati), Ja ću vas voditi kroz sve opasnosti i oblikovati vaš život na Zemlji tako da će biti podnošljiv za vas. Samo ne zaboravite Mene i Moje kraljevstvo… Pustite da vaše razmišljanje bude duhovno naklonjeno, podignite vaše oči ka Meni i uvijek Me nosite u vašem srcu; uđite u dijalog sa Mnom, ostanite tako intimno povezani sa Mnom i Ja ću vam biti naklonjen (isto tako: brinuti se za vas), i na duhovan i na zemaljski način. Ništa vas neće uznemiravati, jer Ja ću vas paziti i to doista na ispravan način… budući je Moja Ljubav spram vas nepromjenjiva i Ja uvijek natkriljujem Svoje zaštitničke ruke nad onima od vas koji žele biti Moji Vlastiti i streme ispuniti Moju volju.

AMEN

Spread the Truth