Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3479 (Propast svijeta…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3479,¸10 Svibanj 1945

PROPAST SVIJETA…

Propast svijeta je Kraj jednog Perioda Iskupljenja i početak jedne nove epohe, koja iznova ima za svrhu izbavljenje još nezrelog duhovnog. Najprije će se Zemlja kao takva potpuno promijeniti, odnosno, njena izvanjska forma neće ostati ista, nego će površina Zemlje biti u potpunosti uništena kroz snage unutrašnjosti Zemlje, a to razumljivo ima za posljedicu nestanak svakog stvorenja na Zemlji… Sva živa bića, životinjski i biljni svijet, biti će uništeni, pa čak i najtvrđa materija, stijene, pretrpjet će promjenu u sebi, a to za čovječanstvo koje živi na Zemlji znači Kraj, propast onoga što je vidljivo njihovim očima, iako Zemlja kao zvijezda još nastavlja postojati. U Božjem Planu Spasenja je ova preobrazba Zemlje predviđena kao sredstvo za povratak duhovnoga, i tako će se neizbježno dogoditi ono što je Bog od početka ovog Perioda Iskupljenja naviještao kroz vidjeoce i proroke. No, ljudi to ne vjeruju, i otuda će pasti u najdublji očaj ukoliko ovaj Kraj dožive nepripremljeni. To da svi događaji, svako djelo Stvaranja i svako stvorenje, jedino ima za cilj duhovno sazrijevanje, ljudima je strano, a budući da oni ne gledaju zemaljski život duhovnim okom, oni jedino vide slijed zemaljskih događaja, i također niječu svaku svemirsku promjenu, pa i propast ove Zemlje. A njih je teško podučiti, a zato i potaknuti, da svoj život preinače u skladu sa bliskim Krajem, i da se pripreme. Oni odbacuju svako upozorenje i više nego ikada potpadaju zemaljskim dobrima, njihovo nastojanje ih drži sasvim daleko od duhovnog stremljenja. Pa čak im ni nevolja ne čini pristupačnijima ideje koje ih iz duhovnog kraljevstva dotiču misaono ili kroz posrednike. I zato se i bliži vrijeme, kada će Stara Zemlja biti razložena, budući se među čovječanstvom više ne može očekivati promjena razmišljanja, duhovni rast. Dakle, ljudi su sami sebi odredili kada je Kraj, jer Bog je od vječnosti vidio volju ljudi, On je vidio njihovo potpuno odvraćanje od Njega, i On je vidio uzaludnost (nesvrhovitost) opstajanja stare Zemlje… I u Svojoj milosrdnoj Ljubavi, On primjenjuje nova sredstva kako bi pridobio duše ljudi… On podiže Novu Zemlju, koja u sebi ponovno sklanja palo duhovno, koje sada mora doduše iznova proći bolni, dugi prolazak kroz novo Stvaranje, no koje još jednom opet ima mogućnost da u slobodnoj volji nastoji, te sebe izbavi iz forme… I On pokušava ljude stare Zemlje još u Posljednjem vremenu poštedjeti ovog obnovljenog prolaska kroz Stvaranje, uvijek i uvijek iznova im ukazujući na Kraj, na čas Suda i osude, podižući među njima govornike, koji naviještaju Njegovu Riječ, koji ljudima trebaju predočiti posljedice njihovog načina života, kako bi ih potakli da promijene svoju volju… No, u Posljednjem vremenu će svi koji propovijedaju Božju Riječ biti proganjani, i to će biti najteže vrijeme za vjernike, kojima kroz to treba biti oduzeto svako uporište. No tada će Bog Sebe otkriti Svojima, i Njegova Riječ će njima zvučati posredno i neposredno, On će među vjernicima probuditi ljude, kroz čiji Duh će On Sebe objavljivati. A Njegovi će biti osnaženi, i njihova vjera učvršćena, oni će puni pouzdanja očekivati Kraj, oni će ustrajati (odoljeti) i prkositi svim prijetnjama svijeta, jer oni osjećaju svog Oca u blizini, i sav strah i tjeskoba će s njih otpasti, čim Njegova Riječ čujno zazvuči… A On će biti među onima, koji nose žudnju za Njim, On će Sebe njima pokazati, i kroz Svoje prisustvo spustiti najdublji mir u srca onih koji su vrijedni Njegove blizine. A njihova odvažnost ispovijedanja će rasti, oni će bez straha istupati za Božje Ime, oni će sebe priznavati Kristovim sljedbenicima, i neće se plašiti smrti, oni će iščekivati Njegov dolazak, i nadati se izbavljenju iz najveće nevolje. No, stado vjernika će biti malo… Usred živih vragova će uvijek biti samo malo onih koji nose Boga u srcu, i stoje u prisnoj vezi s Njim. A gdje Sam Bog prebiva, vidljivo ili nevidljivo ljudskim očima, đavoli će biti nemoćni, iako oni pokušavaju oduzeti život Isusovim sljedbenicima, i koriste sva zamisliva sredstva kako bi ih naveli da otpadnu. Božja snaga je jača, i naspram nje je sam Božji protivnik nemoćan. A Kraj će doći, kada nevolja bude izgledala nepodnošljiva (Matej 24:21, 22)… Onda će Sam Gospodar doći u oblacima i Svoje vlastite odvesti kući u Njegovo kraljevstvo (1 Solunjanima 4:16, 17)… Onda će Stara Zemlja proći, to će biti propast za sve ljude koji žive na Zemlji… došao je Kraj jednog Perioda Izbavljenja, i početak jednog Novog, kao što je najavljeno u Riječi i Pismu…

AMEN

Spread the Truth