Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3427 (Molitva u vjeri… Snaga vjere i molitve…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3427, 4 Veljača 1945

MOLITVA U VJERI …. SNAGA VJERE I MOLITVE ….

Molitva u vjeri činiti će čuda ako ju u nevolji uputite gore k Meni. Tako da imate jedno sredstvo koje protjeruje svaku nevolju …. Zašto biste onda još bili nesigurni? …. Jer takvu jednu molitvu Ja čujem i uslišavam, pošto Mi je ugodna. Vjerujte u Mene i u Moju Ljubav, vjerujte u Moju svemoć i zovite Me, i Ja ću vam doći u pomoć, jer Ja ne želim da patite …. No Ja od vas želim biti prepoznat kao Otac Svoje djece, i zato želim da vi puni povjerenja sa svakom brigom dođete k Meni, da ju Ja od vas uzmem. Jer Ja za to imam moć a i volju, Ja vam mogu pomoći, i Ja vam i hoću pomoći, ako se niste odmetnuli od Mene, ako se osjećate kao Moja djeca i imate potrebu za doći k Oca. A tu volju izražavate putem molitve u vjeri ….

Nalaziti se u dubokoj vjeri i moliti za Moju milost, snagu i pomoć …. to je stanje koje treba biti postignuto na Zemlji i koje vas osposobljava za to da bacite pogled u duhovno kraljevstvo. A to stanje vam donosi i ispunjenje vaših molbi, jer onda ste takvi da vam mogu reći: Molite, i bit će vam dano (Matej 7:7). Ja Osobno sam vam dao to obećanje, i Ja ću ga uistinu i ispuniti, ako Mi se na pravi način molite. Ali ispravna molitva se prema Meni treba uzdići u dječjem povjerenju, vi ni jednog trenutka ne trebate dvojbiti to da vam Ja ispunjavam vašu molbu, vi si trebate predstaviti Moju ogromnu Ljubav prema vama, i čvrsto graditi na toj Ljubavi koja vam neće uskratiti ništa.  

No vaša molitva treba biti usmjerena pretežito vašem duševnom zdravlju, a zemaljski samo otklanjanju teške nevolje, ali nikada ne trebate moliti za ništavne stvari, jer što za vaš zemaljski život trebate to vam Ja i dajem, ako zbiljski težite Mome Kraljevstvu. No ako ste u zemaljskoj potrebi, onda se s punim povjerenjem utecite na Moje očinsko srce, i Ja ću svaku nevolju odagnati. Prema tome, nikada niste sami, nikada bespomoćni i napušteni, jer neprestano imate molitvu, ako vjerujete. Te će Mi molitva koja dolazi iz srca neprestano biti ugodna, i Ja Mom djetetu pružam pomoć, često na čudesan način, pošto Mi ništa nije nemoguće pa Ja stoga mogu odagnati i najtežu nevolju, ako time jednom vjernom zemaljskom djetetu želim dokazati snagu vjere i molitve ….

AMEN

Spread the Truth