Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3419 (Primanje Riječi je jedan čin najviše snage volje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3419, 27 Siječanj 1945

PRIMANJE BOŽANSKE RIJEČI JE JEDAN ČIN NAJVIŠE SNAGE VOLJE…

Jedino nekoliko ljudi su u posjedu direktne Riječi budući je jedino nekolicina tako snažne volje da oni svjesno i pomno slušaju na-unutra i stoga  također vjeruju u Božje djelovanje u ljudskom biću kroz Njegov duh. Ovo je vjerovanje preduvjet; međutim, ono će također oživjeti kroz prakticiranje Ljubavi spram bližnjega tako da će kroz potonjeg čovjek postati primajuća posuda za Božanskog duha (Ivan 14:21, 23). Ali on također mora prikupiti volju da pažljivo sluša poduke kroz Božanski duh. A ovo potrebuje Ljubav i napor… Ljubav za Boga i napor da prevlada sve slabosti i pogreške. Ljudsko biće mora neprestano raditi na unapređivanju sebe samoga i imati volju da dođe blizu Bogu… Otud on mora postaviti duhovno stremljenje iznad zemaljskih stvari i prema tome  također s(a)vjesno poduzeti duhovan rad, a to najprije uključuje rad primanja Božanske Riječi, koji zahtjeva posebice snažnu volju, jer dnevno prihvaćanje Božanske Riječi je čin najviše snage volje, budući opet i iznova potonja mora biti nanovo aktivirana, jer jedino onda može Božanski dar snage biti ponuđen osobi. Premda je čovjek samo alatka kojom se Bog koristi kako bi govorio ljudima na prirodan način čovjekova je slobodna volja unatoč tome odlučujuća, i stoga on nije prisiljen ili obavezan zapis(iv)ati u patološkom stanju bez njegove vlastite slobodne volje, nego on može djelovati potpuno slobodno i ni pod koju cijenu nije nužan otvoriti njegove uši i srce. U tom slučaju, međutim, primanje Božanskog duhovnog znanja će biti nemoguće.

To je zašto se može pronaći samo nekolicina ljudi koji potpuno dobrovoljno sebe čine dostupnima i ustrajno/marljivo slušaju unutar sebe svakog dana… koji stoga žele i također pokreću njihovu volju u akciju povlačeći se iz svijeta, time što uspostavljaju srdačnu vezu sa Bogom, apeliraju Mu i čekaju na uslišenje njihove molitve. Ovo zahtjeva vrijeme te odustajanje od potraživanja koje postavlja tijelo. Svatko tko previše ljubi njegovo tijelo, to jest, koji jedino traži svrhu zemaljskog života u zemaljskom blagostanju je potpuno nesposoban prikupiti ovu volju, jer tijelo će uvijek pokušati oslabiti potonju i čovjek će naposlijetku popustiti pred zahtjevima tijela, on će postati neobazriv i trom, on će također imati malo vjere u Božju Ljubav i ljubaznost i neće Mu apelirati za Njegov dar milosti, i onda mu on niti ne može biti dostavljen… Jedino nekolicina ljudi su voljni izručiti njihovu volju Bogu i dopustiti sebi da ih On vodi. Ali ovih nekolicina su istinski radnici u Vinogradu Gospodnjem, oni su sebe dokazali odanim sljedbenicima Boga i prema tome oni također neprestano primaju snagu kako bi osnažili njihovu volju, oni su opet i iznova voljni slušati glas unutra. I rezultat je Božansko duhovno znanje koje može imati nezamislivo blaženi rezultat ako, zauzvrat, ljudsko biće prikupi volju da bude podučen s njihove strane. Volja će uvijek morati postati ponovno aktivna, budući Bog nikoga ne sili spram Njegova kraljevstva i na taj način spram Njegove milosti… Ali svatko tko prikupi njegovu volju je blagoslovljen od strane Boga, on će biti sposoban ostvariti veliki uspjeh, i za njegovu vlastitu dušu i za onu njegovog bližnjeg ljudskog bića… I on će biti uspješan radnik u vinogradu Gospodnjem i snaga i milost će biti preobilno na njegovom raspolaganju.

AMEN

Spread the Truth