Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3390 (Predavati dalje duhovno znanje je obaveza…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3390, 3 Siječanj 1945

PREDAVATI DALJE DUHOVNO ZNANJE JE OBAVEZA…

Neprestano ste podučavani povećati vaše znanje, i snaga vam je također neprestano dostavljana koju također trebate koristiti za duhovni rad. Prema tome trebate iskoristiti ovu snagu time što ćete distribuirati što vam je dostavljeno kroz duhovnu instrukciju, koristite ju tako što ćete predavati dalje što ste sami primili. Duhovna snaga nikada ne bi trebala počivati, to jest, čovjek sa snagom na njegovom raspolaganju ne bi nikada trebao ostati neaktivan, i time bi duhovna snaga trebala također neprestano biti korištena ili će biti oduzeta od čovjeka koji ju ostavlja ležati neiskorištenu (Matej 25:24-30). Duhovni rad je, međutim, sve što doprinosi saznanju druge osobe… Svejedno je na koji način mu je ovo znanje dodjeljeno, jedino činjenica da ono jeste dodjeljeno je važna. I ovaj zadatak je dan vama koji od Boga primate duhovno znanje ili direktno ili kroz Njegove instrumente. Svatko kome je ponuđeno duhovno znanje, tko ga prihvaća i, nakon što je o njemu promislio, ga prihvati kao njegovo duhovno vlasništvo, će jedino izvući koristi od njega ako ga predaje dalje sa ljubavlju. Jer jednom kada mu je ono postalo vrijedno on će ga također dijeliti sa njegovim bližnjim ljudskim bićem, inače je i dalje zahvaćen snažnom sebičnom ljubavlju i blagoslov Božje milosti će se od strane njega jedva osjetiti. Duhovno znanje nikada ne bi smjelo ležati neposijano ako čovjek ne želi riskirati da mu ono bude u potpunosti oduzeto. Jer Božanski je zakon kako će onaj koji daje i primiti, budući je nesebična ljubav spram bližnjega preduvjet da ljudsko biće može primiti (Luka 6:38). Duhovno stremeći kandidat treba obratiti pažnju na njegove osjećaje… njegove će mu želje biti udovoljene ali to ga također obavezuje da daje istinu onome koji ju, poput njega, želi znati. Nadalje, to ga također obavezuje dostaviti istinu gdjegod zabluda i dalje postoji, jer istina mora zamjeniti zabludu.

I stoga se nositelj istine mora aktivno potruditi donijeti svjetlo na sva mjesta gdje i dalje postoji tama. To je duhovni rad koji nikada opet ne smije biti isključen ako je ljudsko biće blagoslovljeno biti podučeno od strane duhovnog kraljevstva. Jer ljudsko biće je jedino uvijek organ svjetlosnih bića koje žele udijeliti istinu svim ljudima, posebice onima koji su povjereni njihovoj brizi da od strane njih budu duhovno vođeni. Sami ljudi mogu jedino rijetko čuti nježan glas svjetlosnih bića; prema tome oni kultiviraju instrumente za sebe same koji će govoriti namjesto njih… Ova se aktivnost nikada ne smije zanemariti od strane primatelja svjetla, on treba govoriti gdjegod prilika sebe predstavi, on treba komunicirati verbalno i pismeno, on treba iskoristi svaki dan i svaki sat i tako vršiti rad kojeg je on sam ponudio učiniti za Boga, i stalno postignuće će mu biti podareno. On sam će biti u stanju napredovati duhovno i također ljudi koji su od strane njega duhovno obdareni. Ova opomena važi za sve vas koji ste bili okrijepljeni na izvoru vječnog života i crpite snagu i odvažnost iz Božanske Riječi. Svatko se kreće unutar područja dužnosti gdje može biti vrlo radin, i to ne bi smio zanemariti, inače čini sebe nedostojnim primanja istine koja mu je ponuđena odgore. Jer to je dragocjeno znanje i mora biti predano dalje za dobrobit ljudi, tako da popravi ogromnu duhovnu nevolju koja je uzrok duhovnog propadanja čovječanstva i koja također rezultira u zemaljskoj nevolji i patnji.

AMEN

Spread the Truth