Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3383 (Božji ratnici…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3383, 29 Prosinac 1944

BOŽJI RATNICI…

Puni snage i snažno, vi trebate zastupati Moju Riječ pred svijetom, vi se nikoga ne trebate bojati, i nikakva se slabost u vama ne može pojaviti, jer sam Ja uvijek s vama, i vama se nikakvo zlo (nesreća, muka, šteta) ne može dogoditi, ako Ja to ne dopustim… A Ja vas trebam, zato Ja ne dopuštam da vam priđu ljudi i ozbiljno ugroze vaš život. Jer Ja trebam radnike koji su aktivni za Mene u nadolazećem vremenu. To je posljednja mogućnost za pridobivanje za Moje kraljevstvo, to je posljednja prilika za izgubljene duše da uz vašu pomoć Mene pronađu, i zato Ja neću dopustiti da se tlače i ugroze oni koji žele doći u pomoć svojim bližnjima, koji među njima obznanjuju Moju Riječ, koji se zauzimaju za Moje Ime, i kroz koje Ja Sam mogu govoriti ljudima. Ja trebam vas, Moje sluge na Zemlji, i zato sam također uvijek s vama za vašu zaštitu. Vi ne idete ni jedan korak sami, Ja vas pratim na svim putevima, Ja vodim vaše korake k onima koji trebaju vašu pomoć, Ja sudjelujem u vašoj sudbini koju Ja sam oblikujem, i koja zato vama prilazi sukladno vašem određenju. A Ja blagoslivljam vaš rad, koji je za spas duša bližnjih…

Stoga vi možete bez brige obavljati vaš duhovni i zemaljski rad, ne trebate se bojati nikakvog napada koji bi vas mogao učiniti nesposobnima za to, i vi ćete uvijek moći raspolagati neuobičajenom (iznimnom) snagom, ako ju vi samo želite primiti… I više neće dugo potrajati da započne vaša misija, da vi trebate otvoreno pridobivati za Moje kraljevstvo… Vaše djelovanje je još skrovito, i moguće u malim krugovima, ali nevolja vremena zahtijeva otvoreno zalaganje za vjeru, za Moju Riječ… za Moje učenje Ljubavi, koje bi bilo u opasnosti da bude eliminirano, kada bi volja ljudi to mogla izvršiti. Onda vaša volja mora biti snažna i odvažna, onda vi morate bez straha govoriti kako vam srce daje, jer onda Sam Ja Taj Koji kroz vas govori, i onda vas Ja želim upotrijebiti kao Moj alat, i također vas zaštititi, dok ne završi vaša misija. Onda će u vama biti aktivna Moja volja, budući je vaša volja podložena Meni. A vjerujete li vi da ću Ja pustiti da Moji ratnici budu pobijeđeni od neprijatelja? Vjerujete li vi da ću Ja samo jednog od vas prepustiti Mojemu neprijatelju? Tko se bori na Mojoj strani, pokriva ga Moj štit, i nikakvo oružje ga ne može povrijediti, on neće moći biti pobijeđen ni snagom ni lukavstvom (podmuklošću, prevarom), on će primati Moju snagu, i korak po korak napredovati, budući se Ja borim uz njega i pobjeđujem neprijatelja. A za ovu nadolazeću borbu Ja izgrađujem (oblikujem, usavršavam) Moje ratnike…

U Mojemu kraljevstvu se bori jedino oružjem Ljubavi, mačem usta se zadobivaju pobjede, Moj štit vjere će dočekati sve strijele koje trebaju ozlijediti Moje ratnike, i nijedan od njih neće pasti, dok god se on bori u Mojemu kraljevstvu, jer Ja imam moć nad svime, i Mene mora slušati i vojska Mojega protivnika, kada Ja na tome inzistiram. Ja međutim svakome puštam njegovu slobodu, no tko se bori sa Mnom, više se ne treba bojati nikakvog protivnika, budući da će Moja moć uništiti one koji se postave protiv Mene. I Ja neću pustiti da Moji padnu u njegove ruke, čak ni kada je neprijatelj brojčano nadmoćan. Jer, od Mene istječe velika snaga, i koji prebivaju u Mojoj blizini, bit će ispunjeni ovom snagom, i sada će oni upotrijebiti svoje oružje, oni će govoriti i tako se boriti mačem njihovih usta, a Ja ću njima svaku riječ položiti u usta, tako da to ne ostane bez dojma… Ja ću svakoga uputiti što on treba reći, tako da volja protivnika bude slomljena, i da također iz njegovog tabora prebjegnu k Meni oni koji su prožeti snagom Moje Riječi, koja je kroz vas izgovorena, i iznova stupe pod Moju zastavu u borbu protiv zla. A Ja ću s vama biti vidljivo i nevidljivo, i stalno ću vas snažiti, kada vi idete protiv neprijatelja i borite se za Mene.

AMEN

Spread the Truth