Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6677 (“Ja Sam Put, Istina i Život…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6677, 25 Listopad 1956

„JA SAM PUT, ISTINA I ŽIVOT…“

(Ivan 14:6)

„Ja Sam Put, Istina i Život…“ Ovim Riječima, Isus je nastojao ljudima pojasniti važnost Njegovog djelovanja na Zemlji. On im je želio ukazati da Ga oni ne smiju mimoići, ako žele prispjeti u život… da oni moraju od Njega Osobno prihvatiti Istinu, i stoga Ga također slušati, i Njemu pokloniti pažnju. On je Sebe Samoga proglasio za Put, i zato je pozivao bližnje na slijeđenje… Oni su trebali proći isti put kao On, put Ljubavi i patnje. A, budući da je On Sam Sebe nazvao (označio) kao „Put“, onda Božanski Otkupitelj ne može biti zaobiđen, svaki čovjek Ga mora prepoznati i priznati, inače on ne ide putem u vječni život… Isus Sebe naziva „Istina“, a ovim riječima jedino izražava da je Njegova Riječ vječna Istina, da On jedini može ljudima donijeti Istinu, a budući da Istina ima svoje porijeklo u Bogu, On također daje svjedočanstvo o Sebi Samome, da je Njegovo zemaljsko tijelo nositelj vječnog Božanstva… Nadalje, Isus Sebe naziva „Život“… On je pojam Svjetla i Snage, On je ono, što je udio svega Savršenoga, što može stvarati i djelovati u slobodi, u svjetlu i u snazi, a tko želi doći u ovo stanje u slobodi, u svjetlu i u snazi, mora poduzeti Put prema Isusu Kristu, i živjet će zauvijek… Nijedan čovjek koji je živio na Zemlji, nije mogao izgovoriti ove riječi, koje je Isus Krist izgovorio: „Ja Sam Put, Istina i Život…“, jer su svi prethodni proroci govorili na Božji nalog, i gotovo uvijek ukazivali na Njega Koji treba doći… na Njega Koji je za Sebe Samoga rekao: „Ja Sam Put, Istina i Život…“. Jer, u Isusu je Sam Bog pristupio ovoj Zemlji, i On je privlačio ljude na ispravan put, koji vodi u vječni život. Jer, ljudi su bili mrtvi u duhu, te im je, ako su oni trebali iznova doći u život, trebao biti pokazan put, i morala im je biti objavljena Istina, koju oni više nisu prepoznavali, jer su boravili u tami. A, ljudi bi trebali misliti na to da oni na Zemlji hodaju u velikoj tami, i sjetiti se ovih Riječi, da će oni tako dugo boraviti u tami, dok god se drže daleko od Isusa Krista, dok oni još nisu pristupili ispravnom Putu, gdje je Istina i Život njihov najveći dobitak… Vi ljudi jedino trebate misliti na ove Riječi, kako bi onda također i znali da ne može biti dan nikakav „Život“ bez Isusa Krista, te da je također ispravno razmišljanje i ispravno znanje, prisutno jedino u onome tko priznaje Isusa Krista… da se u Istini nikada ne mogu kretati ljudi koji su Mu još udaljeni, kojima je Isusovo djelo Otkupljenja još jedan dvojben koncept, koji se iznutra još nisu upoznali u Njemu, stoga još nisu izbavljeni od grijeha i smrti… Njima nedostaje Istina i Život, jer su oni na pogrešnom putu, budući je jedino Isus Krist Put Koji vodi u Istinu i u Život. Ove Isusove Riječi bi trebale biti ozbiljno razmotrene, jer one sasvim jasno pokazuju sudbinu onih koji ne vjeruju u Njega… zabludu i smrt. Ali, zemaljski život je dan ljudima, kako bi mogli uskrsnuti iz smrti u život, kako bi iz stanja neznanja, odsustva svjetla, stigli u jasno svjetlo Istine, a ljudima je pokazan put slijeđenja Božanskog Izbavitelja Isusa Krista, Koji je Sebe Samoga nazvao Putem… A, u tamu smrti neće potonuti nijedan čovjek koji uz Njega prianja, koji Ga zaziva, koji Ga moli, da se On Osobno pobrine za njega u tamnoj zemaljskoj dolini… I svih njih će On privući Svojim glasom da Ga slijede… a Njegov Put vodi izvjesno do cilja… On će u svjetlu i snazi živjeti u vječnosti, i nikada više neće propasti u smrt (pripasti smrti).

AMEN

Spread the Truth