Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6662 (Iskupljujući rad u onostranom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6662, 5 Listopad 1956

ISKUPLJUJUĆI RAD U ONOSTRANOM…

A vi ćete biti u stanju sudjelovati u djelu/radu spasenja, jer to će biti vaša aktivnost u kraljevstvu onostranog kad ste dovoljno sazreli/usavršeni da bi vam mogla biti dodjeljena aktivnost. Donijet ćete svjetlo u tamu, budući ste sami iskusili koliko je bolno živjeti u tami i koliko puno sreće vam je dalo svjetlo. Nijedna iskupljena duša neće biti neaktivna, i prema tome će svaka duša biti pripojena vojsci onih koji vrše iskupljujući rad… Jer svi su oni njihovom ljubavlju motivirani pomoći onima koji su nesretni/mizerni u povratku k Bogu, za Koga su oni sada neumorno aktivni i rade pošto dijele Njegovu volju i puni su ljubavi spram Njega. I zato je izbavljenje svih duša zagarantirano, čak ako će još proći beskonačno mnoga vremena dok svi duhovi nisu pronašli njihov put nazad k Bogu, od Kojeg su se oni jednom razdvojili njihovom vlastitom voljom. Ali ova slobodna odluka će također odlučiti koliko dugo će proces spasenja trajati za svaku pojedinačnu dušu… Duša je također sposobna pružiti otpor i odložiti njezin povratak Bogu jedno beskrajno dugo vrijeme, ali već iskupljene duše će se uvijek brinuti za njih, prema tome ni jedno ljudsko biće na Zemlji i ni jedna duša u onostranom neće biti u potpunosti bez pomoći, što također objašnjava činjenicu da će im opet i iznova biti ponuđena mogućnost krenuti putem povratka k Bogu, jer on će im biti ukazan.

Ako, međutim, ljudsko biće kategorično odbacuje svaku motivaciju/poticaj da se zaputi duhovnim putem tijekom njegovog zemaljskog života, onda će mali svjetlosni otvori biti opetovano osigurani dušama u onostranom koji će im put učiniti vidljivim, budući se svjetlosna duša sažaljeva na duše koje lutaju uokolo u vrlo dubokoj tami… I tako započinje aktivnost iskupljenih bića u pomaganju tim jadnim dušama da i one također postignu spasenje. Otud ni jedna duša nije bez sfere aktivnosti, baš kao što ni jedna mračna duša nije bez vodstva, jedino slobodna volja potonjih odlučuje uspjeh. Ali jednom kada je djelo iskupljenja bilo uspješno ostvareno na samo jednoj duši, onda je opet bila stečena još jedna iskupljujuća sila da bi se pomoglo mračnom svijetu, koja zauzvrat može i hoće ostvariti nezamislivi rad, pošto je sada prepuna ljubavi i, zahvaljujući svojoj zahvalnosti, voljna pružiti najveću moguću pomoć. I svaka duša ima svoje sljedbenike sa kojima će raditi posebice marljivo, čak ako će se jedno jako dugo vrijeme suočiti sa otporom… Ali njezina se ljubav neće umanjiti, i ljubav će uvijek osloboditi/izbaviti, pošto se ni jedno biće neće zauvijek odupirati ljubavi.

Doista, bilo bi moguće da se već na Zemlji dogodi potpuno spasenje, jer Isus Krist je patio i umro na križu tako da su ljudi sposobni primiti snagu, da su sposobni sudjelovati u milostima djela Spasenja ako to žele… Ali Isus Krist isto tako nije prisilio ljudsku volju, i na volji je da ili iskoristi čin Spasenja ili da ga ignorira… ali što god je bilo zanemareno na Zemlji se može nastaviti u onostranom, pošto se iskupiteljski rad također i tamo vrši, i čak onda se zamolba za Njegovu milost i milosrđe još može uputiti Isusu Kristu… I svaka duša koja Ga je sama pronašla, koju je On iskupio od grijeha i smrti, će također skrenuti pažnju na Njega, i obavijestiti će svaku neiskupljenu dušu o Njegovoj ljubavi, ona će usmjeriti njezine misli ka velikom djelu samilosti ljudskog bića Isusa i tako nastojati voditi svaku još neiskupljenu dušu do Božanskog Iskupitelja Isusa Krista… i njezina stalno rastuća ljubav će također biti uspješna, jer ljubav će postići sve, i ljubav si ne može pomoći već mora sudjelovati u djelu Spasenja, koje je započelo Isusovim raspećem i neće se završiti dok sve još neiskupljene duše ne budu izbavljene od svakog ograničenja i tako su također postigle život i blaženstvo, sve dok nije ostvaren potpuni povratak k Bogu, sve dok se svi duhovi koji su nastali iz Boga nisu vratili kući u dom njihovog Oca.

AMEN

Spread the Truth