Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6652 (Ispravna procjena Zemaljskog života…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6652, 24 Rujna 1956

ISPRAVNA PROCJENA ZEMALJSKOG ŽIVOTA ….

Ne možete izmjeriti blaženost koju će vam duhovno kraljevstvo podariti kad ste kroz zemaljski život vaše biće oblikovali tako da možete zaposjesti kraljevstvo svjetla. To vam ne može biti ni predočeno, jer biste vaš zemaljski život onda vodili u jednom izvjesnom stanju prisile i svrha njega tada bi bila potpuno promašena. I kad vam je to predstavljeno kao istinito, ipak nedostaju dokazi, a to svoj uzrok ima u slobodi volje koja bi time bila ugrožena. No toliko vam može i mora biti rečeno, da će najteži zemaljski život u nevoljama i teškoćama, u bolesti i bijedi, kroz te blaženosti biti nadoknađen tisuću puta i da gledajući unazad nećete moći shvatiti da vam je padalo teško kad ste morali podnositi žrtvu, pošto vam onda i zemaljsko vrijeme izgleda kao jedan letimičan trenutak i cijela vječnost u blaženosti se prostire pred vama ….

Svi vi ljudi vašem zemaljskom životu pridajete previše važnosti, zemaljski gledano …. Duhovno je on doduše bitan za vas, pošto upravo jedno ispravno proživljeno zemaljsko postojanje i može stvoriti blaženu vječnost. No što vam taj zemaljski život zemaljski nudi, potpuno je beskorisno i priređuje vam ugodu samo na trenutak, mjereno sa vječnošću. Trebate stalno biti svjesni toga da jednom nećete moći shvatiti da ste nalazili ugodu u stvarima koje nisu imale nikakve duhovne vrijednosti …. I biti ćete zahvalni svakoj duši koja vam je u zemaljskom životu baš tu bezvrijednost predstavljala i vaš pogled usmjeravala na druge ciljeve.

No dokle god vi ljudi živite na Zemlji, takve upute neće vam biti po ukusu, pa zato i Isusove Riječi: “Kraljevstvo nebesko trpi nasilje, i samo tko primjeni silu, prisvaja si ga ….” (Matej 11:12). A kad biste se potrudili zamisliti koliko beskrajno dugo vrijeme vi s obzirom na vašu dušu već boravite na Zemlji i da se pred vama nalazi vječnost, onda biste i kratko vrijeme zemaljskog života uspjeli bolje procijeniti, znali biste da je to zbilja samo jedan trenutak, a onda biste rado i odustali od užitaka toga trenutka s pogledom na blaženost koju si priskrbljujete putem nadvladavanja vas samih.  

Baš u tome se sastoji vaš ispit volje, da ne težite za udjelom protivnika Boga, nego da svoj cilj vidite u Bogu …. I sad kad je vama ljudima tako vidno pružena pomoć time što ste upoznati sa svrhom vašeg zemaljskog života, kad su vam otvorene oči, tako da ste sposobni vidjeti ono što slijep ne vidi, onda bi vas taj cilj ipak trebao privući, jer zemaljski život ne traje vječno i on već idući dan za pojedinca može biti završen …. 

Vaše zemaljsko postojanje je upitno, pošto nemate nikakve sigurnosti da ćete ga moći dugo uživati …. Ali duhovni život svakome od vas je siguran, jedino što može biti vrlo različito uređen. A to određujete vi sami putem vašeg stava prema zemaljskom životu. I pored toga imate pravo i dužnost u zemaljskom životu da ispunite to mjesto na koje ste bili postavljeni. Tako da ni vama zemaljske radosti nisu uskraćene, i Bog od vas ne traži isposništvo, ne traži potpuno povlačenje od svijeta …. Ali ne trebate se dati dominirati od strane svijeta, vi trebate biti gospodar svijeta, vi trebate učiniti da svijet vama posluži, po Božjoj volji …. No kao smisao i svrhu postojanja na ovom svijetu uvijek gledati duhovni razvoj, koji možete ostvariti i u zemaljskom životu ….

Ne treba “svijet” ispunjavati cijelo razmišljanje čovjeka, nego duhovne misli trebaju biti u prvom planu, tada ni svijet više neće biti opasnost iako se čovjek kreće posred svijeta. I čovjek si uvijek treba bit svjestan toga da zemaljski život nije cilj sam po sebi, nego je samo sredstvo za postizanje cilja …. Tko si prisvoji te misli, taj se ne daje zadovoljiti time što mu svijet nudi …. On traži i žudi više ciljeve, i za njega je svijet izgubio opasnost, on u svijetu više ne nalazi ispunjenje pošto je spoznao njegovu stvarnu vrijednost ili pak ne-vrijednost. Uz to je čovjeku Bog u Svome stvaranju podario mnoge stvari u kojima čovjek bez opasnosti može uživati, kao što On čovjeku samome i prepušta to da u svim stvarima uživa na ispravan način, kad On Sam jeste i ostaje Cilj, Koji je čovjeku prioritet ….

AMEN

Spread the Truth