Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6626 (Božja Riječ je blagoslovljena njenom snagom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6626, 20 Kolovoz 1956

BOŽJA RIJEČ JE BLAGOSLOVLJENA NJENOM SNAGOM…

Sve duše bi mogle crpiti utjehu i snagu iz Moje Riječi, bez obzira prebivaju li još na Zemlji ili već u onostranom kraljevstvu, samo ako ju voljno slušaju kada im je ona izložena. Jer, Ja sam blagoslovio Moju Riječ Mojom snagom… i ovoj snazi treba pripisati kada duše nađu spasenje iz njihove nevolje, kada se one okrenu Meni, kada nauče prepoznati veliko Otkupljujuće Djelo čovjeka Isusa, u Kojem sam se Ja Sam utjelovio zbog ovih nesretnih stvorenja, koja su još daleko od Mene. Kroz Moju Riječ, njima je predočena Moja beskrajna Ljubav i milost, a snaga Moje Riječi djeluje tako da oni sve shvaćaju, i dotaknuti su time… da oni mogu vjerovati, jer snaga Moje Riječi u njima potiče Ljubav, i oni su sada također sposobni ispuniti Moju volju… Moja Riječ je blagoslovljena Mojom snagom, i izvršit će veliki utjecaj, kada je slušana dobre volje i prihvaćena u srce. Ali Ja uvijek jedino govorim o živoj Riječi, ne o praznoj formi, o praznim govorima, koji ostaju potpuno bez učinka snage… Jer, ako bi i potonje imalo jednak učinak, onda više uistinu ne bi bilo nespašenih duša u onostranom, jer govori se posvuda, ali prečesto je to tek mrtvo čitanje slova, kojima nedostaje svaka snaga, i stoga su takva mjesta mrtvog proglašavanja Riječi malo posjećivana od duša iz onostranog, koje uistinu trebaju oživljujuće Riječi, kako bi se probudile iz njihovog mrtvog stanja. I baš tako se to događa ljudima na Zemlji… Kroz mrtve navjestitelje Riječi, oni neće doći u život, za ovo je potrebna živa voda, koja svoje porijeklo ima u Meni, i koja također ostvaruje očigledni učinak snage na ljude koji ju voljno slušaju. Riječ je međutim živa jedino onda ako ju Ja Sam izgovaram, a ovo zahtijeva da navjestitelj Moje Riječi pusti Mene Samoga govoriti kroz njega… da je on sam žive vjere, da on sebe u potpunosti predaje Meni, dok on želi govoriti ljudima, tako da ga Ja onda mogu uzeti u posjed, i tako sada govorim Ja Osobno, čak i ako Riječ zvuči iz njegovih usta. Mora postojati prisna povezanost navjestitelja sa Mnom, inače ne govorim Ja, nego jedino on sam, i onda snaga Moje Riječi ne može baš nikada dotaknuti srce čovjeka, osim ako sam slušatelj ne uspostavi prisnu vezu sa Mnom… jer onda Ja govorim direktno njemu, i onda je on smjesta dotaknut snagom Moje Riječi. Ove riječi će biti razumljive vama ljudima ako promislite da je „Božja Riječ“ otvoreno proglašavana uvijek i posvuda, ali da je stanje duša ljudi tako neuobičajeno nisko, da se mora govoriti o duhovnoj tami, o duhovnoj nevolji… Ova nevolja, ovo nisko stanje ne bi moglo postojati ako bi „Moja Riječ“ bila dostavljana ljudima, ako bi svaki navjestitelj Božje Riječi sam bio tako uređen da on Meni bude korisna alatka, kroz čija usta bih se Ja Sam mogao izraziti… Snaga Moje Riječi bi prodrla posvuda, i uistinu bi bio prepoznatljiv očigledan učinak… (20 Kolovoz 1956) A onda bi bilo mnogo više prilika da ljudi mogu slušati Mene Osobno, nego što je to sada, kada ljudi zaista iz tradicije posjećuju mjesta gdje bi im trebala biti ponuđena Božja Riječ, ali gdje često odjekuju samo ljudske riječi, budući Meni Samome nije dana prilika da se izrazim kroz ljudska usta, Ja međutim nikada ne zaobilazim slobodnu volju propovjednika, on sam mora uspostaviti vezu sa Mnom, na način da se Ja mogu poslužiti njime… Onda bi ljudi također mogli osjetiti snagu Moje Riječi, onda bi oni napustili ova mjesta duboko dojmljeni i uzeli nešto sa sobom, ako su dobre volje i žele čuti Moju Riječ. Odsustvo snage onoga što gotovo uvijek slušaju, tu dolazi na vidjelo na način da ljudi ni najmanje ne mijenjaju njihov način življenja, da oni ne primaju k srcu ništa od onoga što se traži u Evanđelju, u Mojemu Božanskom učenju Ljubavi… Tek kod nekoliko njih „odlazak u crkvu“ ima vidljiv učinak, da se čovjek trudi promijeniti svoje biće, da on svjesno radi na svojoj duši, da je prepoznatljivo nastojanje naviše… budući nedostaje „snaga Riječi“ koja osigurava takvu promjenu. Ono što je Moje, što proizlazi iz Mene i svjedoči o Meni, neće nikada ostati bez učinka, čim je čovjek samo otvoren, i dopušta Meni da mu govorim… I zato Moja Riječ mora biti dostavljana ljudima, i zbog toga Ja trebam takve sluge, koji su Mi voljne alatke, koji… ako žele naviještati Moju Riječ… Mene Samoga i kroz sebe puštaju govoriti… Tek tada će Riječ imati snagu, i bit će također prepoznatljiv vidljivi učinak. Tek tada se duhovno stanje ljudi može također uzdići, ali to također uključuje i voljnost slušatelja da primi Moju Riječ. Ako Ja sada iznova direktno dostavljam Moju Riječ ljudima, onda ćete vi to i moći objasniti u velikoj duhovnoj nevolji… A gdje podbace oni, čija bi služba zapravo trebala biti ljudima objaviti Moju Riječ, tamo Ja Osobno Sebi pripremam sluge, koji voljno prihvaćaju i razdjeljuju Moju Riječ, kako bi pomogli onima koji žude Moju Riječ, koji potrebuju snagu, i žude ju od Mene Samoga… koji s voljom otvaraju srce i uši, i koji će Me sada stoga također Osobno čuti, iako im Ja ne govorim neposredno… Ja sam Moju Riječ blagoslovio Mojom snagom… Nju će doživjeti svi oni koji se dopuste osloviti od Mene, jer oni će sazrjeti u njihovim dušama, njihovo biće će se promijeniti i suobličiti sa Mojim izvornim Bićem… oni će živjeti u Ljubavi i doći do cilja… do vječnog blaženstva.

AMEN

Spread the Truth