Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6621 (Prisiljene akcije su bezvrijedne za vječnost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6621, 14 Kolovoz 1956

PRISILJENE AKCIJE SU BEZVRIJEDNE ZA VJEČNOST…

Što ostvarite lišeni slobode ne vodi do blaženstva. Bez obzira što činite, to se mora podići iz stupnja Ljubavi u vama, vi to morate učiniti dobrovoljno za Ljubav ako će to rezultirati u duhovnom blagoslovu za vas, ako će vas to voditi do savršenstva. To je zašto vam ispunjenje zapovijedi ne može nikada pomoći postići viši razvoj ukoliko zapovijed Ljubavi nije ispunjena, koju Sam vam Ja Osobno dao kao najvažniju i isključivu zapovijed ali koja se ne može računati kao zakonska zapovijed, baš zbog toga što je Ljubav nešto što je slobodno i ne trpi prisilu. Time vi doista morate živjeti u Ljubavi kako bi bili blaženi… To je što Ja želim postići kroz Moju zapovijed… Međutim, djela koja su ostvarena bez Ljubavi su jedva ‘ispunjenje Moje zapovijedi Ljubavi’. Jer Ja vam nisam zapovjedio da ostvarite čin nego da prakticirate Ljubav, a Ljubav se ne može prisilno zahtijevati, Ljubav mora biti stvar slobodne volje i podići se iz srca. I stoga Ja mogu računati kako je sve ono što je učinjeno pod prisilom bezvrijedno za vječnost, čak ako su to u stvarnosti dobra djela koja su… da su bila utemeljena na ispravnoj Ljubavi… mogla duši osigurati najviša vlasništva. Ako je, međutim, ostvarenje dobrih djela bez Ljubavi već bezvrijedno za vječnost, koliko puno više je beskorisno ispunjenje zakona koje su vam dali ljudi. Jedino ono što slobodno činite po svom vlastitom nahođenju je cijenjeno od strane Mene sukladno vašem stupnju Ljubavi, ali Ja neću nikada gledati na ono što činite kako bi udovoljili dužnostima koje se od vas očekuju ukoliko to također ne činite radi Ljubavi za Mene a ne jer ste poslušni redu.

Vi uvijek morate praviti ovu razliku i znati da vrijednost svakog djela i svake misli počiva u Ljubavi jedino, ali da je sve drugo beskorisno ako tome nedostaje Ljubavi. Ako vi prema tome ozbiljno ispitate vaše misli i akcije vi ćete uskoro otkriti da li ste sakupili blaga za vas same ili ste do sada ostali siromašni… I vi ćete također prepoznati da Ja nisam nikako mogao biti začetnik (crkvenih) zapovijedi koje treba vršiti kao stvar obaveze i čije se ispunjenje strogo promatra… Vi ćete također prepoznati ništavnost zahtjeva koje Ja nikako nisam mogao zahtijevati budući oni predstavljaju izvjesnu prisilu za ljudsko biće što se, međutim, nikada ne podudara sa Mojom voljom. Ja jedino cijenim što je učinjeno od strane slobodne volje, jer Ja vam jedino vraćam slobodnu volju nazad u stadiju ljudskog bića budući ste vi naumljeni prakticirati ju. Vi trebate odlučiti vašu sudbinu sami, a kako bi vi koristili vašu volju ispravno vi morate također biti podučeni ispravno. Potonje je jedini zadatak kojeg Sam postavio pred Moje učenike kada Sam živio na Zemlji, i što Sam uvijek tražio da Moji predstavnici na Zemlji čine: da podučavaju i proglašavaju Moju volju ljudima… Međutim, u nijednom trenutku nisam dao zapovijed da se uspostave zakoni i, pod prijetnjom vremenih ili vječnih kazni, prisile ljudi izvršavati ih… Posljedice istinskog života Ljubavi baš kao i bezobzirnog ponašanja zasigurno trebaju biti predstavljene ljudima, ali to bi trebalo biti više nego dovoljno… No ljudi ne bi trebali biti plašeni sa prijetnjama vječne kazne da savjesno čine sve što se od njih zahtijeva i na taj način više vjerojatno u njima guši nego potiče Ljubav. Sva duhovna prisila treba biti osuđena jer ona spriječava ljude od toga da donose slobodnu odluku. Dušin život u vječnosti može samo biti stečen kroz Ljubav jedino; Ljubav, međutim, ne trpi prisilu inače se ne može nazvati ‘Ljubav’. To je zašto bi svaka osoba trebala sebe suditi po pitanju toga da li su njegove misli i akcije odlučene od strane Ljubavi ili da li on samo udovoljava zakonima koji su navodno bili propisani od strane Mene… Ja ne zahtijevam ništa drugo od vas nego Ljubav za Mene i vašeg bližnjega… ali koju Mi morate podariti vašom vlastitom slobodnom voljom… Jedino onda ćete vi ispuniti Moju zapovijed i postati vječno blaženi. 

AMEN

Spread the Truth