Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6619 (Opravdanje pred sudištem… Javno posvjedočenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6619, 11 Kolovoz 1956

OPRAVDANJE PRED SUDIŠTEM… JAVNO POSVJEDOČENJE…

(Matej 10:32, 33)

Iskoračite, Moje sluge, kada se to tiče branjenja Mene i Mojega učenja, jer biti ćete uvaljeni u situacije kada Me javno trebate priznati. Okolnosti koje okružuju djelo Spasenja će biti sve više i više javno raspravljane… Život čovjeka Isusa i Njegova zemaljska sudbina, Njegov ponižavajući kraj, će zasigurno biti smatrani mogućima, ali Božanska misija ovog ljudskog bića neće nikada biti priznata, i prema tome vjera u Njega kao Iskupitelja čovječanstva će biti odbačena i ismijana u svakom pogledu kako bi se uspostavilo strogo pridržavanje činjenica i ne-religiozan način razmišljanja u ljudima. I to je vrijeme kada morate stupiti naprijed… I svatko prožet Mojim duhom se neće moći suzdržati nego će se postaviti/istupiti namjesto Mene i Mojeg imena, budući će mu njegovo unutarnje uvjerenje dati govoriti i gorljivo suzbijati/parirati i također pokušati uvjeriti njegova bližnja ljudska bića. Otud Ja pripremam prikladne instrumente za Sebe, otud im Ja dostavljam Istinu i sa Njom također moć percepcije, jer onda će postati nužno da oni stupe naprijed sa njihovim znanjem kako bi se borili protiv protivnika sa mačem njihovih usta. Gdjegod je Isus Krist degradiran/ponižen, gdjegod se sumnja u Njegovu misiju i ova je sumnja otvoreno izrečena, vi, Moji predstavnici na Zemlji, trebate prepoznati i ostvariti vaš zadatak… Vi ste sposobni to učiniti budući ste obaviješteni o Mojem planu Spasenja, budući su vam svi međuodnosi jasni i budući čvrsto i pouzdano vjerujete u Njega, Koji vas je izbavio iz zarobljeništva… Jedino uvjerljive primjedbe takve kakve ste vi sposobni izreći zbog vašeg znanja mogu ušutkati vaše protivnike ili ih zamisliti… I čak ako ne uspijete u tome da uvjerite te protivnike vi ćete unatoč tome još zadobiti nekoliko ljudi koji su time bili afektirani i započeli razmišljati.

Onda ćete morati odvažno govoriti i bez oklijevanja, jer Ja ću postaviti riječi u vaša usta i očigledna mudrost vaših riječi će zapanjiti one koji još nisu potpuno pod kontrolom Mojega neprijatelja (Matej 10:19, 20). Treba priznati, vaši protivnici će vas prezirati i ismijavati, ipak poradi Mojega imena vi ćete to morati prihvatiti, kao što vam je često bilo predskazano da ćete biti (o)suđeni budući ste Moji predstavnici na Zemlji. Ovo će vrijeme sigurno doći kao što jedan dan slijedi nakon drugoga… Čak ako vam trenutno izgleda kao da broj priznavatelja neprestano raste… to se tiče živog svjedočanstva o Isusu Kristu kojeg Moj neprijatelj (Sotona) želi sve više spriječiti… Njegov utjecaj je takav da će ljudi kombinirati sve… čak religijski život… sa svijetom (Danijel 2:43), da će ga oni sami konačno pretvoriti u nešto svjetovno ali rijetko, ako ikada, će uspostaviti iskreni kontakt sa Mnom, zavisno o tome koliko puno utjecaja je on sposoban izvršiti na pojedinačnu osobu.

Jedino rijetko se istinska, živa Kršćanska vjera može prepoznati, koja se sastoji u tome da ljudi među sobom kultiviraju ljubav, da žive u duhu Mojeg Božanskog učenja Ljubavi, da njihova svaka misao i akcija bude odlučena ljubavlju i time također bude Moja volja. I to je zašto iskaz pred svijetom postaje sve više nužan, budući svi zabrinuto pokušavaju sakriti njihov unutarnji stav ako je dobar, to jest, usmjeren spram Mene, dok kampanje spram Mene i Mojega učenja otvoreno istupaju u prvi plan. Ljudi će uvijek iskreno priznati njihovo odbijanje Moje Riječi i Mene Samoga, ipak zabrinuto pokušati sakriti njihovo hodanje u jedinstvu sa Mnom. I bližnja ljudska bića, kako su još slabi, su nesposobni dobiti snagu koju potrebuju i također trebaju primiti od ljudi koji Me gorljivo priznaju… To je zašto Ja zahtjevam da ćete očigledno stupiti naprijed za Mene i Moje kraljevstvo kada se ta izjava zahtjeva od vas… Jer biti ćete sposobni suprotstaviti se i potkopati utjecaj Mojega neprijatelja time što ćete javno svjedočiti za Mene. Svatko tko Me iskreno prizna pred svijetom će biti to sposoban učiniti poradi njegovog unutarnjeg uvjerenja, i on će biti uspješan sa njegovim bližnjim ljudskim bićima i osnažiti njihovu vjeru…

Ali čim se plašljivo šuti, ni oni slabe vjere neće naći hrabrosti priznati njihovu vjeru (ili ‘dopustiti njihovoj vjeri da uđe/pristup’). Glasno izgovorena izjava će, međutim, osloboditi sva sustezanja/inhibicije i odnijeti strah, jer Ja Osobno ću vam dati snage u izobilju ako želite otvoreno svjedočiti o Meni. I onda ćete se također uvjerljivo suočiti sa onima koji na sudu presjedaju nad vama. Treba priznati, oni će pljuvati otrov i žuč na vas ali će vas to jedva dotaći, jer onda će snaga vjere i snaga Moje Riječi, sa kojom ću Ja Osobno njih adresirati kroz vas, sebe demonstrirati… Oni će biti nesposobni odgovoriti te će vas samo pokušati progoniti sa bespomoćnom srdžbom ali neće biti u stanju ništa postići naspram Moje moći i snage. Ali svatko tko zabrinuto pokušava sakriti njegov stav spram Mene će postajati rastuće slabiji, jer Ja ću biti nesposoban poduprijeti ga sve dok Mene ne prizna. Otud vas Ja ne prestajem opominjati/prekoravati i opet i iznova vas podsjećam na Moje Riječi ‘Tkogod Me prizna pred svijetom, njega ću Ja također priznati pred Mojim Ocem Koji je na nebesima…’ Zapamtite ovo kada dođe vrijeme da ćete morati donijeti ovu odluku, i zapamtite da to neće biti vama na štetu, budući Ja jedini mogu dati i oduzeti, i da vi prema tome najprije trebate uzeti u obzir Moju volju, Moje zahtjeve, prije nego udovoljite zahtjevima zemaljskih sila…. Ako su oni usmjereni protiv Mene i Moga imena… Uvjerljivo podnosite štogod vam prijeti ako želite ostati vjerni Meni, jer Ja mogu i hoću odvratiti sve od vas ako Me otvoreno priznate, i onda će Moja moć i slava sebe ispoljiti… Onda ćete otkriti što je snaga vjere sposobna učiniti.

AMEN

Spread the Truth